Mikoláš Aleš

* 18. 11. 1852, Mirotice (Písek), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 7. 1913, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, ilustrátor

 

pohlaví: muž

NK AUT: jk01010178
WIKIDATA: Q446948
VIAF: 47006291

poznámka:
Odkaz. forma
Aleš, Mikuláš, 1852-1913

Mikoláš Aleš
Skica k Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
1877
malba
olej, plátno
520 x 740
Mikoláš Aleš
Setkání Jiřího z Poděbrad z Matyášem Korvínem
1878
malba
olej, plátno
Mikoláš Aleš
Břetislav a Jitka
1878
malba
olej, plátno
58 x 42,5 cm
Mikoláš Aleš
Májový triptych - Poesie
1878
malba
olej, lepenka
187 x 248
Mikoláš Aleš
Májový triptych - Malířství
1878
malba
olej, plátno
165 x 215
 

Mikoláš Aleš

V letech 1869-1876 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze (prof. Jan Swerts, Josef Matyáš Trenkwald). Patří k nejvýraznějším osobnostem generace Národního divadla. Vlastní obecně srozumitelnou formou dospěl téměř až k secesi, do blízkosti symbolismu. V roce 1877 se stal prvním starostou Spolku výtvarných umělců Mánes. V pozdně romantickém duchu formoval lidové představy o české historii, mnohokrát zpracoval téma husitských bojovníků a husitských válek, také bitvu u Lipan.
Ve Středočeském kraji působil mimo jiné ve Slaném a v Kladně, pro budovu kladenské lékárny U české koruny navrhl novorenesanční výzdobu patra průčelí (realizace Josef Bosáček, 1891). Pro nájemce kročehlavského pivovaru Otakara Zachara vyzdobil vstupní brány pivovaru se symboly pivovarnictví. Pro Národní divadlo v Praze vytvořil cyklus Vlast – obrazy z českých dějin a lidových písní.
jih
-
Narodil se 18. 11. 1852 v Miroticích v rodině obecního písaře Františka Alše, bývalého studenta píseckého gymnázia (1829 – 1835), jako jeho třetí syn. Matka se jmenovala Veronika, rozená Famfulová. Kvůli finančním potížím se rodina roku 1856 přestěhovala do Písku, pak do Prahy a roku 1856 se vrátila do Mirotic. Roku 1862 ho dal otec zapsat do hlavní školy v Písku. Ve městě už studovali jeho starší bratři – literárně nadaný František, který zemřel na tuberkulózu roku 1865, a Jan, který se o dva roky později zastřelil (nepodařilo se zjistit, byl-li to úmysl nebo nešťastná náhoda). Sourozenci bydleli společně v podnájmu na různých místech, naposledy v domě na rohu Masokrámské a Ningrovy ulice u strýce Tomáše Famfuleho, který 14 let sloužil za napoleonských válek u jízdy jako švališér. Podle Alšova vypravování ho A. Jirásek zpodobnil ve Skalácích jako vysloužilce Užďana a ve vzpomínce Tomáš Famfule, švališér. Na domě č. 13, dnes nově přestavěném, malíře připomíná busta od J. Jiřikovského. Mikoláš pokračoval ve studiích na gymnáziu (1866-1867), které však ve 3. třídě opustil. Krátce se učil u píseckého malíře a dekoratéra F. Mildeho. Pak studoval na reálce, ale ani tu nedokončil a roku 1869 odešel do Prahy na Akademii, která však nesplnila jeho očekávání.
Byl ovlivněn historizující malbou, stylově pozdním romantismem. Roku 1872 debutoval jako karikaturista v humoristickém časopise Paleček, kam ho doporučil L. Stroupežnický, pocházející z Cerhonic. Po odchodu z Akademie mu poskytl útočiště v Suchdole u Prahy statkář A. Brandejs, pro nějž vytvořil řadu obrazů, kreseb i malovaný nábytek. Roku 1878 zvítězil s F. Ženíškem v soutěži o výzdobu foyeru Národního divadla s cyklem Vlast a stal se tak jedním z představitelů tzv. generace Národního divadla. Roku 1879 se oženil s Marií (Marynou) Kailovou z Bud u Mirotic.
Od 80. let 19. stol. se z důvodu existenčních potíží věnoval více kresbě a knižní ilustraci, jejíž úroveň v Čechách výrazně pozvedl. Ilustroval např. Rukopis královédvorský a zelenohorský, romány a povídky K. V. Raise, A. Jiráska, J. Arbese, knihy pro mládež atd. Od 90. let Aleš úspěšně navrhoval nástěnné malby a sgrafita na průčelí domů Praze, Plzni, Pardubicích, Slaném a Vsetíně, Uplatňoval tam často mytologické, historické a české národní motivy. Důležitou součástí jeho tvorby se stala karikatura (např. v časopisech Šotek, Humoristické listy aj.). Navrhoval divadelní dekorace pro činohru Národního divadla a jako výtvarník spolupracoval s loutkovým divadlem. Podílel se např. na výzdobě Obecního domu a Staroměstské radnice. Alšovo dílo z počátku 20. století je intimnější a výrazně se v něm projevuje jeho vztah k ornamentalismu. Z oblasti knižní ilustrace je nejznámější Špalíček národních písní a říkadel. Mikoláš Aleš měl čtyři děti; dcera Maryna se stala malířkou, uchovávala památky na svého otce a spolupracovala na knihách věnovaných jeho dílu.
Do Písku, odkud pocházeli jeho předkové, a do rodných Mirotic se často vracel, mnohé jeho práce čerpaly látku z Prácheňska. Koncem 19. století realizoval J. Bosáček podle Alšových návrhů výzdobu kostela ve Vodňanech, v Písku cyklus Alšových obrazů z historie města na Dvořáčkově hotelu (později Otava). Aleš proto přijel do města svých studentských let a při té příležitosti navštívil Zvíkov, který od mládí obdivoval. Navrhl také výzdobu novorenesančního Kodlova domu v ul. Národní svobody. Naposled navštívil Písek roku 1912 u příležitosti jubilejní krajinské výstavy, jejíž součástí byla i výstava jeho díla. Bylo na ní více než 200 Alšových prací. Mikoláš Aleš zemřel 10. 7. 1913v Praze, pohřben je na Vyšehradském hřbitově.
ctenizpisku.cz, 17.10.2020

Mikoláš Aleš

Max Švabinský: Mikuláš Aleš, kresba
Max Švabinský: Mikoláš Aleš
kresba - Pavel Semerád, Archiv
 

Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš
Skica k Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
1877
malba
olej, plátno
520 x 740
Mikoláš Aleš
Setkání Jiřího z Poděbrad z Matyášem Korvínem
1878
malba
olej, plátno
Mikoláš Aleš
Břetislav a Jitka
1878
malba
olej, plátno
58 x 42,5 cm
Mikoláš Aleš
Májový triptych - Poesie
1878
malba
olej, lepenka
187 x 248
Mikoláš Aleš
Májový triptych - Malířství
1878
malba
olej, plátno
165 x 215
Mikoláš Aleš
Májový triptych - Hudba
1878
malba
olej, plátno
167 x 217
Mikoláš Aleš
Živly: Země, Oheň, Voda, Vzduch (Zástěna pro Alexandra Brandeise)
1878
malba
olej, plátno, karton
velikost jednoho dílu 1800 x 785
Mikoláš Aleš
Studie pro Žalov, z cyklu lunet pro foyer Národního divadla v Praze
1880
malba
kvaš, papír, tuš, tempera
1430 x 2800
Mikoláš Aleš
Čardáš
1881
malba
akvarel, papír
375 x 228
Mikoláš Aleš
Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
1895
malba
olej, plátno
10 x 8,5 m
 

