Město Klatovy

obec: Klatovy (Klatovy)
adresa: _
PSČ: 339 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

Město Klatovy

termín   název výstavy, místo konání
2005/09/03 - 2005/10/30   Aldin Popaja: Jajce, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2005/09/03 - 2005/10/30   Aldin Popaja: Jajce, Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2007/06/02 - 2007/07/29   Jeff Talman under soul under..., Kostel sv. Vavřince, Klatovy (Klatovy)
2023/04/30 - 2023/10/31   Sochy v ulicích, Klatovy, Klatovy (Klatovy)
2023/10/03 - 2024/01/31   Cesta: Výstava restaurovaných obrazů Křížové cesty z Křesťanského vršku v Klatovech od malířky Bedřišky Znojemské, Jezuitská kolej, Klatovy (Klatovy)

Město Klatovy

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Klatovy
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)

Město Klatovy

osoba narození poznámka
Adamec Ot. 12. 5. 1875 ???? - ????, pedagog
Amerling Karel 18. 9. 1807 ???? - ????, narodil se v hostinci U Bílé růže
Anderlová Alena 23. 6. 1977 ???? - ????, bydliště - Pod Hůrkou 567
Andrle Alois 29. 3. 1950 ???? - ????
Andrlík 1. 1834 ???? - ????, zasloužil o založení městské knihovny
Aretin z Ehrenfeldu Pavel   1600 - 1608, městský písař
Babůrek Josef   ???? - ????
Balbín Bohuslav 3. 12. 1621 1672 - 1673
Balbín Bohuslav 3. 12. 1621 1663 - 1666
Bartoníček Eduard 31. 8. 1855 ???? - ????
Bašta František 18. 3. 1884 ???? - ????
Beer Robert 23. 12. 1843 1889 - 1900, ředitel gymnázia
Běloušek Antonín 1926 ???? - ????
Belšán Vladimír 12. 2. 1922 ???? - ????, budova OV KSČ
Bendl Stránický Václav 24. 10. 1832 1860 - 1862
Beneš Jiří 4. 8. 1926 ???? - ????
Beneš Slavomír   ???? - ????
Berka Miroslav 1927 ???? - ????, bydliště
Bílek Jindřich 19. 9. 1950 ???? - ????, bydliště - K Zaječímu vrchu 714/4
Bílek Rudolf 16. 2. 1917 ???? - ????
Blažek Patrik 22. 2. 1851 ???? - ????
Borbonius z Borbenheimu Matyáš 24. 8. 1566 ???? - ????
Bouda Cyril 14. 11. 1901 1943 - ????, V první polovině 40. let minulého století zpracoval sérii mědirytin českých historických měst, m.j. i Klatov.
Bouzek Bohumil 29. 4. 1894 ???? - 1918, učitel houslové hry, zakladatel pěveckého a instrumentálního kroužku Sokola
Brožová Jana 14. 2. 1909 ???? - ????, profesorka kreslení
Brůha Oldřich 2. 1. 1905 ???? - ????, gymnázium
Brůha Václav 1928 ???? - ????, Státní rybářství
Buriánek František 17. 1. 1917 ???? - ????, Student klatovského gymnázia. Ve své literárněvědné práci se několikrát vrátil ke Klatovům (nejvýznamnější syntéza Literární Klatovy vyšla v r. 1962).
Campanus Jan 27. 12. 1572 ???? - ????, studium
Campanus Vodňanský Jan 27. 12. 1572 ???? - ????, studium
Císař Roman 27. 2. 1884 ???? - ????
Čapek Jan   ???? - ????, působil jako farář
Čejka Josef 28. 7. 1886 ???? - ????, fresky na budově základní školy a na radnici
Čermák Maxmilián 30. 4. 1843 ???? - ????
Čermák Vratislav 11. 1. 1888 ???? - ????
Dědek Václav 6. 7. 1889 ???? - ????, vojenská služba u dragounů
Desolda Jan 10. 9. 1811 ???? - ????, studium
