Marie Teinitzerová Hoppeová

* 3. 7. 1879, Čížkov (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
† 18. 11. 1960, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Česká republika (Czech Republic)
textilní výtvarnice, restaurátorka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: ola200202854

poznámka:
odkazová forma
Hoppe-Teinitzerová, Marie, 1879-1960
majitelka uměleckých textilních dílen, žena filozofa Vladimíra Hoppeho (1882-1931)
Vytvořila tapiserie dle návrhu F. Kysely, M. Švabinského, určeny pro Světovou výstavu v Paříži 1925. Navrhovala loutkové kostýmy pro Z. Kratochvíla.
1893 absolvovala měšťanskou školu.

Marie Teinitzerová Hoppeová

1907 podnikla studijní cestu do Skandinávie za poznáním lidových tkalcovských technik a technologie barvení pomocí přírodních materiálů, také do Anglie, Francie a Švýcarska. Studovala zejména v gobelínových dílnách v Paříži a hedvábnických závodech v Lyonu. -1908 jedním ze zakládajících členů Artělu. Položila základ dílensky tkané tapisérii u nás (Rudolf Schlattauer). V době, kdy vzniká moderní česká bytová kultura, vytváří prosté, ručně vyráběné textilie (tkané, tištěné, batikované) ve spolupráci s architekty. Od 1910 zřídila v Jindřichově Hradci dílnu na tkaní, barvení a vyšívání textilu. Od 1912 do konce 30. let měla vlastní prodejnu textilu v Praze, po 1926 také v Brně, 1912-1915 spolu s Emilií Paličkovou-Mildeovou vytvořila vybavení zámku v Novém Městě nad Metují (s Dušanem Jurkovičem). K nejvýznamnějším pracím patří spolupráce s Františkem Kyselou, jednak při realizaci tapiserií pro tentýž zámek 1922-1924 (s Pavlem Janákem), zejména pak cyklu Řemesel pro Světovou výstavu v Paříži 1925 (velká cena). Od 1928 spolupracovala Teinitzerová s Cyrilem Boudou (Žalm 23,1932; Holubice míru 1952; Budějovická kotlina, 1952; Praga caput regni, 1953), 1938-1939 vytvořila tapiserie se státním znakem podle návrhu Karla Svolinského pro Památník osvobození, 1948 tapiserii Karel IV. pro velkou aulu pražského Karolina podle návrhu Vladimíra Sychry. V její dílně se pracovalo klasickou gobelínovou technikou, schopnou tvárně se přizpůsobit individuálním autorským záměrům (K. Putz, Český len, 1939), charakteristickou se stala i spolupráce s řadou malířů, jejichž předlohy - převážně obrazy, převáděla do tapiserií (např. Ĺudovít. Fulla, Max Švabinský, Karel Svolinský). Systematicky se v této dílně také restaurovaly historické tapiserie. Dílna byla 1956-90 začleněna do Ústředí uměleckých řemesel, 1991 vrácena dědicům, kteří ve výrobě i restaurování pokračují.

LKb (Ludmila Kybalová), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 850

Marie Teinitzerová Hoppeová

 

Marie Teinitzerová Hoppeová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Lund, Lund
???? - ????   Stockholm, Stockholm
???? - 1908   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Schusser Josef, *1864
???? - ????   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), Böehm
1905 - 1908   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Krostová Emilie, *1872
1906 - ????   Vyšší tkalcovská škola, Berlín, Berlín (Berlin)
1907 - ????   Soukromá textilní škola, Kodaň (Copenhagen)

Marie Teinitzerová Hoppeová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   dílny Marie Teinitzerové, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), majitelka
???? - ????   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studium v gobelínových dílnách
???? - ????   Kadaň, Kadaň (Chomutov), studium na soukromé textilní škole
???? - ????   Lyon, Lyon, pobyt v hedvábnýcg závodech
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Švédsko, studijní pobyt v Lundu a Stockholmu
1910 - ????   Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), založila dílnu na tkaní, barvení a vyšívání textilu
1912 - ????   Praha, Praha, vlastní prodejna do konce 30. let
1912 - 1915   Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou), vytvořila textilní vybavení zámku (s E. Paličkovou-Mildeovou)
1926 - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), vlastní prodejna
1956 - 1990   Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), dílna se stala součástí ÚUŘ, od 1991 znovu v soukromém vlastnictví

Marie Teinitzerová Hoppeová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1908 - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908, zakládající členka
1918 - 1933   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, vstoupila