Mikoláš Aleš

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1869 - 1876   Akademie výtvarných umění, Praha, Trenkwald Josef, *1824
1869 - 1876   Akademie výtvarných umění, Praha, Swerts Jan, *1820

Mikoláš Aleš

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1913   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost. Pedagogem Akademie výtvarných umění
1862 - 1912   Písek (Písek), Písek (Písek), Narodil v nedalekých Miroticích 18. listopadu 1852 v rodině obecního písaře. V deseti letech počal navštěvovat hlavní, tehdy německou školu v Písku a spolu se svými dvěma staršími bratry, studenty gymnázia a strýcem Tomášem Famfule, bydlel na podnájmu na několika místech, zejména v domě v Ningrově ulici, který je dnes označen Alšovou bustou a pamětní deskou. Po absolvování školy vstoupil Mikoláš také na gymnázium, zde však po dvou letech z důvodů nedobrého prospěchu studia zanechal a počal se učit u místního malíře pokojů, natěrače a štafíra. Studia ho však stále lákala a proto po krátké učednické episodě počal navštěvovat píseckou reálku. Ani zde však neuspěl, po dvou letech odešel na dobro z Písku a jeho další cesta vedla na pražskou Akademii. Do Písku se vrátil dvakrát až koncem sedmdesátých let - pokaždé na vojenské cvičení. Ve městě se Mikoláš Aleš již jako známý malíř kreslíř a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla podílel na výzdobě tzv. Kodlova domu na třídě Národní svobody a pak zejména na návrhu jedenácti sgrafit pro fasádu hotelu Dvořáček z roku 1899. Náměty čerpal z dějin Písku a Písecka. V restauraci U Reinerů visí reprodukce Alšovy karikatury, kterou tam v roce 1897 mistr nakreslil při zdejší návštěvě. Necelý rok před smrtí - zemřel 10. července 1913 v Praze - navštívil naposledy Písek, aby si prohlédl svou dosud největší mimopražskou výstavu uspořádanou v rámci velké Jubilejní krajinské výstavy. zdroj – www.město-pisek.cz
1873 - 1873   Vídeň (Wien), Vídeň (Wien), studijní pobyt
1877 - 1877   Itálie, studijní pobyt
1891 - 1891   Kladno (Kladno), Kladno (Kladno), navrhl 3 sgrafita s lékárenskými motivy na lékárnu U České koruny. Podílel se na výzdobě některých knih spisovale a nakladatele O. Zachara, nájemce Kročehlavského pivovaru.

Mikoláš Aleš

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Svobodová Alšová Maryna, *1882

Mikoláš Aleš

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   osobnosti (Jihočeský kraj), *
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Škréta, spolek mladých českých výtvarníků, *1885
???? - ????   výbor Umělecké výchovy, *
1877 - ????   Umělecká beseda, *1863, V roce 1912 uspořádala UB jeho výstavu. V roce 1893 vydala jako prémii Lunetu z Vlasti, 1912 cyklus Život starých Slovanů, 1922 v barevné reprodukci triptych Máj.
1887 - 1896   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, předseda
1892 - ????   Česká akademie věd a umění, *, člen IV. třídy - dopisující 1.12.1892, mimořádný 30.11.1895, řádný 28.11.1908
1896 - 1913   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen

Mikoláš Aleš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1896/05/27 - 1896/07/04   Mikoláš Aleš, Topičův salon (1894-1899), Praha
1908/07/29 - 1908/09/08   Mikoláš Aleš, Topičův salon (1906-1911), Praha
1912/03 - 1912/04   Výstava děl Mikoláše Alše, Rudolfinum, Praha
1922/01 - 1922/02   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Mánes, Praha
1926/06/26 - 1926/08/01   Mikoláš Aleš (1852-1913), Mánes, Praha
1932/10 - 1933/02   Jubilejní výstava Mikoláše Alše, Palác Myslbek, Praha
1933/01 - 1933/02   Mikoláš Aleš, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1939/06/12 -   Špalíček a oleje Mikuláše Alše, Topičův salon (1937-1949), Praha
1947/05 - 1947/06   Mikoláš Aleš a česká kniha, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1947/08/19 - 1947/11/10   Monumentální Mikoláš Aleš, Slovanský ostrov, Praha
1950/03/11 - 1950/04/20   Mikoláš Aleš: Reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1950/05/11 -   Mikoláš Aleš: Kresby, Výstavní síň Mladé fronty, Liberec (Liberec)
1950/10 - 1950/12   Kresby Mikoláše Alše, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1951/01/22 - 1951/03/11   Kresby Mikoláše Alše, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1951/10 - 1951/11   Ľudový a slovenský Mikoláš Aleš, Výstavné miestnosti ÚSČSVU, Bratislava (Bratislava)
1952/01/27 - 1952/02/10   Mikoláš Aleš, Kulturní síň divadla v Kolíně, Kolín (Kolín)
1952/05 - 1952/11   Mikoláš Aleš: Výstava jeho života a díla pro českou knihu a divadlo, Národní muzeum, Praha
1952/05/30 - 1952/11/30   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/09/07 - 1952/10/05   Mikoláš Aleš: Kresby a reprodukce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1952/10/19 -   Mikoláš Aleš: Výstava originálů a reprodukcí kreseb, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
1953   Reprodukce děl Mikoláše Alše, Varšava (Warszawa), Varšava (Warszawa)
1953/09/20 - 1953/10/25   Výstava díla Mikoláše Alše, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1956/04/01 - 1954/04/31   Mikoláš Aleš: Reprodukce, Rýmařov (Bruntál), Rýmařov (Bruntál)
1956/05 - 1956/07   Mikoláš Aleš: Reprodukce, Město Bruntál, Bruntál (Bruntál)
1956/06/08 - 1956/07/22   Mikoláš Aleš a kniha, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/09/09 - 1956/09/26   Mikoláš Aleš a kniha, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1960/09/27 - 1960/11/02   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Tovačov OB, Tovačov (Přerov)
1960/11/02 - 1960/12/31   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Kojetín OB, Kojetín
1961/01/23 - 1961/01/19   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, ZK ROH, _
1961/03/09 - 1961/03/29   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/05/20 - 1961/06/10   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1962/04/08 -   Mikoláš Aleš: Výbor z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/01/30 - 1966/02/27   Monumentální kartony Mikoláše Alše, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1970/07 - 1970/08   Kresby Mikoláše Alše, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1972/05 - 1972/10   Mikoláš Aleš: Kresby Mikoláše Alše - Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/11/19 - 1972/12/03   Mikoláš Aleš: Kresby, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1972/11/30 - 1973/03/04   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Obecní dům, Praha
1973/04/05 - 1973/05   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/15 - 1976/10/10   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1979/05 - 1979/07   Mikoláš Aleš 1852 - 1913, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/12/19 - 1980/03/16   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/08/16 - 1980/10/12   Mikoláš Aleš: Výběr z tvorby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/10/28 - 1982/11/28   Mikoláš Aleš a Suchdol, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/09/09 - 1983/11/06   Ilustrace Mikoláše Alše, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1987/04/25 - 1987/09/30   Mikoláš Aleš: Kresby, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1987/11/20 - 1988/01/17   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1988/12/08 - 1989/02/05   Mikoláš Aleš dětem - Z tradice české dětské knihy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990/11/06 - 1991/01/06   Mikoláš Aleš. Ze sbírek Národní galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/05/03 - 1992/10   Kresby Mikoláše Alše, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
1993/05/27 - 1993/06/29   Mikoláš Aleš: Kresby a obrazy, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
1995/03/18 - 1995/04/30   Mikoláš Aleš: Kresby, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1995/09/16 - 1995/10/15   Mikoláš Aleš: Kresby, Městské muzeum a galerie, Čáslav (Kutná Hora)
1998/12/05 - 1999/01/03   Mikoláš Aleš: Kresby a ilustrace, Vlastivědné muzeum a galerie, Hlinsko
2002/11/26 - 2003/01/31   Mikoláš Aleš na Suchdole, Alšův kabinet na radnici, Praha
2007/12/14 - 2008/04/20   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007, Jízdárna Pražského hradu, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1893/12/04 - 1893/12/31   Umělecká beseda: 5. vánoční výstava, Spolkové místnosti Umělecké besedy, Praha
1898/02/06 - 1898/03/06   Výstava spolku „Mánes“, Topičův salon (1894-1899), Praha
1898/11/03 - 1898/12/03   II. výstava spolku „Manes“, Topičův salon (1894-1899), Praha
1904   Expo 1904, Saint Louis, St. Louis
1906/10/02 - 1906/11/14   První výstava výtvarného umění pro uměleckou výchovu mládeže, Topičův salon (1906-1911), Praha
1911/11 - 1911/12   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag, Hagenbund, Vídeň (Wien)
1921/08/21 - 1921/10/02   Výstava originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/09/11 - 1926/11/22   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1930/11 - 1930/12   Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha
1932/06 - 1932/07   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1933/12/16 - 1934/01/10   Výstava nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1934/05/29 - 1934/09/30   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého, Národní muzeum, Praha
1934/09/22 - 1934/10/17   Výstava obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1936/01/10 - 1936/02/02   Tanec v československém umění výtvarném a ve fotografii, Mánes, Praha
1936/04/25 - 1936/06/30   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1936/10/15 - 1936/10/25   Výstava poštovních známek, Mánes, Praha
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1938/02   Itálie v díle česko-slovenských výtvarných umělců, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1938/05/27 - 1938/08/28   Postavy českých dějin, Mánes, Praha
1938/09   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha
1938/11/17 - 1939/01/15   Česká tradice v 19. století, Mánes, Praha
1939/03/09 - 1939/04/16   Výstava podobizen: Práce členů Mánesa za padesát let, Mánes, Praha
1939/12/16 - 1940/01/28   Důvěřujte umění: Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky, Mánes, Praha
1940/06/14 - 1940/09/28   Umění monumentální, Mánes, Praha
1940/09/17 - 1940/10/13   Galerie Umělecké besedy: Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1941/01/21 - 1941/02/23   Umělci o sobě: Výstava autoportrétů, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1941/06/27 - 1941/09   Tvář české krajiny, Mánes, Praha
1942/02/27 - 1942/03/29   Duchovní námět v české malbě a sochařství, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1942/03/22 - 1942/05/03   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1943/07/01 - 1943/08/14   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
1944/03/24 - 1944/04/03   2. výstava české kresby, Galerie V. Hořejš, Praha
1945/09/18 - 1945/11/18   České umění XIX a XX. století z obrazárny Pražského hradu, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1945/11/10 - 1945/12/30   Jednota umělců výtvarných: 134. výstava, Palác Myslbek, Praha
1945/11/15 -   Národní Galerie: Výstava vybraných děl 14.-20. století, Národní galerie v Praze, Praha
1946/01/20 - 1946/02/10   Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice (Litoměřice)
1946/04/21 -   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Písek (Písek), Písek (Písek)
1946/09/17- 1946/10/31   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Mánes, Praha
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1947/05/07 - 1947/06/15   Výstava nové bytové kultury v Československu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1948/06/15 - 1948/09/15   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Slovanský ostrov, Praha
1949/01 - 1949/02   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Dům umění, Zlín (Zlín)
1949/03/17 - 1949/04/19   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1949/03/27 - 1949/05/05   Mistři českého umění 19. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1949/04 - 1949/05   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1949/05 - 1949/06   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1950/02 - 1950/03/26   Výtvarníci Smetanových oper, Galerie Československý spisovatel (bývalá Galerie ELK), Praha
1950/03/05 -   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/03/05 - 1951/02   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/03/17 -   Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha
1950/05 - 1950/06   Národní galerie krajským galeriím I., Slovanský ostrov, Praha
1951/02/03 - 1951/03/18   Mistři české kresby, Dům výtvarného umění, Praha
1952/02/23 - 1952/03/23   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1952/04/27 - 1952/11/15   Výstava Komenského, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1952/05   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1952/05/01 - 1952/05/10   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1952/05/10 - 1952/05/25   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Muzeum, Zábřeh (Šumperk)
1952/06   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Jeseník (Jeseník), Jeseník (Jeseník)
1952/06   Mikoláš Aleš a Josef Mánes, Javorník, Javorník
1953   Z dílen českých mistrů XIX. století, Praha, Praha
1953/03 - 1953/07   Tvůrčí cesta českých klasiků, Slovanský ostrov, Praha
1953/09 - 1954/07   Čeští klasikové XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/12 -   Reprodukce českých mistrů realistů XIX. století, Santiago de Chile, Santiago de Chile
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1954/05   Pravěké náměty v umění, Národní muzeum, Praha
1955/05   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1955/06 - 1955/09   Umění slovanských národů, Obecní dům, Praha
1955/10/23 - 1955/11/27   Moravský lid a kraj ve výtvarném umění 1850-1920, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956   Výtvarný ohlas Máchova díla: K 120. výročí smrti, Městská knihovna Praha, Praha
1956/03/11 -   Česká kresba XIX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1956/07/20 - 1956/08/12   Výtvarní umělci Valašska, Základní škola, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
1957   Knižní ilustrace ruských a sovětských autorů, Palác Kinských, Praha
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1958   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1958/02/23 - 1958/04/07   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Dům umění, Zlín (Zlín)
1958/10/19 - 1958/12   Slovensko v dielach českého výtvarného umenia, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1959   Dějiny textilní techniky, Králův Dvůr, Králův Dvůr (Beroun)
1959/08/21 - 1959/09/20   Masterpieces of Czech Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh
1960/11 - 1960/12   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/06   Výstava přírůstků malířství 16-18. století, Národní galerie v Praze, Praha
1962/09   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX-XX), Sala Dalles, Bukurešť (Bucureşti)
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1963/07/01 - 1963/08/01   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/08   České malířství 19. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   Mistrovská díla českého malířství (výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1967/02 - 1967/08   České malířství 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/10/27 - 1967/11/30   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1968/05/16 - 1968/08/21   Národní galerie Národnímu divadlu: K stému výročí položení základního kamene ND, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1968/10/17 - 1970/02/28   Má vlast: České malířství XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1969/04 - 1969/09   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1970 -   České malířství od gotiky k impresionismu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970/05 -1970/10   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Hrad Karlštejn, Karlštejn (Beroun)
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1971/12/16 - 1972/03/15   České malířství 1850-1918 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1972   Pardubice minulosti a dneška. Obrazy, kresby, grafika 1602 -1972, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1972/05 - 1972/10   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/08 - 1972/12   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/03/08 - 1973/05/13   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1975/04/24 - 1975/07/01   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1975/07 - 1975/10   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1976/02/10 - 1976/05/30   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1976/12 - 1977/12   Pražské střelecké terče, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/06/21 - 1977/08/28   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/04 - 1982   Národní divadlo: Výtvarné umění a hudba, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07 - 1978/12   Česká historická malba XIX. století, Milevské muzeum, Milevsko (Písek)
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979   Slovanské výtvarné umění ze sbírek PNP, Památník národního písemnictví, Praha
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/08 - 1979/09   Krása a význam české knihy: od prvotisků k secesní knize, Středočeská galerie, Praha
1980   Ilustrace Máje, Památník národního písemnictví, Praha
1980/01 - 1980/03   Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1981/03/24 - 1981/04/10   Dopisy umělců (Rukopisy slavných českých umělců), Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1982   Spolkové a rodinné loutkové divadlo v Čechách, Zámek Roztoky u Prahy, Roztoky (Praha-západ)
1982/03/04 - 1982/05/02   Město v českém umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/07/07 - 1982/08/03   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1982/08/14 - 1982/09/12   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Ucunomija (Utsunomiya)
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/09/16 - 1982/11/07   Generace Národního divadla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/09/18 - 1982/10/17   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Nara Prefectural Museum of Art, Nara
1982/10/28 - 1982/11/21   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Kitakyushu City Museum of Art, Kitakjúšú (Kitakyushu)
1982/11/23 - 1982/12/09   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoja (Nagoya)
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/10/30 - 1983/01/08   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/12   Generace Národního divadla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/12/16 - 1984/02/05   České umění z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984   Sto let české dětské knihy, Dům umění, Opava (Opava)
1984/01 - 1984/04   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/06/06 - 1984/07/15   Die tschechische Malerei des XIX. Jahrhunderts, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/06/10 - 1985/07/07   Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1986/04/26 - 1987/09/30   České umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1986/07/09 - 1986/09/21   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/10/09 - 1986/11/16   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/11/12 - 1987/03/01   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1987   Česká kresba 19. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1988/04/28 - 1988/06/05   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/06/29 - 1988/09/11   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století ze sbírek Středočeské galerie, Středočeská galerie, Praha
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/01 - 1988/11/18   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1989/07/27 - 1989/09   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze), Městská knihovna Praha, Praha
1989/09/21 - 1989/11/16   Generace Národního divadla v obrazech, Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1990/04/10 - 1990/05/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba a grafika 19. století, Palác Kinských, Praha
1991/12/12 - 1992/01/19   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/04/14 - 1994/05/22   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (první část), Palác Kinských, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/04/05 - 1995/04/30   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Galerie Hollar, Praha
1996/02/08 - 1996/03/10   Umělecké poklady České akademie věd a umění, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1996/04/11 - 1996/06/30   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918: Výstava k 200. založení Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1996/12/04 - 1997/03/23   Dějiny v obrazech: Historické náměty v umění 19. století v Čechách, Valdštejnská jízdárna, Praha
1997   Ars Longa Vita Brevis, Palác Kinských, Praha
1997   Ars Longa Vita Brevis, Český Krumlov (Český Krumlov), Český Krumlov (Český Krumlov)
1997   Ars Longa Vita Brevis, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1997   Čeští světci a patroni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1997/10/23 - 1997/12/14   Nové i staré (přírůstky sbírek AJG 1990-1997), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1998-   České malířství 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/04/27 - 2000/09/17   Deset století: Tisíc let českého výtvarného umění ve sbírce Západočeské galerie v Plzni a Západočeského muzea v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2000/09/14 - 2001/01/14   Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie, Galerie Rudolfinum, Praha
2001/05/05 - 2001/10/28   Sbírka českých marionet, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2001/05/11 - 2001/07/29   Sen o říši krásy: České umění 17. - 20. století, Obecní dům, Praha