Dientzenhofer Kilián 1. 9. 1689 ???? - ????, Dokončil stavbu jesuitského kostela, realizoval čelní vstupní portály chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.
Dobrovský Josef 17. 8. 1753 1767 - 1769, studoval na jezuitské latinské škole
Dorogiová Zuzana 1958 ???? - ????
Ennius Šimon 1520 ???? - ????
Esch Josef 1784 1813 - ????, krajský inž.
Fanta Josef 7. 12. 1856 ???? - ????, Autor a projektant přestavby arciděkanského chrámu v Klatovech v letech 1899 – 1908. Po požáru krovu klatovské radnice v roce 1925 ji přestavěl, zvýšil o jedno patro se štíty a upravil v novorenesančním stylu.
Fastl František   ???? - ????
Fiala Václav 11. 1. 1955 ???? - ????, Studio Hangár F. Arbesova 146
Fifka Gustav 27. 5. 1945 ???? - ????, bydliště - Vaňkova 348
Forchheim František 5. 8. 1823 ???? - ????
Franta Šumavský Josef 27. 11. 1796 ???? - ????, studium
Frič Tomáš 19. 7. 1884 ???? - ????
Gilmetti Marco 1662 1694 - 1721
Gloserová Jaroslava 17. 7. 1932 ???? - ????, restaurace Na rozvoji
Gottlieb František 4. 8. 1903 ???? - ????
Gregor Josef 9. 3. 1938 ???? - 1961
Guth-Jarkovský Jiří 24. 1. 1861 1893 - 1916, Profesorem na gymnáziu v Klatovech, napsal knihu Z pamětí klatovských starých a nových.
Haas František 29. 1. 1857 ???? - ????
Hahn Karel 14. 10. 1868 ???? - ????
Hais Týnecký Josef 2. 3. 1885 ???? - ????, Klatovský rodák, který pro své rozsáhlé beletristické dílo soustavně čerpal z Klatov a jejich okolí (Katakomby, Pasáček z Bystřice, Kruhy, Zvony, Antikrist).
Halík Miroslav 30. 1. 1901 ???? - ????
Halla-Klatovský Daniel 22. 3. 1861 ???? - ????
Hammerschmied Jan 4. 5. 1652 ???? - ????
Hampl Antonín 12. 4. 1874 ???? - ????
Hanus Václav 25. 8. 1866 1895 - 1898, středoškolský profesor
Hartl Antonín 11. 12. 1885 ???? - ????
Hennlich František 1765 ???? - ????, ředitel
Heyda Jaroslav 23. 12. 1856 ???? - ????
Hlávka Josef 15. 2. 1831 ???? - ????, gymnázium
Hofmann Gustav 23. 1. 1925 ???? - ????, archivář
Hostaš Karel 11. 3. 1854 1912 - 1919, starosta
Hrbek Čeněk 8. 5. 1837 1867 - ????
Hron Matěj 30. 5. 1888 ???? - ????, Námětem mu často byly rodné Klatovy..
Hruška Jan 6. 3. 1865 ???? - ????, pedagog
Hrůza Josef 4. 3. 1929 1960 - ????, inženýr Státního rybářství
Hukal Josef 16. 3. 1794 1827 - 1839, magistrátní a kriminální rada
Hůlka Jaroslav 17. 1. 1899 1922 - 1923, železniční úředník
Chanovský z Dlouhé Vsi Albert 1581 ???? - ????, zasloužil se o vybudování koleje a kostela.
Chrt Jaroslav 5. 4. 1930 ???? - ????, územně-plánovací dokumentace města, obytné skupiny
Chvojková Marta 5. 2. 1930 ???? - ????, Okresní hygienicko-epidemiologická stanice
Janák Jan 5. 5. 1871 ???? - ????
Jelínek František 5. 10. 1787 ???? - ????, 1811 kaplan, 1814 administrátor, 1815 děkan
Jirges Petr 30. 6. 1819 ???? - ????, s Antonínem Faflem založil v roce 1861, sbormistr
Jirota Vojtěch 5. 2. 1851 ???? - ????
Jírovec Václav 16. 11. 1902 ???? - ????
Johánek Josef 10. 7. 1866 ???? - ????, studium
Joza Bohdan 1874 1931 - 1939, ředitel školy
Jung František 1819 ???? - ????
Kàan z Albestů Jindřich 29. 5. 1852 1853 - 1860
Kalivoda Josef 13. 8. 1905 ???? - ????, propagátor divadelního ochotnictví
Kaňák Miloslav 17. 2. 1917 ???? - ????, studium
