Vincenc Kramář

* 8. 5. 1877, Vysoké nad Jizerou (Semily), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 11. 1960, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátor, historik umění, výtvarný kritik, sběratel umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01062861

Vincenc Kramář

PhDr., DrSc., historik umění
ředitel obrazárny Spolku vlasteneckých přátel umění

Vincenc Kramář

kolem roku 1905 (Archiv)
 

Vincenc Kramář

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1896   Akademie výtvarných umění, Praha, krajinomalba
1896 - 1898   Univerzita Karlova, Praha
1898 - 1899   Ludwig-Maximilians-Universität München, Mnichov (München)
1899 - 1902   Universität Wien - Institut für Kunstgeschichte, Vídeň (Wien), dějiny umění, Wickhoff Franz, *1853
1899 - 1902   Universität Wien - Institut für Kunstgeschichte, Vídeň (Wien), dějiny umění, Riegl Alois, *1858

Vincenc Kramář

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1902 - 1904   Itálie, studijní pobyt
1905 - 1911   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), trvalý pobyt. Činnost v k.k. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale
1911 - 1960   Praha, Praha, trvalý pobyt, kulturní a tvůrčí činnost. V l. 1919-1939 ředitelem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění

Vincenc Kramář

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1982   Nejkrásnější knihy roku 1981, Památník národního písemnictví, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/27 - 1989/01/15   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/04/09 - 1989/05/15   Osteuropäische Avantgarde, Aargauer Kunsthaus, Aarau
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Vincenc Kramář