2001/9/05 - 2001/09/030   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Galerie Hollar, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/07/19 - 2002/09/15   Fuite et exil dans l'art, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2002/07/19 - 2002/09/15   Útěk a exil v umění, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/12/18 - 2004/02/08   Z pohádky do pohádky, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/12 - 2005/03   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/12/15 - 2005/02/20   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/09/29 - 2005/12/03   Slovenský mýtus, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2006/05/16 - 2006/10/21   Jurečkova obrazárna, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2006/11/28 - 2007/03/04   Křičte ústa! Předpoklady expresionismu / Mouth scream! Roots of Expressionism, Městská knihovna Praha, Praha
2006/12/01 - 2006/12/31   Osobnosti Podlipanska, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/02/01 - 2007/02/23   Osobnosti Podlipanska, Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky (Kolín)
2007/06/11 - 2007/07/04   Osobnosti Podlipanska, Obecní úřad, Lošany (Kolín)
2007/07/14 - 2007/08/19   Osobnosti Podlipanska, Zámek Zásmuky, Zásmuky (Kolín)
2007/09/03 - 2007/10/31   Osobnosti Podlipanska, Základní devítiletá škola, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
2007/11/23 - 2008/01/06   Vánoce v muzeu, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2009/06/07 - 2009/08/30   Paměť umění vodňanské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2009/09/01-2009/10/15   Trojzvuk: M. Aleš - R. Štech - J. Bosáček, Vlastivědné muzeum, Slaný (Kladno)
2010/09/18 - 2011/01/31   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 - 2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2011/02/25 - 2011/05/22   Ach! Italia, cara mia! - Umělci z Čech XIX. století a Itálie, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2012/03/02 - 2012/04/01   Od baroka k Josefu Mánesovi, Galerie Diamant, Praha
2012/04/04 - 2012/05/27   Klasikové 19. století (ze sbírky Karlštejnské, a.s), Galerie Diamant, Praha
2012/04/19 - 2012/06/03   Konec (s)nové epochy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2012/05/31 - 2012/06/24   Slet sokolských plakátů 1901-1948: Výstava ke 150. výročí Sokola, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2012/06/14 - 2012/09/30   Konec (s)nové epochy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2012/10/24 - 2013/01/31   1912: 100 let od otevření Obecního domu v Praze, Obecní dům, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (II. Výtvarné umění 19. století), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/11/15 - 2013/01/13   Půjdem spolu do Betléma, papírové betlémy, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2013/01/30 - 2013/04/28   Palmy na Vltavě: Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/13 - 2013/05/05   Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2013/06/05 - 2013/07/28   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Diamant, Praha
2013/08 - 2014/01   Trojice: Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše, Galerie Kooperativy, Praha
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/09/06 - 2013/11/03   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2013/12/12 - 2014/02/03   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2014/02/21 - 2014/05/04   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/04/18 - 2014/07/31   Jeden svět nestačí: Poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona, Clam-Gallasův palác, Praha
2014/06/12 - 2014/07/27   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Diamant, Praha
2014/06/15 - 2014/09/28   Josef Matička: Dar Litomyšli, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2014/08/21 -   Cesty ke svobodě: Společnost, válka, umění 1914-1918, Galerie Kooperativy, Praha
2014/10/08 - 2015/01/18   Karikatura a její příbuzní: Kreslíři a společnost v Čechách 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2014/12/09 - 2015/01/23   120 let od vzniku Topičova salonu 1894–2014, Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/16 - 2015/11/15   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2015/09/04 - 2015/11/01   Má vlast: Pocta české krajinomalbě, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2015/11/20 - 2015/12/31   Papírové betlémy, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/02/26 - 2016/05/22   Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/15 - 2016/10/25   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/11 - 2017/03/31   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Galerie Kooperativy, Praha
2017/04/04 - 2017/05/28   Slavnost malby - obrazy 19. a 20. století se sbírky Karlštejnská a.s., Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2018/02/23 - 2018/05/06   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/03/25 - 2018/09/09   Tato kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945, Národní památník na Vítkově (Památník osvobození), Praha
2018/09/11 - 2018/12/09   Tož to kupte! TGM a sbírka umění pro Pražský Hrad, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2019/04/25 - 2019/09/15   Generace, Galerie Kooperativy, Praha
2019/06/21 - 2019/09/22   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/15 - 2020/02/02   Bydlení v umění, Veletržní palác, Praha
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2021/06/24 - 2021/10/02   Generace S.V.U. Mánes, Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2022/10/21 - 2023/01/29   Linky komiksu, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2022/12/06 - 2023/03/05   Svatá noc: Vánoce ve výtvarném umění, Schwarzenberský palác, Praha
2023/03/03 - 2023/05/21   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
stálá expozice   České malířství 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
stálá expozice (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
akce
termín   název výstavy, místo konání
2013/11/18   Český umělec Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Clam-Gallasův palác, Praha
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
1985/05/22   Zapomenuté dopisy našich malířů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1990/10/06   Important Collection of Czech Art, Peter Karbstein, Kunst- und Auktionshaus, Düsseldorf
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/10/25   11. aukce výtvarného umění 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
1999/02/27   Aukce 1/1999, Hotel Intercontinental, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/10/12   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/05/22   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění ( Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Intercontinental, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.), Hotel Holiday Inn, Praha
2008/04/20   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/09/21   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století, Kaiserštejnský palác, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2015/03/21   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/05/28   Aukce - Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2016/06/16   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Rezidence Ostrovní, Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
klubový večer
termín   název výstavy, místo konání
1953/05/15   Spolek českých bibliofilů Mikoláši Alšovi, Obecní dům, a.s., Praha
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1956/10   Karel Havlíček Borovský: Ke 100. výročí smrti, Národní muzeum, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1997/10/20 - 1997/10/24   11. aukce výtvarného umění 20. století, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1999/02/24 - 1999/02/26   Výstava dražených předmětů, Hotel Intercontinental, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/05/18 - 2005/05/21   Aukce 2/2005 - Výtvarné umění, výstava, Hotel Intercontinental, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/03/29 - 2007/03/31   Aukce 1/2007 (Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o.) - výstava, Hotel Holiday Inn, Praha
2008/09/01 - 2008/09/20   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen) - výstava, Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/09/17 - 2010/09/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/12/09 - 2010/12/11   České výtvarné umění 15. - 20- století (předaukční výstava), Kaiserštejnský palác, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2015/03/09 - 2015/03/20   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2015/05/18 - 2015/05/27   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2016/06/06 - 2016/06/16   Výstava dražených děl (140. aukce Aukční síně Vltavín), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2020/11/30 - 2020/12/10   180. aukce: Vánoční aukce (Mince a výtvarné umění), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1952/03/18   Večer Mikoláše Alše, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1975/05 -   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1982/10   Expozice českého umění 19. a 20. století, Sbor českých bratří, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2008/05/15 -   Umění 19. století v Čechách, Klášter sv. Anežky České, Praha
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha

Mikoláš Aleš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1908   Mikuláš Aleš, František Topič, nakladatelství, Praha
  1922   Mikuláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Mikoláš Aleš (1852-1913), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1933   Mikoláš Aleš, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1939   Špalíček a oleje Mikuláše Alše
  1947   Mikoláš Aleš a česká kniha, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1950   Kresby Mikoláše Alše
  1951   Ľudový a slovenský Mikoláš Aleš, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1952   Katalog výstavy obrazů Mikoláše Alše
  1952   M. Aleš: Výstava jeho života a díla pro českou knihu a divadlo, Národní muzeum, Praha
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Orbis, Praha
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Orbis, Praha
  1953   Výstava díla Mikoláše Alše, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
  1962   M. Aleš: Výbor z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Monumentální kartony Mikoláše Alše (Dar Kanceláře presidenta republiky Západočeské galerii v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1967   Mikoláš Aleš: Život starých Chodů, Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
  1970   Kresby Mikoláše Alše, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1972   Kresby Mikoláše Alše (Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Mikoláš Aleš ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy a Muzea A. Jiráska a M. Alše
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Mikoláš Aleš, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Mikoláš Aleš 1852 - 1913, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Mikoláš Aleš a Suchdol, Obvodní národní výbor Praha 6, Praha
  1983   Ilustrace Mikoláše Alše, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   Z Alšova Špalíčku (Kresby a ilustrace Mikoláše Alše), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1988   Mikoláš Aleš dětem (Z tradice české dětské knihy), Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1898   II. výstava spolku „Manes“, František Topič, nakladatelství, Praha
  1898   Výstava spolku „Mánes“, František Topič, nakladatelství, Praha
  1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu, František Topič, nakladatelství, Praha
  1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové, Družstvo pro postavení Sokolovny, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1921   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1926   Moderne galerie in Prag, Moderní galerie, Praha
  1926   Moderní galerie v Praze, Moderní galerie, Praha
  1926   Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1927   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Varšava (Warszawa)
  1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Výstava uměleckých děl ze sbírek hlavního města Prahy
  1933   Katalog výstavy nových obrazů a kreseb ze sbírky JUDr. Františka Čeřovského, Umělecká beseda, Praha
  1933   Průvodce po Moderní galerii, Moderní galerie, Praha
  1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.), Umělecká beseda, Praha
  1934   Výstava na paměť bitvy u Lipan a Prokopa Velikého, Národní muzeum, Praha
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1936   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Obec pražská, Praha
  1936   Tanec v čsl. umění výtvarném a ve fotografii, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Česká tradice v 19. století, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938   Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Italie v díle česko-slovenských umělců, Československo-italská liga, _
  1939   Výstava Důvěřujte umění (Příklady z minulosti - Práce členů Mánesa za dva roky), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1940   Umění monumentální
  1941   Tvář české krajiny, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1941   Umělci o sobě (Výstava autoportrétů), Umělecká beseda, Praha
  1942   Členská výstava umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1942   Duchovní námět v české malbě a sochařství, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1943   Jaro v české krajině, Pošova galerie, Praha
  1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů, Galerie V. Hořejš, Praha
  1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze, Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
  1946   Česká kresba, Galerie V. Hořejš, Praha
  1946   České malířství XIX. stol.
  1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci), Svaz české mládeže, Písek (Písek)
  1947   Výstava nové bytové kultury v Československu (Bytová zařízení, textil, sklo, keramika, umění v bytě)
  1947   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy
  1947   Výstava Svatý Vojtěch v památkách a v českém umění, Výbor Svatovojtěšského jubilea, Praha
  1948   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu, Ministerstvo informací a osvěty, Praha
  1949   Mistři českého umění 19. století
  1949   Moderní malířství v kostce (Od realismu k socialistickému realismu), Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
  1950   Česká akademie věd a umění dělníkům
  1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1950   Národní galerie krajským galeriím, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1950   Výtvarníci Smetanových oper, Československý spisovatel, Praha
  1951   Mistři české kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1952   Výstava Komenského (Odraz jeho života a díla v umění výtvarném, literatuře a hudbě), Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  1953   Tvůrčí cesta českých klasiků, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1955   České malířství XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1956   Výtvarní umělci Valašska
  1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   České malířství XIX. století, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije), Bългарски художник / Bŭlgarski khudozhnik / Bulgarski Chudožnik, Sofie (Sofia)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   České malířství 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Krajské středisko lidového umění ve Strážnici, Strážnice (Hodonín)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Má vlast (České malířství XIX. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Národní galerie Národnímu divadlu (K stému výročí položení základního kamene), Národní galerie v Praze, Praha
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1970   České malířství od gotiky k impresionismu, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1971   České malířství 1850–1918, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1972   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1972   České umění XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1973   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1975   České malířství XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   České výtvarné umění XX. století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1975   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1977   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1978   300 Jahre Malerei in Prag, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1978   Česká historická malba XIX. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1979   Krása a význam české knihy (Český knihtisk od prvotisků k secesní knize ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba), Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století
  1981   České ex libris z přelomu století, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1982   Antické tradice v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1982   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II
  1982   Generace Národního divadla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Generace Národního divadla
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1984   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Die tschechische Malerei des XIX. Jahrhunderts, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  1984   Sto let české dětské knihy (Vývoj a proměny její výtvarné podoby), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Sztuka Czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
  1986   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1987   Česká kresba 19. století, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
  1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
  1988   Kladno a výtvarné umění
  1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1988   Moderní české exlibris a příležitostná grafika, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
  1988   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung (Von der Gotik bis zur klassischen Moderne), Internationale Tage, Ingelheim am Rhein
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Z pokladů Severočeské galerie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Generace Národního divadla v obrazech, Městské kulturní středisko, Beroun (Beroun)
  1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1991   Zapomenutá díla, Nakladatelství Kobra, _
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (První část), Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Ars Longa Vita Brevis (Umění ze sbírky České pojišťovny ve výstavách ke 170. výročí jejího vzniku), Česká pojišťovna, Praha
  1997   Čeští světci a patroni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
  2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2002   Fuite et exil dans l'art
  2002   Útěk a exil v umění, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Jurečkova obrazárna (Počátky galerijní činnosti v Ostravě), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Osobnosti Podlipanska, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Vánoce v muzeu (Soustružené hračky Zděnka Bukáčka, betlémy)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2011   Ach! Italia, cara mia! (Umělci z Čech XIX. století a Itálie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Klasikové 19. století (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2012   Konec (s)nové epochy (Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Od baroka k Josefu Mánesovi, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Svět chce být klamán (Fikce a mystifikace v umění 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Trapper & Boa (Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant a v Galerii Kooperativy v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   120 let Topičova salonu 1894-2014, Společnost Topičova salonu, Praha
  2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Na okraji davu (Umění a sociální otázka v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952), Národní galerie v Praze, Praha
  2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Živly v nás (Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2018   Čas, čas, čas... v umění 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin), Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Biskup Josef Doubrava milovník umění a mecenáš (Odkaz královohradeckého biskupa městu Hradec Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   100 uměleckých předmětů Regionálního muzea v Kolíně, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2022   Linky komiksu, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2023   Umění předlouhého století a paměť lidské chůze, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1907   Moderne Galerie des Königreiches Böhmen in Prag, Moderní galerie Království českého, Praha