Klatovský Boleslav 18. 11. 1812 ???? - ????
Klička Josef 15. 12. 1855 1924 - ????
Klostermann Karel 15. 2. 1848 ???? - ????
Kochman Petr 1978 ???? - ????, technik v továrně na nábytek
Koliha František 16. 11. 1909 ???? - ????, sgrafita
Koller Michal 12. 3. 1689 ???? - ????, výzdoba jesuitského kostela, vyřezávaný interiér barokní lékárny U bílého jednorožce
Kotrba František 23. 6. 1907 1941 - 1942, restauroval mobiliář klatovského jezuitského kostela
Kramerius Václav 9. 2. 1753 1753 - 1773
Krátký Jindřich 3. 2. 1932 ???? - ????
Kratochvíl František 1961 ???? - ????
Krbec Jiří 1914 ???? - ????
Krejčí Jan 28. 2. 1825 ???? - ????
Kristián z Koldína Pavel 1530 ???? - ????
Krondl Josef 21. 3. 1854 ???? - ????
Krs Václav 13. 3. 1912 ???? - ????, pedagog
Kříž Martin 2. 1. 1977 ???? - ????
Kříž Oldřich 27. 2. 1926 ???? - ????
Křižík František 8. 7. 1847 ???? - ????, gymnázium
Kvapil Jaroslav 25. 9. 1868 ???? - ????, gymnázium
Kybic Václav 1. 6. 1909 ???? - ????, založil učitelský soubor, vedoucí Souboru písní a tanců Šumava
Kysela Josef 23. 4. 1914 ???? - ????, zakladatel hudební školy
Lebr Bohumil 28. 3. 1913 ???? - ????, Výpomocný učitel reálného gymnázia
Leitl Petr 20. 12. 1942 ???? - ????, Dům kultury ČSP, obytný soubor
Lupáč Martin   ???? - ????, farář
Machník František 30. 4. 1886 ???? - ????
Malkovský Karel 20. 10. 1899 ???? - ????
Markalous Václav 19. 9. 1847 ???? - ????
Masaryk Tomáš 7. 3. 1850 ???? - ????
Mašek Alois 19. 3. 1859 ???? - ????, starosta, zasloužil se o výstavbu a modernizaci města, pochován
Matějček Jan 13. 1. 1894 ???? - ????, lékař
Mayer Rudolf 13. 10. 1837 ???? - ????
Měchura Leopold 2. 2. 1804 ???? - ????
Míšek Emanuel 3. 5. 1919 ???? - ????, veřejná obchodní škole
Mokrý František 8. 4. 1892 ???? - ????
Mracký František 27. 1. 1900 ???? - ????
Mukařovský Josef 6. 4. 1851 ???? - ????
Mužík Alois 7. 12. 1922 ???? - ????
Nevšímal V. 1847 ???? - ????, advokátní koncipista
Niederle Jindřich 28. 10. 1840 1865 - 1868, profesor
Nohejl Bohumil 31. 7. 1928 ???? - ????, kulturní pracovník ONV
Novák Karel 9. 5. 1916 ???? - ????, ředitel divadla
Novák Karel 25. 2. 1925 1957 - ????, vedl divadlo
Obrovský Jakub 23. 12. 1882 ???? - ????, vytvořil plastiku Antonína Švehly
Očenášková Jarmila 2. 9. 1944 ???? - ????, prodejna potravin U slunce
Orsi Giovanni 1634 ???? - ????, dostavba kostelu
Orsi de Orsini Giovanni 1633 1666 - ????, kostel
Pálková Hana 6. 10. 1956 ???? - ????, dílčí územní práce
Pařízek Aleš 10. 11. 1748 1783 - 1790, ředitel hlavní školy
Pawlík Karel 12. 3. 1849 ???? - ????, gymnázium
Pecka Jan 8. 4. 1915 1951 - ????, ředitel Státního rybářství v Měcholupech u Klatov
Pejša Jiří 16. 3. 1912 ???? - ????
Pejša Vilém 1911 ???? - ????, tvůrce a restaurátor klatovských varhan
Peters Karel 8. 4. 1879 ???? - ????, kronikář, ředitel gymnázia, starosta
Pirner František 22. 4. 1878 ???? - ????
Piťha Václav 7. 2. 1865 ???? - ????
Pláničková Karolína 1975 ???? - ????, Stření průmyslová škola, pedagožka
Podhrázský Stanislav 10. 11. 1920 1956 - ????, restaurátorská činnost