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Československé nejkrásnější najkrajšie knihy ´81, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1991   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, umělecké řemeslo, architektura), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1991   Kubismus in Prag 1909–1925 (Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur), Verlag Gerd Hatje, Stuttgart
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat (Bílý králík: Kniha k výstavě), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   Proti času (Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Picasso v Praze (Počátky sběratelstvi a vývoj výtvarné kritiky Picassova díla u nás), Euromedia Group, Praha
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1986   Malá československá encyklopedie (I-L), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Galerie Společnosti vlasteneckých přátel umění..., Lidové noviny, 41.ročník, 508.číslo, 9-9
  1937   Dr. Birnbaumová: Picasso a Birnbaum., Brána, 92-94
  1946   O umění a politice, Národní osvobození, 5-5
  1947   Exkurse prof. Kolmana do výtvarné estetiky, Národní osvobození, 5-5
  1947   These profesora Kolmana a kulturní tisk (K diskusi o cestách našeho malířství), Národní osvobození, 5-5
  1948   Bibliografie prací Dr Vincence Kramáře, Život, 16-21
  1948   Vincenc Kramář, historien et théoricien de l'art (Resumé d'article), Život, 32-32
  1948   Vincenc Kramář, historik a theoretik umění, Život, 2-15
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1957   80 let Vincence Kramáře, Výtvarná práce, 7
  1960   News from the castle behind the iron curtain (Report on museums and artists – a few of them avant-garde – in the Kafkaesque capital of Czechoslovakia), Art News, 59.ročník, 7.číslo, 31
  1960   Za Vincencem Kramářem, Výtvarná práce, 11-12
  1962   Díla a staletí, Výtvarná práce, 1-4
  1962   Jubileum generace Skupiny, Výtvarná práce, 10.ročník, 12.číslo, 1-7
  1963   Emil Filla v Gottwaldově, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 6-6
  1964   Díla, představovaná na této výstavě..., Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, 13-29
  1964   Souborem olejů, kreseb a grafických listů..., Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře, 9-12
  1964   Vzpomínka prof. Daniela-Henry Kahnweilera na Dr. Vincence Kramáře, Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře
  1977   Dr. Vincenc Kramář (Tvůrce moderní české uměnovědy), Průboj, Ústí nad Labem, 29.ročník
  1977   Pražský Picassův patron (Sto let od narození Vincence Kramáře), Svobodné slovo
  1977   Uměnovědný odkaz Vincence Kramáře (Ke stému výročí narození), Umění, 377-398
  1977   Vincenc Kramář, Estetika, 197-199
  1984   Příspěvek k rané teorii kubismu, Umění, 418-434
  1984   Vincenc Kramář: O obrazech a galériích (Knihy), Výtvarná kultura, 25-25
  1991   Křížení kontrastů (K některým aspektům vztahu moderního českého dějepisu umění a kubismu), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4.ročník, 26.číslo, 4-5
  1991   Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler and Painter Alén Diviš: The Bounds of Cubism in Bohemia (Vincenc Kramář, Daniel H. Kahnweiler a malíř Alén Diviš: hranice kubismu v Čechách), The Bulletin of National Gallery in Prague / Bulletin Národní galerie v Praze, 99-106
  1992   Vzpomínání, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  1996   Kahnweiler, Kramář, Prague, Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci, 140-146
  1996   The origins of Prague neo-Gothic architecture, Umění, 499-513
  1998   Vincenc Kramář - Návrh Smetanova pomníku, Umění, 241-246
  2000   K odchodu Vincence Kramáře ze státní sbírky starého umění v roce 1939 (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi), Umění, 78-81
  2000   Vincenc Kramář v trojí podobě (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 13. 10. 2000 - 28. 1. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2001   Kaskadér ze staré školy (Vincenc Kramář 1877-1960), Týden, 76-77
  2001   Vincenc Kramář neznámý, Revolver Revue, 252-258
  2003   Vincenc Kramář a Caravaggiův Košík s ovocem, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 137-144
  2004   Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi, Umění, 353-369
  2008   Vincenc Kramář, Paměť Prahy, 202-203
  2011   Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi), Tvarujete si sami?, 240-252
  2013   C´era una volta l´Est: il cubismo perduto, Cubisti Cubismo, 85-101
  2014   Korespondence Jaromíra Neumanna a Vincence Kramáře, Umění / Art, 62.ročník, 5.číslo, 454-465
  2018   „Není možno se vzdát svobody myšlení“ (Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960), Umění / Art, 66.ročník, 4.číslo, 246-263
  2019   Pierot (studie) (Bohumil Kubišta, 1911), Sobě ke cti, umění ke slávě, 170-171
  2019   Vincenc Kramář, Sobě ke cti, umění ke slávě, 164-166
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vincenc Kramář (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Teoretický odkaz Vincence Kramáře, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Vincenc Kramář, kolem roku 1905, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Kahnweiler jeho galerie jeho umělci
  1996   Kahnweiler ses galeries ses artistes
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  199?   Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Dr.Vincenc Kramář (ředitel Národní galerie v.v.), Národní galerie v Praze, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001/09   Revolver Revue (47/2001), 47.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi, Národní galerie v Praze, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Sedmdesát let dr. Vincence Kramáře
  1960   Novinky ze zámku za železnou oponou
  nedat   Soubor kubistických obrazů odkázaných sběratelem dr. Vincencem Kramářem...
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Sběratel Vincenc Kramář: Kubistické obrazy Emila Filly, Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr, Praha

Vincenc Kramář

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1921   Kubismus, Moravskoslezské revue, Brno (Brno-město)
  1926   Rembrandtovo zvěstování P. Marie, Společnost vlasteneckých přátel umění, Praha
  1927   Dnešní kulturní reakce a Moderní galerie, Miloš Procházka, Praha
  1928   Případ obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Miloš Procházka, Praha
  1932   Emil Filla. Jeho význam a dílo (Přednáška proslovená Vincencem Kramářem při zahájení souborné výstavy v budově Mánesa v Praze v květnu 1932), František Venera, Brno (Brno-město)
  1932   Umění Emila Filly a Antonína Procházky, Karel Vavřík, Opava (Opava)
  1932   Zátiší v novodobém umění, František Venera, Brno (Brno-město)
  1937   Fr. Tkadlík, krajinář, František Venera, Brno (Brno-město)
  1938   Greco a Goya ve státní sbírce starého umění, Společnost vlasteneckých přátel umění, Praha
  1938   Z mladých let Karla Škréty (Jakubův příchod k Labanovi), Vydavatelský fond Společnosti vlasteneckých přátel umění, _
  1946   Kulturně politický program KSČ a výtvarné umění, 40, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1958   Otázky moderního umění (K problémům umění první poloviny 20. století), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1983   O obrazech a galeriích, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1998   Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Artefactum, Praha
  2002   Le Cubisme, École nationale supérieure des Beaux-Arts (ENSBA), Paříž (Paris)