Marie Teinitzerová Hoppeová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1961/12 - 1962/02   Marie Teinitzerová: Gobelíny a bytový textil, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1915/10 - 1915/12   Výstava českých výtvarníků, Obecní dům, Praha
1918/09 - 1918/10   49. výstava S.V.U. Mánes, Obecní dům, Praha
1918/11/20 - 1918/12/31   Jubilejní výstava umělecko-průmyslových prací družstva Artěl, ateliéru pro výtvarnou práci, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1923/05/19 - 1923/10   Prima Mostra Biennale Internazionale delle Arti decorative, Villa Realle di Monza, Monza
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1925/04/30 - 1925/10/15   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris)
1926   II. výstava odbočky Svazu československého díla v Chrudimi, Průmyslové museum pro Východní Čechy, Chrudim (Chrudim)
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1926/11/28 - 1926/12/26   Výstava československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1929/09/22 - 1929/09/29   Výstava ženského umění československého, Generální konzulát, Buenos Aires
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1955   Výstava československých gobelínů, Finsko, _
1960/03/06 - 1960/04/03   Československé výtvarnice k padesátému výročí Mezinárodního dne žen, Obecní dům, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966   Výstava gobelínů, Galerie soudobého gobelínu, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1966/09/09 - 1966/10   Československá tapiserie 1956-1966, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1970/10 - 1970/11   Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1978/06/29 - 1978/10/15   Český funkcionalismus 1920-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978/11/01 - 1978/12/31   Český funkcionalismus 1920-1940, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1996/09/14 - 1996/12/22   Art deco Boemia 1918-1938, Padova, Padova (Padua)
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2014/09/11 - 2014/11/06   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Galerie UM, Praha 1
2014/11/19 - 2015/01/07   Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Galerie UM, Praha 1
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2020/05/25 -   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)

Marie Teinitzerová Hoppeová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Dílo Marie Teinitzerové 1879-1960, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1915   Výstava českých výtvarníků
  1918   49. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1921   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1925   Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes
  1926   II. výstava odbočky Svazu československého díla v Chrudimi, Průmyslové museum pro Východní Čechy, Chrudim (Chrudim)
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   Katalog výstavy československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Art deco Boemia 1918-1938, Electa, Milán (Milano)
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedat. (2020)   Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300–2020 / Návrat krásné madony, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Marie Teinitzerová, Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Silent Revolutions in Ornament (Studies in Applied Arts and Crafts from 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Textilná tvorba a dizajn v 20. - 21. storočí (Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Z Prahy až do Buenos Aires (Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   Kruh výtvarných umělkyň v dokumentech a datech 1920–2020, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVII. Šte – Tich), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   100 let výtvarného umění v jižních Čechách (1918-2018), Galerie Procházka - Procházka Trans Ars v.o.s., České Budějovice (České Budějovice)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   K 75. narozeninám Marie Teinitzerové, Výtvarné umění, 4.ročník, 5.číslo, 216-219
  1954   Poznámky o výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarné umění, 213-215
  1954   Výstava k narozeninám M. Teinitzerové-Hoppeové, Výtvarná práce, 7
  1955   Naše gobelíny ve Finsku, Výtvarná práce, 6
  1959   Marie Teinitzerová osmdesátiletá, Výtvarná práce, 5-6
  1960   Výstava k mezinárodnímu dni žen, Výtvarná práce, 9
  1961   Vzpomínka na Marii Teinitzerovou, Výtvarné umění, 55-60
  1961   Za Marií Teinitzerovou, Výtvarná práce, 7-8
  1962   Ľudo Fulla, Výtvarná práce, 5-5
  1962   Od uměleckého řemesla k průmyslovému výtvarnictví, Výtvarná práce, 8
  1966   Tapisérie na rozcestí, Výtvarná práce, 1-3
  1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění), Umění a řemesla, 202-208
  1968-1969   Artěl, Tvar, 19.ročník, 3.číslo, 65-89
  1979   Marie Teinitzerová, Umění a řemesla, 13-18
  2000   Marie Hoppe-Teinitzerová (1879 - 1960), Sto tváří, 226-229
  2016   Poctivě pracovat a přitom stále číst Ruskina. Marie Teinitzerová a ideál tvořivé textilní práce, Dědictví: Tradice, inovace, móda / Heritage: Tradition, Innovation, Fashion, 138-140
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Textilní tvorba Marie Teinitzerové, Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Marie Hoppe Teinitzerová, Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Umění v Akademii věd ČR, Galerie Kodl, Praha
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Osobnosti Pelhřimovska, Městská knihovna Pelhřimov, Pelhřimov (Pelhřimov)
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)

Marie Teinitzerová Hoppeová

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1918/12/06   Modní hlídka (Výstava šperků v Artělu), Cesta, 1.ročník, 26.číslo, 720
  1953   Nástěnné koberce, Křesťanská žena, 2
  1956   O našem průmyslovém výtvarnictví, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Cestou k novému bydlení, Výtvarná práce, 4-5
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35