zdroj: www.fdb.cz

Stanislav Duda

* 2. 7. 1921, Ostrava (Ostrava-město), Česká republika (Czech Republic)
† 2008, Česká republika (Czech Republic)
designér, malíř, ilustrátor, grafik, animátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01023232
VIAF: 81778020

Stanislav Duda

2.7.1921 Ostrava. Malíř, grafik, ilustrátor, výtvarník animovaného filmu. V roce 1938 absolvoval státní reálku v Ostravě. V letech 1941–1947 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Antonína Strnadela. V roce 1953 se stal členem Umělecké besedy, později členem umělecké skupiny Bilance, člen Unie výtvarných umělců a Asociace užité grafiky. Pracoval jako grafik v propagaci Centrotextu a Obchodní komoře. Výrazně se podílel na výtvarných řešeních domácích i zahraničních výstav (např EXPO Brusel 1958). Od roku 1953 byl ve svobodném povolání. Věnoval se především plakátové tvorbě, výstavnictví, ilustracím knih, animovanému filmu. Obdržel Cenu Jiřího Trnky za animovaný film Omalovánky, 1985 a 1. cenu za animovaný film na Mezinárodním filmovém festivalu Chicago 1986. Ceny za filmový plakát: Čestné uznání za plakát Harold Lloyd ve svých nejlepších komediích , Mezinárodní výstava filmového plakátu, Karlovy Vary 1964, 1. cena za filmový plakát Strašidla ze Spessartu, Mezinárodní výstava filmového plakátu ve Vídni 1965, Stříbrný Hugo za plakát Mrtví muži nenosí skotskou sukni, Mezinárodní filmový festival Chicago 1984

Stanislav Duda

zdroj: www.fdb.cz
 

Stanislav Duda

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1941 - 1947   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Strnadel Antonín, *1910

Stanislav Duda

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l.1947-1953 grafikem v propagaci Centotexu a v obchodní komoře, od r. 1953 svobodné povolání

Stanislav Duda

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor

Stanislav Duda

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968   La Triennale di Milano 1968, La Triennale di Milano, Milán (Milano)
1973/11/27 - 1973/12/23   Stanislav Duda: Knižní ilustrace, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1965   Jablonec 65: I. mezinárodní výstava bižuterie, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou), Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1966/02/26 - 1966/04/10   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1968/07   Bilanz 68, Arbeitsgemeinschaft des deutschen Kunsthandwerkes, Kolín nad Rýnem (Köln)
1968/08   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/04/18 - 1969/05/04   Tschechoslowakische Plakate, Kunstgewerbemuseum Zürich, Curych (Zürich)
1969/06   Moderní české písmařství 1900-1968, Praha, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/10/13 -   ...Nejhezčí dětem. Výstava ilustrací knih pro děti a mládež, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/09/23 - 1980/10/12   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1982/06/02 - 1982/06/30   Nejhezčí dětem - přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1983/02   Ilustrátoři časopisu Pionýr, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/04   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Hradec Králové (Hradec Králové), Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/04 - 1983/05   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1983/05/26 - 1983/06/26   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1983/07   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Město Klatovy, Klatovy (Klatovy)
1983/08   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Sušice (Klatovy), Sušice (Klatovy)
1983/09 - 1983/10   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Opava (Opava), Opava (Opava)
1983/11   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1983/11   Nejhezčí dětem - Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1984   Sto let české dětské knihy, Dům umění, Opava (Opava)
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987   Bienále ilustracií Bratislava, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1988/04/28 - 1988/06/05   Výtvarníci animované tvorby, Mánes, Praha
1990/02/23 - 1990/04/08   Contemporary Czechoslovak Posters, City Gallery of Contemporary Art, Raleigh
1990/06/11 - 1990/07/13   Contemporary Czechoslovak Posters, Krannert Art Museum, Champaign
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/07/27 - 1990/08/24   Contemporary Czechoslovak Posters, The Art Institute of Boston, Boston (Massachusetts)
1990/09/03 - 1990/09/27   Contemporary Czechoslovak Posters, University of Nebraska - Lincoln, Lincoln
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1990/4/20 - 1990/05/20   Contemporary Czechoslovak Posters, Columbia University, New York City (New York)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/04/16 - 1993/04/29   Užitá grafika 93, Karolinum, Praha
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2015/07/10 - 2015/10/27   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
2019/07/04 - 2019/08/24   Česká škola filmového plakátu: Vaca - Ziegler - Vyleťal, Muzeum každodennosti, Chříč (Plzeň-sever)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha

Stanislav Duda

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1958   Bilance 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1966   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
  1968   Bilanz 68
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Moderní české písmařství 1900-1968 / Contemporary Czech Type Design 1900-1968
  1969   Tschechoslowakische Plakate
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Výstava českých a slovenských ilustrací pro malé děti, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1983   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1982)
  1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Výtvarníci animované tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Contemporary Czechoslovak Posters
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Užitá grafika 93, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Český plakát ... ze sbírky Agentury ProVás
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Beze slov, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1980   Czech and Slovak illustrators of Books for Small Children, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Čeští a slovenští ilustrátoři knih pro malé děti, Kruh priateľov detskej knihy, Bratislava (Bratislava)
  1989   Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1990   Výtvarníci animovaného filmu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7.ročník, 5.číslo, 138-151
  1963   Nejlepší filmové plakáty v roce 1962, Filmové novinky
  1964   I. Bienále užité grafiky v Brně, Výtvarná práce, 1-4
  1964   Na brněnském Bienále..., Kulturní tvorba, 2.ročník, 39.číslo, 14-14
  1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, 4.číslo, 14-15
  1964   Stanislav Duda, Plamen
  1964   Zkušenost letošních LVT, Výtvarná práce, 1-1
  1970   Čeští ilustrátoři, kteří se v letech 1945 - 1970 zabývali pohádkou, Čeští ilustrátoři pohádek
  1983   Výstava ilustrátorů časopisu Pionýr (Výstavy), Výtvarná kultura, 62-63
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Stanislav Duda: Knižní ilustrace, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   ...Nejhezčí dětem (Výstava ilustrací knih pro děti a mládež), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Nejhezčí dětem (Přehlídka knižních ilustrací nakladatelství Albatros za rok 1981)
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Stanislav Duda

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Chemické příběhy Sherlocka Holmese, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1968   Muži v ofsajdu (Ze života klubových přívrženců), Československý spisovatel, Praha
  1968   Študáci a kantoři, Československý spisovatel, Praha
  1974   Smrt v polích a jiné soudničky, Československý spisovatel, Praha
  1975   Lesáci, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1977   Elmer Gantry, Svoboda, nakladatelství, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5.ročník, 5.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Stanislav Duda

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Když jsem byl malý kluk, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Chemické příběhy Sherlocka Holmese, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1968   Saturnin, Československý spisovatel, Praha
  1969   Orel z pobřeží (Výbor anglických povídek), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1973   Paničky a dámy (aneb druhá kniha soudniček), Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Lesáci, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1975   Těžký život záškoláka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Káťa Katrin Katynka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1977   Zavátá samota, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1979   Maigret má strach, Maigretova dýmka, Československý spisovatel, Praha
  1980   Liška Bystrouška, Československý spisovatel, Praha
  1980   Vodní panna, Československý spisovatel, Praha
  1985   Pučálkovic Amina (Humoristická povídka), Československý spisovatel, Praha
  1985   Saturnin, Československý spisovatel, Praha
  1987   Kamarádi, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Káťa Katrin Katynka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1993   Murphyho zákon, Svoboda-Libertas, Praha
  1993   Škola zázraků, Šulc a spol., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Sluneční prsten / Slnečný prsteň (Čeští a slovenští umělci dětem 1945-1975 / Českí a slovenskí umelci deťom 1945-1975), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1989   Nebo na gombík (Antológia českej poézie), Mladé letá, slovenské vydavateľstvo knih pre mládež, n.p., Bratislava (Bratislava)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 2.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1963/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 5.ročník, 5.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1968/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 10.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Stanislav Duda

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Výsledek soutěže na nové písmo, Výtvarná práce, 7
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 11
  1962   Několik otázek písmolijně grafotechna, Výtvarná práce, 11-11
  1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 3-3
  1988   Otazníky nad českou ilustrací, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2