Vincenc Kramář

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1922   Pablo Picasso: Výbor prací z let 1906-1921, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Friedrich Feigl, Galerie Dr. Feigla, Praha
  1932   Jubilejní výstava díla Emila Filly, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1933   Výstava obrazů a kreseb Františka Kadlíka, Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, Praha
  1934   Antonín Procházka (Souborná výstava díla)
  1935   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost a soubor grafických prací
  1935   Emil Filla: Plastika, suché jehly, lepty, dřevoryty, litografie, oleje; Černošská a tichomořská plastika: 185 soch ze sbírky Joe Hlouchy, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Výstava obrazů Karla Škréty, Vydavatelský fond Společnosti vlasteneckých přátel umění, _
  1943   Antonín Mánes, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1945   Emil Filla: Obrazy a kresby dosud nevystavené z let 1938-1939, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1945   Emil Filla: Obrazy a kresby z let 1938-1939, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  1977   Emil Filla: Obrazy z českého středohoří, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1927   Europäische Kunst der Gegenwart (Zentenarausstellung des Kunstvereins Hamburg), Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1986   Für Spanien (Internationale Kunst und Kultur zum spanischen Bürgerkrieg), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1988   Osteuropäische Avantgarde, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2017   Muž s hořící hřívou! (Emil Filla a surrealismus 1931-1939), Nakladatelství Argo, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Jihočeská gotika ve sbírkách Městského musea v Českých Budějovicích, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941   Dílo Jana Zrzavého (1906-1940), Družstevní práce, Praha 1
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
  2005   Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, Deutsche Verlags-Anstalt, Mnichov (München)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (California)
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Clovis Sagot (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 143-146
  1913   Kapitola o -ismech (K výstavě Le Fauconnierově v Mnichově), Umělecký měsíčník, 115-130
  1913   Picassovy výstavy v r. 1913 (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 142-143
  1921   Moderní Galerie jakožto sbírka současné malby... (Anketa o moderní galerii), Život, 94-96
  1923   Archa Zátoňská, Život, 15-19
  1927   České moderní umění na mezinárodní výstavě v Drážďanech, Volné směry, 30-33
  1929   Tři prvé otázky Vaší ankety... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 98
  1936   Vincenc Kramář o restauraci madony českobudějovického musea a práci dílny S.V.P.U. pro krajinské sbírky, Život, 46-51
  1937   Smrt P. Marie ve Spišském Štvrtku, Život, 217-231
  1941   Kresby a obrazy Františka Tichého, 3 týdny u Topičů, 19-28
  1943   Antonín Mánes, Antonín Mánes, 1-7
  1947   Kulturně politický program komunistické strany..., Život, 178-178
  1948   Moderní umění je revoluční..., Život, 1-1
  1948   Objektivita není především nekritická..., Život, 21-21
  1954   O realismu a formalismu, Výtvarné umění, 4.ročník, 1.číslo, 45-48
  1955   Picassův boj za mír, Výtvarná práce, 10
  1955   Výstava obrazů V. Antuška, Výtvarná práce, 3.ročník, 9.číslo, 6-6
  1959   Otto Gutfreund, Výtvarná práce, 4-5
  1983   Kubismus, O obrazech a galeriích, 61-119
  1986   Spanien und Kubismus, Für Spanien
  2001   Kulturně-politický program KSČ a výtvarné umění, České umění 1938-1989, 87-91
  2001   'Soud' s Emilem Fillou, České umění 1938-1989, 172-181
  2002   Excerpts from Cubism, Between Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910-1930, 116-118
  2003   Několik poznámek k dílu Jana Zrzavého, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 279-324
  2005   Der Kubismus, Frühling in Prag oder Wege des Kubismus, 207-336
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923/12   Život (Výtvarný sborník), 3.ročník, 1-36, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1927–1928   Volné směry, 25.ročník, 7–9.číslo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Vydavatelský fond Společnosti vlasteneckých přátel umění, _
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1926   Návrh Smetanova pomníku (Neotištěný rukopis stati z r. 1926–1927), Pozůstalost V. Kramáře

