Marie Teinitzerová

* 3. 7. 1879, Čížkov (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
18. 11. 1960, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec), Česká republika (Czech Republic)
textilní výtvarnice, restaurátorka

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
1907 podnikla studijní cestu do Skandinávie za poznáním lidových tkalcovských technik a technologie barvení pomocí přírodních materiálů, také do Anglie, Francie a Švýcarska. Studovala zejména v gobelínových dílnách v Paříži a hedvábnických závodech v Lyonu. -1908 jedním ze zakládajících členů Artělu. Položila základ dílensky tkané tapisérii u nás (Rudolf Schlattauer). V době, kdy vzniká moderní česká bytová kultura, vytváří prosté, ručně vyráběné textilie (tkané, tištěné, batikované) ve spolupráci s architekty. Od 1910 zřídila v Jindřichově Hradci dílnu na tkaní, barvení a vyšívání textilu. Od 1912 do konce 30. let měla vlastní prodejnu textilu v Praze, po 1926 také v Brně, 1912-1915 spolu s Emilií Paličkovou-Mildeovou vytvořila vybavení zámku v Novém Městě nad Metují (s Dušanem Jurkovičem). K nejvýznamnějším pracím patří spolupráce s Františkem Kyselou, jednak při realizaci tapiserií pro tentýž zámek 1922-1924 (s Pavlem Janákem), zejména pak cyklu Řemesel pro Světovou výstavu v Paříži 1925 (velká cena). Od 1928 spolupracovala Teinitzerová s Cyrilem Boudou (Žalm 23,1932; Holubice míru 1952; Budějovická kotlina, 1952; Praga caput regni, 1953), 1938-1939 vytvořila tapiserie se státním znakem podle návrhu Karla Svolinského pro Památník osvobození, 1948 tapiserii Karel IV. pro velkou aulu pražského Karolina podle návrhu Vladimíra Sychry. V její dílně se pracovalo klasickou gobelínovou technikou, schopnou tvárně se přizpůsobit individuálním autorským záměrům (K. Putz, Český len, 1939), charakteristickou se stala i spolupráce s řadou malířů, jejichž předlohy - převážně obrazy, převáděla do tapiserií (např. Ĺudovít. Fulla, Max Švabinský, Karel Svolinský). Systematicky se v této dílně také restaurovaly historické tapiserie. Dílna byla 1956-90 začleněna do Ústředí uměleckých řemesel, 1991 vrácena dědicům, kteří ve výrobě i restaurování pokračují.

LKb (Ludmila Kybalová), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 850

poznámka:
odkazová forma
Hoppe-Teinitzerová, Marie, 1879-1960
majitelka uměleckých textilních dílen, žena filozofa Vladimíra Hoppeho (1882-1931)
Vytvořila tapiserie dle návrhu F. Kysely, M. Švabinského, určeny pro Světovou výstavu v Paříži 1925. Navrhovala loutkové kostýmy pro Z. Kratochvíla.
1893 absolvovala měšťanskou školu.