Prášek Justin 7. 8. 1853 ???? - ????
Procházka Antonín 31. 7. 1897 ???? - ????, poslední bydliště: Štorchova ul. 380
Procházka Jan 14. 8. 1837 ???? - ????
Radouš Matouš 1550 ???? - ????, v roce 1814 namaloval pohled na město
Raffel Vladimír 30. 8. 1898 ???? - ????
Randa Antonín 18. 7. 1834 ???? - ????
Reinsberger Josef 18. 8. 1844 ???? - ????, studium
Roubal Jan 16. 8. 1880 ???? - ????
Rous František 25. 11. 1872 ???? - ????, sochy v budově klatovské radnice
Rozum Karel 12. 8. 1856 ???? - ????
Ryneš Karel 1884 ???? - ????
Salnellyn Antonín   1548 - 1555, vystavěl černou věž
Saska Leo 16. 6. 1832 ???? - ????
Sedláček Karel 24. 9. 1894 ???? - ????
Sedláček Václav 21. 2. 1839 ???? - ????
Skarlant Petr 22. 2. 1939 ???? - ????
Smolák Adolf 29. 10. 1882 ???? - ????
Smolová Jana 1979 ???? - ????
Sokol Rudolf 26. 7. 1873 ???? - ????
Soušek Václav 30. 3. 1899 ???? - ????
Stůna   ???? - ????
Suda Stanislav 29. 9. 1925 ???? - ????, lední plocha stadionu
Suchý Jiří 1. 10. 1931 ???? - ????, dětství
Sýkora Miloslav 3. 7. 1928 ???? - ????, budova OV KSČ
Syrový Vlastimil 26. 6. 1953 ???? - ????, generel dostavby nemocnice
Šrámek Fráňa 19. 1. 1877 ???? - ????, vojna
Štěpánek Miroslav 28. 7. 1915 ???? - ????
Štorch Karel 18. 11. 1812 ???? - ????
Švára Josef 13. 7. 1914 ???? - ????, vyučil se retušérem a reprodukčním fotografem
Švec František 20. 4. 1885 ???? - ????
Tauš Petr 22. 10. 1951 ???? - ????, územní dokumentace, podrobné územní řešení pro lokalitu ul. 25. února
Teplý František 5. 2. 1867 ???? - ????, gymnázium
Thomayer Josef 23. 3. 1853 ???? - ????, gymnázium
Tichý Antonín 11. 5. 1880 ???? - ????
Toman Stanislav 7. 5. 1855 ???? - ????, vedl první symfonický orchestr
Tomášek Theodor 18. 4. 1840 ???? - ????, kapelník vojenské hudby
Trunečka Evžen 3. 2. 1907 ???? - ????, výstava
Uhlík Vladimír 27. 1. 1970 ???? - ????
Vaněk Ferdinand 19. 12. 1849 ???? - ????
Vávra Petr 21. 5. 1960 ???? - ????, územní plán lokality Pod Borem, urbanistická studie ul. 25. února, interiér restaurace Besedy
Vinařová Cecílie 10. 3. 1909 ???? - ????
Vodáková Šrotová Radoslava 3. 2. 1947 ???? - ????, tapisérie pro reprezentační prostory - kulturní dům Družba, památník pokrokových tradic
Voráč Jaroslav 15. 8. 1910 ???? - ????
Voříšek Daniel 21. 5. 1641 ???? - ????
Vosmík Čeněk 5. 4. 1860 ???? - ????, sochařská výzdoba arciděkanského kostela, sochy pro radnici
Vrchlický Jaroslav 17. 2. 1853 ???? - ????, Vrchlického sady nedostaly své jméno náhodou, právě zde v budově někdejšího gymnázia studoval slavný český básník Jaroslav Vrchlický. Jeho studia připomíná pamětní deska na nedaleké budově obchodní akademie.
Vydra Stanislav 13. 11. 1741 ???? - ????, profesor jesuitského gymnázia
Vysoký Václav   ???? - ????
Weinfurt Martin 25. 11. 1832 ???? - ????, studium
Wenke Maxmilián 9. 9. 1926 ???? - ????
Zeithammel Zahořanský Josef 13. 3. 1891 ???? - ????
Zoglmann Antonín 1. 2. 1879 1919 - 1939, středoškolský profesor, Gymnázium Jaroslava Vrchlického
Zuna Josef 6. 3. 1901 ???? - ????

Město Klatovy

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Literáti Kolínska