Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Výstavní síň Masné krámy
termín: 2013/01/30 - 2013/04/28
doba konání (katalog): 2013/01/30 - 2013/04/28

poznámka:
http://www.zpc-galerie.cz/cs/exhibitions/info/27

Výstava se soustřeďuje na vlivy původních mimoevropských kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850–1950. S využitím dosud málo známého materiálu ukazuje zájem o „primitivní“ umění u českých umělců, teoretiků i cestovatelů (Vojtěch Náprstek, Emil Holub, Alberto Vojtěch Frič) a přibližuje nejvýznamnější sbírky mimoevropských etnických objektů, které měli čeští umělci (Adolf Hoffmeister, Emil Filla). Svými díly jsou zastoupeni mj. Mikoláš Aleš, Jan Preisler, Otakar Kubín, František Kupka, Otakar Nejedlý, Jan Zrzavý, Josef Čapek, František Hudeček, Josef Sudek, František Tichý, aj.

Výstava se věnuje aktuálnímu a dosud nezpracovanému tématu: vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850–1950. Tyto vztahy jsou obecně označovány termínem primitivismus. Expozice se soustředí nejen na konkrétní díla, spojená s africkým, oceánským a indiánským uměním, ale rovněž na obecnější pohled na cizokrajné kultury. Ten obsahoval řadu klišé, bezprostředně souvisejících s kolonialismem. Primitivismus není pouhou estetickou kategorií, ale i promluvou o politických, sociálních a morálních aspektech mimoevropských a zpětně i evropských kultur.

Autor výstavy díky využití současných teoretických přístupů kriticky a nově interpretuje řadu fenoménů. Úvodní část instalace obsahuje starší alegorie Ameriky a Afriky z 16.–18. století a ukazuje jejich vizuální stereotypy, které se přenášely i do pozdějších děl. Následuje tématika spojená se známými českými cestovateli 19. století: Emilem Holubem, Enriquem Stankem Vrázem, Albertem Vojtěchem Fričem ad. Je poukázáno nejen na jejich zapojení do koloniálního diskurzu, ale i na dobový, „etnografický“ způsob veřejné prezentace jejich sbírek mimoevropských předmětů. Výstava neopomíjí ani sledování vlivné ideje tzv. ušlechtilého divocha a jejích konkrétních projevů ve výtvarných dílech Mikoláše Alše, Alfonse Muchy a Františka Kupky.

Počáteční projevy primitivismu v českém modernismu zpřítomňují sochy Bohumila Kafky, inspirované peruánskými mumiemi v pařížském Etnografickém muzeu Trocadéro, a ohlasy díla Paula Gauguina u českých malířů Jana Preislera, Jana Zrzavého, Otakara Nejedlého a Otakara Kubína. Samostatný oddíl je věnován vlivům umění subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na český kubismus, a to zvláště na obrazy Josefa Čapka, autora knihy Umění přírodních národů. Roli primitivismu a exotických kultur výstava sleduje rovněž v avantgardních programech poetismu a surrealismu (Karel Teige, Jindřich Štyrský, Toyen ad.), v sérii obrazů Bílých černochů od Františka Tichého a ve fotografiích jeho přítele Josefa Sudka. Prostřednictvím zařazení soch Františka Vladimíra Foita expozice zasahuje i do oblasti antropologie.

Výstava přibližuje také obsah a vznik dvou nejvýznamnějších sbírek mimoevropského „primitivního“ umění, které shromáždili čeští výtvarní umělci: kolekcí Adolfa Hoffmeistera a Emila Filly. Jsou prezentovány nejen konkrétní africké, oceánské a americké artefakty, které tito tvůrci vlastnili, ale i původní dokumentace jejich sbírek. Závěrečný oddíl přehlídky ukazuje projevy primitivismu ve 40. letech 20. století u Aléna Diviše, Václava Zykmunda, Františka Hudečka, Jana Křížka a dalších tvůrců.

P U B L I K A C E

K výstavě vychází obsáhlá publikace, vydaná nakladatelstvím Arbor vitae, Západočeskou galerií v Plzni a Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i. Díky šíři záběru a užité metodě přináší první ucelený a kritický pohled na problematiku primitivismu v českém výtvarném umění v letech 1850–1950.

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSTAVĚ

29. 1. 2013 v 13 hodin (přednáškový sál, Pražská 13)

VERNISÁŽ

29. 1. 2013 v 17 hodin

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

úterý 26. 2. 2013 v 17 hodin

úterý 9. 4. 2013 v 17 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

27. 2. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř zakladatelem moderního malířství na Novém Zélandě

O neobvyklých osudech a díle rodáka z Plzně, který proslul portréty domorodých obyvatel Nového Zélandu a stal se zakladatelem tamní malířské tradice, přednáší ředitel ZČG Roman Musil.

7. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Malby australských Aboriginů (Hana Gerzanicová)

12. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy

Nepřistupuj blíž! Vyprávění o cestách na Papuu–Novou Guineu a o tvorbě, kterou exotický ostrov inspiroval (Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein)

26. 3. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy

Mocná síla fetišů: Umění a magie subsaharské Afriky

(Kateřina Mildnerová)

4. 4. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Bratři Čapkové a umění přírodních národů (Mariana Dufková)

18. 4. 2013, 17 h, výstavní síň Masné krámy:

Cesty Dr. Emila Holuba (Martin Šámal)

25. 4. 2013, 17 h, přednáškový sál, Pražská 13:

Odezva mimoevropských kultur ve filmu (Jan Kastner)

REALIZAČNÍ TÝM

Koncepce výstavy: Tomáš Winter

Kurátorka výstavy: Ivana Jonáková

Odborná spolupráce: Ústav dějin umění AV ČR

Jazyková redakce: Marie Bergmanová

Grafické řešení: Adéla Svobodová, Tereza Hejmová

Architektonické řešení: Zbyněk Baladrán

Instalace: Jan Jirka, Petr Kutek

DÍLA PRO VÝSTAVU ZAPŮJČILI

eAntik v Praze

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Galerie hlavního města Prahy

Galerie Kodl v Praze

Galerie Maldoror v Praze

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Galerie Zdeněk Sklenář v Praze

Galerie Zlatá husa v Praze

Hrdličkovo muzeum člověka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Moravská galerie v Brně

Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

Oblastní galerie v Liberci

Památník národního písemnictví v Praze

Polabské muzeum Poděbrady

PPF Art v Praze

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Západočeská galerie v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni

a soukromí majitelé

PARTNEŘI VÝSTAVY

Ústav dějin umění AV ČR

Arbor vitae

Plzeňský kraj

Plzeň 2015

Rada galerií České republiky

Art+Antiques

Mladá fronta DNES

I-Prague

Český rozhlas Plzeň

Centrum Bavaria Bohemia Schönsee

Plzen.cz

Výstava byla finančně podpořena z projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Projekt byl uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. www.plzen2015.eu, www.mkcr.cz

Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

osoba   narození
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852    
Baum Jiří   20. 9. 1900    
Bauše Bohumil   17. 2. 1845    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bry Theodor de   1528    
Coornhert Dirk        
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Čapek Karel   9. 1. 1890    
Derain André   10. 6. 1880    
Diviš Alén   26. 4. 1900    
Filla Emil   4. 4. 1882    
Foit František   2. 11. 1900    
Frič Alberto   8. 9. 1882    
Galle Theodoor   16. 7. 1571    
Gross František   19. 4. 1909    
Hackenschmied (Hammid) Alexander   17. 12. 1907    
Hák Miroslav   9. 5. 1911    
Hloucha Joe   4. 9. 1881    
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902    
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884    
Holub Emil   7. 10. 1847    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kořenský Josef   26. 7. 1847    
Kramář Vincenc   8. 5. 1877    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Křížek Jan   31. 7. 1919    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kupka František   23. 9. 1871    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lindauer Bohumír   5. 1. 1839    
Marco Jindřich   10. 5. 1921    
Marešová Milada   16. 11. 1901    
Mrázek Jiří   22. 4. 1920    
Mrkvička Otakar   19. 12. 1898    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Mulač Jan   14. 5. 1845    
Müller Henri   2. 7. 1784    
Muzika František   26. 6. 1900    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Sieben Gottfried   16. 3. 1856    
Stefan Bedřich   9. 12. 1896    
Sudek Josef   17. 3. 1896    
Sucharda Josef        
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šimůnek Karel   31. 8. 1869    
Šourek Karel   28. 7. 1909    
Špála Václav   24. 8. 1885    
Štursa Jan   15. 5. 1880    
Štyrský Jindřich   11. 8. 1899    
Teige Karel   13. 12. 1900    
Tichý František   24. 3. 1896    
Toyen   21. 9. 1902    
Váchal Josef   23. 9. 1884    
Vráz Enrique   18. 4. 1860    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    

Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

instituce, obec, adresa
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pražská 13

Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

osoba   narození
Skálová Jonáková Ivana   25. 4. 1981    
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

osoba   narození
Baladrán Zbyněk   16. 4. 1973    

Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Palmy v Plzni (Primitivismus v českých zemích)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)