  1912   Knížka o Alšovi (Výbor 50 obrazů s podobiznou od M. Švabinského a 17 obrázky v textu), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1913   Mládeži
  1913   Mládeži, Anna Hlavatá, Praha
  1916   Ex libris Mikoláše Alše, Václav Rytíř, Praha
  1917   Brázda (Dvě knížky českého novináře. Knížka první / Uměním), Štencův grafický kabinet, Praha 1
  1920   Jak Mikoláš Aleš žil a tvořil, Bedřich Kočí, Praha
  1920   Mikuláš Aleš: Život starých Chodů, Rudolf Březina, Praha
  1920   Milkoláš Aleš mládeži, Bohuslav Kočí, Praha
  1920   O českých výtvarnících, Jan Štenc, Praha
  1924   Mikuláš Aleš, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1926   Mikoláš Aleš: Akty (2. díl), František Topič, nakladatelství, Praha
  1926   Popisný seznam ex libris Mikoláše Alše, Václav Rytíř, Praha
  1927   Rozmarné čtení o Mikoláši Alšovi, Josef Hladký, Praha
  1932   Mikoláš Aleš v Plzni, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1932   Mikoláš Aleš: Plzeňská sgrafita, Učitelská rada, Plzeň (Plzeň-město)
  1933   Mikoláš Aleš (K dvacetiletému výročí jeho smrti), Vlasta Remešová, _
  1933   Mikoláš Aleš a česká kniha, František Jan Müller, Praha
  1933   Mikuláš Aleš, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1933   Špalíček národních písní a říkadel, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Italská cesta Mikoláše Alše, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1940   Mikoláš Aleš, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Alšovy listy milostné, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
  1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Pod povrchem tvarů, Václav Petr, Praha
  1941   Rok na vsi (Dvacetčtyři kreseb M. Alše), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1945   Mikoláš Aleš a Kolín, Literární a umělecké sbírky města Kolína, Kolín (Kolín)
  1945   Ruské byliny (Výběr pověstí o ruských bohatýrech), Kvasnička a Hampl, Praha
  1946   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Družstevní práce, Praha 1
  1946   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
  1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1947   Alšova idyla v Příbrami, Pragotisk, Praha
  1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1947   Kalendář Mikoláše Alše, Ladislav Kuncíř, Praha
  1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1947   Monumentální Mikoláš Aleš, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1948   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
  1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
  1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
  1950   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1950   Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1951   Humor a satira, Orbis, Praha
  1951   Slovenské humoresky ilustrované Mikulášom Alešom, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1951   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1952   Aleš a Slovensko, Tvar, Bratislava (Bratislava)
  1952   Alšova "Vlast", Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1952   České dějiny v díle Mikoláše Alše, Orbis, Praha
  1952   Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1952   Mikoláš Aleš, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Praha
  1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
  1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
  1952/07   Vlast, Orbis, Praha
  1953   Alšova vlast, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1954   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Mikoláš Aleš: Malířská tvorba, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Národní divadlo a jeho výtvarníci, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Národní galerie (České malířství XIX. století), Orbis, Praha
  1954   Vlast, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1956   Mikoláš Aleš a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
  1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1956   Po stopách Mikoláše Alše v Praze, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1957   M. Aleš Mládeži, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1957   Mikoláš Aleš: Cykly, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   U nás doma (Vypráví Maryna Svobodová - Alšová), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1958   La nouvelle peinture tchèque et sa tradition classique, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1962   Šťastná doba Alšova mládí v Suchdole, Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, _
  1963   Československá gobelínová tvorba, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Smíchu plná paleta - to je knížka tahleta (Sbírka karikatur, anekdot a veselých příběhů o českých malířích), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Mikoláš Aleš: Ilustrace české poezie a prózy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Dohady a jistoty (Výbor studií a článků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
  1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1968   Malíř svého lidu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Malý labyrint výtvarného umění, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1969   Léta s umělci, Orbis, Praha
  1974   Mikoláš Aleš, Nakladatelství Horizont, Praha
  1974   Mikoláš Aleš a jeho návštěvy na Tmani v letech 1909-1912, Místní národní výbor, Tmaň (Beroun)
  1974   Rod píseckých a mirotických Alšů, Jihočeské nakladatelství Růže, České Budějovice (České Budějovice)
  1975   Mikoláš Aleš: Kresby a návrhy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Alšovské studie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1978   Antika a česká kultura, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Malá galerie českých malířů, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Mikoláš Aleš, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Páté přes deváté (Čtení o básnících a tvůrčích lidech), Československý spisovatel, Praha
  1983   Mikoláš Aleš (Lví stopou), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1984   Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1988   Český skicář Karla Čapka, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1993   Moderní české exlibris (Úvod do studia), Nakladatelství U Jakuba, Pelhřimov (Pelhřimov)
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2000   Mikoláš Aleš a Kladno, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
  2001   27 českých obrazů očima 27 českých spisovatelů, VIVO, nakladatelství a galeristika, Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Osobnosti a západní Čechy (I. díl (do poloviny 19. století)), Ševčík, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
  2008   Vodňany (literární, výtvarné, hudební), Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2010   Malované opony divadel českých zemí, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - ARTAMA (NIPOS-ARTAMA), Praha
  2010   Písecké solitéry (Architektura 19. a 20. století v metropoli Prácheňska), Collegium Artium o.s., Písek (Písek)
  2010   Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Sladovna Písek, Písek (Písek)
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Malíři české secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2014   Jeden svět nestačí (Poklady umění 19. století ze Sbírky Patrika Šimona), Společnost Patrik Šimon - Eminent, Praha
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Z palety českých výtvarných umělců, Oftis, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Grafický kabinet a komorní plastika ze sbírky Kooperativy, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
  2016   Před komiksem (Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Pozdní texty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Ta kniha patří mně! / The book belongs to me! (Historie českého exlibris do roku 1945 / History of Czech ex libris until the year 1945), Národní muzeum, Praha
  2018   Tož to kupte! (TGM a sbírka umění pro Pražský hrad), Správa Pražského hradu, Praha
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2020   Česká secese, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2021   Obrazy zášti (Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích), Artefactum, Praha
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Umělec, ateliér a umění (Obrazy z 19. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
  nedatováno   Alšovo mládí, Dorostový odbor Československého červeného kříže, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš (Jeho život a dílo I.), František Topič, nakladatelství, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš (Jeho život a dílo II.), František Topič, nakladatelství, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
  2009   Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti? (Sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Masarykův slovník naučný (A - Č), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
  1947   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Rudolf Ryšavý, Praha
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1963   Československý hudební slovník A - L (osob a institucí), Státní hudební vydavatelství, n.p., Praha
  1968   Lexikon der Kunst (A - F), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Ilustrovaný encyklopedický slovník (a - i), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1980   Kdo byl kdo (Díl první), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1984   Malá československá encyklopedie (A-Č), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1987   Lexikon der Kunst (A - Cim), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Encyklopedie osobností Evropy (Od starověku do současnosti), Nakladatelský dům OP, Praha
  1993   Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918, Nakladatelství Libri, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1994   Nový slovník československých výtvarných umělců (Dodatky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Ilustrovaná encyklopedie (A - I), Encyklopedický dům, s.r.o., Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Díl 1: a/f), Nakladatelský dům OP, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1998   Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (1: a/b), Diderot, Praha
  2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2005   Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950 (A - L), Nakladatelství Nucleus, Hradec Králové (Hradec Králové)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1909   Malby Mikuláše Alše v radnici, 28
  1920   Aleš lidový a výchovný (Poznámky k takovému tématu), O českých výtvarnících, 182-203
  1920   Alšova "Vlast", O českých výtvarnících, 101-181
  1920   Několik poznámek k Alšovi, O českých výtvarnících, 69-100
  1922   O jedné obrázárně, Lidové noviny
  1928   Svatý Václav v českém umění výtvarném., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 143-145
  1936   Oleje Mikoláše Alše, Život, 90-105
