Olga Karlíková

* 6. 1. 1923, Praha, Česká republika (Czech Republic)
5. 8. 2004, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kreslířka, malířka, textilní výtvarnice

 

národnost: česká
pohlaví: žena

Olga Karlíková
Realizace ´84
1987


598 x 417

heslo:
Vrcholná tvorba Olgy Karlíkové se dělí zhruba na dvě rovnocenné části, které se doplňují a prolínají, na obrazy a kresby. Téměř nebarevné malby (bílá, hnědá a modrá) jsou většinou inspirované přírodními událostmi, pohybem mořských vln, proměnlivým tvarem pobřeží, vířením vody a vzduchu, poryvem větru, pohybem nebeských těles, letem ptáků, přibýváním a ubýváním světla. - V kresbách zobrazuje zvukové podněty - hlasy živých tvorů (ptačí zpěv, žabí kuňkání, volání velryb), vytváří grafické paralely klasických i moderních skladeb (Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Leoš Janáček, Milan Slavický). V obou případech se jedná o čistě výtvarná díla. - První záznamy ptačího zpěvu vznikaly téměř nevýtvarně, jako projev malířčina hlubokého zájmu, už v roce 1966. Po jednoduchých kresbách, po ptačím slovníku či typáři, začala Olga Karlíková zapisovat na dlouhé papíry celé ptačí koncerty. Kresba se proměnila ve svitkovou orchestrální partituru, ve složitou prostorově i časově strukturovanou skladbu. Malířka jako jedna z mála výtvarníků podepsala Chartu 77. Možná i díky tomu je její osobité a nevšedně sevřené dílo stále nedoceněné. Ve svých východiscích i v některých výsledcích je její práce příbuzná tvorbě Josefa Šímy a Václava Boštíka. Také důsledně směřuje od vnější podoby předmětného světa k jeho podstatě. Obrazy a kresby se tak stávají paralelou, analogií přírodních situací, dějů a procesů.
jih

poznámka:
odkazová forma
Nováková, Olga, 1923-2004
+ Mělník, NK ČR?