Karel Dyrynk

* 25. 3. 1876, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 2. 7. 1949, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, redaktor, grafik, typograf, knihtiskař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01030270

poznámka:
technický ředitel Státní tiskárny v Praze

Karel Dyrynk

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1919 - 1934   Státní tiskárna, n.p., Praha, Karmelitská 6, Praha 1, Malá Strana, technický ředitel

Karel Dyrynk

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1908 - ????   Spolek českých bibliofilů, *, zakladatel

Karel Dyrynk

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/06/27   Karel Dyrynk: Retrospektivní výstava celoživotního díla, Památník národního písemnictví, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06   Moderní české písmařství 1900-1968, Praha, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1980   Ilustrace Máje, Památník národního písemnictví, Praha
1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/05 - 1984/07   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)

Karel Dyrynk

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Karel Dyrynk: Retrospektivní přehled písmové a knižní tvorby let 1910 - 1948, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Moderní české písmařství 1900-1968 / Contemporary Czech Type Design 1900-1968
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Krásná kniha Karla Dyrynka, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Současná typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Zeitgenössische typografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura
  1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-59
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2010   Karel Dyrynk - malá glosa k výročí, Marginálie 2010, 36-46
  2010   Soupis typograficky upravených bibliofilií (1903-1949), Marginálie 2010, 47-65
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Karel Dyrynk, Střední průmyslová škola grafická, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)

Karel Dyrynk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Typograf o knihách, Kentaur, Praha

Karel Dyrynk

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   České písmo typografické, Deleatur, 16-19

Karel Dyrynk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Pomsta ženina, Arno Sáňka, Brno (Brno-město)
  1928   Hrdinové a věřící (1914-1918), Alois Dyk, Praha
  1929   Návrat marnotratného syna, Vincenc Svoboda, Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Karel Hynek Mácha, Josef Zach, Kolín (Kolín)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Arne Novák zemřel, Klub nakladatelů Kmen, Praha

Karel Dyrynk

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce, 7
  1956   O české knižní obálce, Výtvarná práce, 9
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1990   Zastavení na výstavě knižních dedikací, Panorama, 22-23
  2010   Jaroslav Picka a jeho tisky v zrcadle korespondence, Marginálie 2010, 85-94
  2010   Sto let od založení tiskárny Kryl & Scotti, Marginálie 2010, 80-84