Vincenc Kramář

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Picasso in der Tschechoslowakei, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Vincenc Kramář

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1947/05/08 - 1947/06   Emil Filla: Práce z let 1946-47, Mánes, Praha

Vincenc Kramář

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1933/01/14 - 1933/02/09   Emil Filla: Kresby, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1943/07/02 - 1943/08/03   Antonín Mánes: Kresby a olejové náčrty, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1945/10/25 - 1945/11/18   Ota Janeček: Kresby, kvaše, Pošova galerie, Praha

Vincenc Kramář

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1943/07/02 - 1943/08/03   Antonín Mánes: Kresby a olejové náčrty, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

Vincenc Kramář

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1929   Kulturní reakce v Moderní galerii zatvrdla, Musaion, sborník pro moderní umění, 92-93
  1929   Na Vaši anketu odpovídám... (Anketa o Moderní galerii), Musaion, sborník pro moderní umění, 151
  1946   O výstavě čs. umění v Paříži, Národní osvobození, 4-4
  1946   Tradice, kopací míček demagogie, Lidová kultura, 1-2
  1947   Čtyři rozhovory o smyslu malířství (Mezi Moskvou a Prahou), Národní osvobození, 4-4
  1947   K výstavě sovětského malířství, Národní osvobození, 4-4
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1950   Na dnešní výtvarné frontě, Výtvarné umění, 1.číslo, 35-48
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1956   75 let Pabla Picassa, Výtvarná práce, 1-3
  1957   Dopisy (Vydejme statě Vincence Kramáře!), Výtvarná práce, 11
  1958   Vincenc Kramář: Otázky moderního umění..., Výtvarná práce, 4
  1960   Dar V. Kramáře, Výtvarná práce, 8
  1962   Výstava přírůstků holandského malířství XVII. století v Národní galerii, Výtvarná práce, 5
  1963   D. H. Kahnweiler vzpomíná, Výtvarná práce, 4-5
  1964   Galerie Vincence Kramáře, Pochodeň, 5-5
  1965   Výstava francouzského malířství ve Šternberském paláci, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 6-6
  1979   Vzpomínka na Kahnweilera, Svobodné slovo, 35.ročník
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2
  1990   Vzpomínka na léta šedesátá, Výtvarná kultura, 1-5
  1991   Grafika české avantgardy v období..., Grafika české avantgardy 1907-1918, 3-5
  1996   František Kupka's creation in visual art: "organic" and czech connections, Umění, 44.ročník, 1.číslo, 16-40
  1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach, 29-54
  1998   Fenomén Galerie Vincence Kramáře (Praha, Dejvická galerie, 2. 9. - 30. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1998   Pro generaci, jež rozvíjela..., Výtvarní umělci Galerie Vincence Kramáře z let 1964-1971
  2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, 282-285
  2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 29-29
  2004   Kubistické obrazy Emila Filly (Ukázka z Kramářovy sbírky), Art & Antiques, 93
  2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 223-223
  2011   Od klasiky po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 7-7
  2013   Za nové umění! (Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci), Umění a politika, 55-65
  2014   Památkář ve Velké válce, Zprávy památkové péče, 74.ročník, 4.číslo, 279-282
  2020   Autor ve Veletržním paláci, Tvůrce jako předmět dějin umění, 238-242
socha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Vincenc Kramář
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991/04/06   Grafika české avantgardy 1907-1918, Národní galerie v Praze, Praha