  1936   Poslední list, Život, 105-106
  1941   Alšovy listy milostní. (O knihách), Akord, 371-373
  1945   Mikoláš Aleš, Lidová kultura
  1946   Pro Alše a proti němu, Listy pro umění a filosofii, 631-633
  1947   Malby Mikuláše Alše v radnici, Předpoklady slohu, 18-19
  1947   Pro Alše a proti němu, Lidová kultura
  1947   Přehlídka monumentálního díla Mikoláše Alše, Národní osvobození
  1948   Hold Mikoláši Alšovi, Život, 33-34
  1948   K Alšovu obrázku, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 239-239
  1948   Mikoláš Aleš a naše doba, Život, 34-41
  1948   Mikoláš Aleš stále živý, Život, 42-43
  1948   Několik alšovských publikací (Život (Recenze)), Život, 61-62
  1950   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 1, 10-17
  1950   O výtvarné tvořivosti našeho lidu, Výtvarné umění, 2-10
  1950   Výstava „České umění XIX. století" zahájena, Mladá fronta, 6, 56
  1950   Výtvarní umělci do společného šiku s naší lidovou armádou v boji za trvalý mír, Výtvarné umění, 5, 193-194
  1951   Realistické tradice v české ilustraci, Výtvarné umění, 2, 1, 29-33
  1951/6   Z projevu na aktivu výtvarných umělců a armády, Výtvarné umění, 1, 9-10, 474-477
  1952   Do Alšova roku, Výtvarné umění, 2, 7-8, 270-273
  1952   Krásný český film o Mikoláši Alšovi, Mladá fronta, 8, 17
  1952   Na výstavě našich klasiků (Několik poznámek o klasickém dědictví, které vyplynuly z našeho rozhovoru na nově instalované výstavě klasiků v Jízdárně Pražského hradu), Výtvarné umění, 2, 7-8, 282-289
  1952   O Alšovi a o našem umění XIX. století, Výtvarné umění, 2, 9-10, 362-371
  1952   Program Alšova roku, Výtvarné umění, 2, 7-8, 358-358
  1952   Šel malíř chudě do světa ((K výstavě díla Mikoláše Alše v Jízdárně pražského hradu)), Mladá fronta, 8, 135
  1952   Výstavy Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 2, 9-10, 450-452
  1953   Alšova příroda, Výtvarné umění, 3, 1, 64-65
  1953   Alšův návrh na výzdobu Pražské spořitelny, Výtvarné umění, 3, 1, 66-68
  1953   České dějiny v díle Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 3, 329-330
  1953   Humor a satira v díle Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 102-102
  1953   Ilustrace Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 55-63
  1953   Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa, Výtvarné umění, 3, 1, 105-105
  1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce
  1953   Když jsem portretoval Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 35-36
  1953   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1-14
  1953   Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1, 23-23
  1953   Mikoláš Aleš - živý příklad našemu umění, Výtvarné umění, 3, 1, 27-29
  1953   Mikoláš Aleš a naše doba, Výtvarné umění, 3, 1, 30-31
  1953   Mikoláš Aleš a slovanská myšlenka, Výtvarné umění, 3, 1, 39-48
  1953   Mikoláš Aleš a Slovensko, Výtvarné umění, 3, 1, 49-55
  1953   Mikoláš Aleš a Slovensko, Výtvarné umění, 3, 2, 218-219
  1953   Mikoláš Aleš uměleckému dnešku, Výtvarné umění, 3, 1, 25-26
  1953   Mikoláš Aleš v Českém ráji, Výtvarná práce
  1953   Mikoláš Aleš..., Výtvarné umění, 3, 1, 21-21
  1953   Na hrobech indiánských, Výtvarné umění, 3, 1, 105-105
  1953   Na motiv z Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 24-24
  1953   Na okraj nového vydání Alšovy vlasti, Výtvarné umění, 3, 1, 103-105
  1953   O Mikoláši Alšovi, Výtvarné umění, 3, 1, 21-23
  1953   O posiedke s majstrom Mikolášom Alešom, Výtvarné umění, 3, 1, 32-34
  1953   Režijní poznámky k filmu Mikoláš Aleš, Výtvarné umění, 3, 1, 69-69
  1953   Učíme se od klasiků, Výtvarná práce
  1953   Výstava reprodukcí Alšových děl v Polsku, Výtvarná práce
  1953   Vzpomínáme M. Alše, Křesťanská žena
  1953   Vzpomínka na Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 37-38
  1953   Z výroků Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 15-20
  1954   Alšova "Vlast" instalována na Zbraslavi, Výtvarná práce
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce
  1954   Na výstavě československého výtvarného umění v Moskvě, Výtvarná práce
  1954   Povaha a genese Alšova talentu, Umění, 212-227
  1954   Pravěké náměty v umění, Výtvarná práce
  1954   Výstava našeho malířství v Chile, Výtvarná práce
  1954   Z výtvarného života v Plzeňském kraji, Výtvarná práce
  1955   Alšova malířská tvorba, Výtvarné umění, 5, 6, 287-288
  1955   Alšova plzeňská sgrafita, Výtvarná práce
  1955   Malířská tvorba Mikoláše Alše..., Výtvarná práce
  1955   Ornament v díle J. Navrátila, J. Mánesa a M. Alše, Výtvarné umění, 5, 2, 83-86
  1955   Tři výstavy Národní galerie (Tato výstava v širším souboru...), Výtvarná práce
  1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5, 2, 96-96
  1956   Alšův ornament a první jeho cesta na Moravu roku 1888, Umění, 347-353
  1956   Básník a výtvarníci, Výtvarná práce
  1956   Mikoláš Aleš a kniha, Výtvarná práce
  1956   Neznámý olej Mikoláše Alše, Umění, 245-248
  1956   Slunečný alšovský kout, Rudé právo, 36-37, 162
  1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210
  1956   Výstava na paměť velikého Čecha, Výtvarná práce
  1957   40. výročí Velké říjnové revoluce a naše výstavy, Výtvarná práce, 12
  1958   Alšovy cykly, Výtvarná práce
  1958   K jubileu Národního divadla, Výtvarná práce
  1959   200 let textilního tisku, Výtvarná práce
  1962   Výstava přírůstkú Národní galerie, Výtvarná práce
  1963   100 let Umělecké besedy, Výtvarná práce
  1968   Osudy Vlasti, Večerní Praha
  1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce
  1972   Příbuzné rysy Alšovy a Ladovy ilustrace, Strahovská knihovna, 273-291
  1979   K výtvarné výzdobě Wiehlova domu v Praze (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 3, 3, 58-60
  1980   Alšovy obrazy z dějin města Písku, Písecká čítanka 1, 43-45
  1980   Bilance Alšovského hledání, Umění, 276-281
  1980   Literární Písek, Písecká čítanka 1, 108-113
  1980   Písecký student Mikoláš Aleš, Písecká čítanka 1, 157-158
  1980   Tvorba MIkoláše Alše ve vývojhovém kontextu české kultury, Výtvarná kultura, 11-15
  1980   Výstava Mikoláše Alše v Jízdárně Pražského hradu prosinec 1979 - březen 1980, Výtvarná kultura-10
  1981   Plzeň (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura
  1982   Město v českém umění 19. století (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 16-16
  1982   Mikoláš Aleš, Věda a život, 27, 11, 796-799
  1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 18-19
  1983   Spolkové a rodinné loutkové divadlo v Čechách (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-59
  1985   O jedné obrázárně, O umění a kultuře II, 393-395
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus-23
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2000   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Sto tváří, 122-125
  2002   Golem v českém umění aneb proměny figurace, Golem v náboženství, vědě a umění / Golem en la religión la ciencia y el arte, 87-105
  2005   Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly, Umění, 53, 3, 257-272
  2008   Mikoláš Aleš, Paměť Prahy, 10-15
  2008   Vodňany výtvarné, Vodňany, 51-75
  2010   Majitelé supralibros a exlibris v Hradci Králové v průběhu staletí, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010
  2010   Štech - Aleš - Bosáček (Výzdoba děkanského kostela ve Vodňanech v úryvcích z korespondence), Vodňany a Vodňansko, 37-48
  2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), 87-102
  2011   Medailony umělců samostatně vystavujících v Topičově salonu, Topičův salon 1937-1949, 133-145
  2013   Aleš v Plzni, Art + antiques, 79-79
  2013   Alšovi spolupracovníci v Plzni, Mikoláš Aleš v Plzni, 41-47
  2013   Alšovy kartony k plzeňským sgrafitům a freskám, Mikoláš Aleš v Plzni, 34-40
  2013   Další společné projekty Rudolfa Stecha a Mikoláše Alše (Příloha), Mikoláš Aleš v Plzni, 74-76
  2013   Druhý a třetí život Alšových plzeňských sgrafit, Mikoláš Aleš v Plzni, 48-55
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Mikoláš Aleš v Plzni-11
  2013   Obrazy z historie a svérázný ornament, Mikoláš Aleš v Plzni, 25-33
  2013   Plzeňské domy s výzdobou navrženou Mikolášem Alšem (Příloha), Mikoláš Aleš v Plzni, 57-73
  2013   První plzeňské domy architekta Rudolfa Stecha, Mikoláš Aleš v Plzni, 12-24
  2013   Soupis Alšových kartonů pro výzdobu fasád plzeňských domů, Mikoláš Aleš v Plzni, 77-78
  2015   Naturalistické versus naivní: Umění 19. století a lidové umění na stránkách Uměleckého měsíčníku, Rembrandtova tramvaj, 130-143
  2018   František Duchač-Vyskočil a Mikoláš Aleš - sochař legionář a malíř lidu, Na bojištích I. světové války, 99-112
  2019   Sgrafita Mikoláše Alše, 220 míst AVU, 158
  2021   Soupis vystavenýcn prací, Originál? Umění napodobit umění, 42-85
  3   Aleš a Suchdol (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-58
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Aleš Mikoláš (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz
  ????   Mikoláš Aleš (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Jubilejní výstava Mikoláše Alše
  1950   Dovolujeme si Vás i Vaše známe zvati na otevření výstavy reprodukcí kreseb Mikoláše Alše, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
  1950   Otevření výstavy kreseb Mikoláše Alše, Výstavní síň Mladé fronty, Liberec (Liberec)
  1951   Zahájení výstavy kreseb Mikoláše Alše
  1952   Večer Mikoláše Alše
  1952   Výstava originálů a reprodukcí kreseb Mikoláše Alše k oslavě stého výročí jeho narozenin (1852 – 1952), Městské muzeum, Hořice (Jičín)
  1962   M. Aleš: Výbor z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1976   Mikoláš Aleš: 1852 / 1913
  1982   Mikoláš Aleš a Suchdol, Galerie Vincence Kramáře, Praha
  1983   Ilustrace Mikoláše Alše, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1987   Z Alšova Špalíčku: Kresby a ilustrace Mikoláše Alše, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1990   Mikoláš Aleš (Ze sbírek Národní galerie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1992   Kresby Mikoláše Alše, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
  1993   Mikoláš Aleš: Kresby a obrazy, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
  1995   Mikoláš Aleš: Kresby, Městské muzeum a galerie, Dačice (Jindřichův Hradec)
  1995   Mikoláš Aleš: Kresby, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1998   Mikoláš Aleš: Kresby a ilustrace, Vlastivědné muzeum a galerie, Hlinsko
  2002   Mikoláš Aleš na Suchdole, Alšův kabinet na radnici, Praha
  2007   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007, Správa Pražského hradu, Praha
  2013   Český umělec Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   11. aukce výtvarného umění 20. století, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Trapper & Boa: Osudová dobrodružství Jana a Mikoláše Alše, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Trojice (Symbolické setkání výtvarných umělců a teoretiků v Galerii S.V.U. Mánes Diamant v roce 100. výročí úmrtí Mikoláše Alše), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2014   Josef Matička: Dar Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1999   Aukční katalog (1/1999), Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2002   Výtvarné umění / Fine Art, Dorotheum, Praha 1
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukční katalog 2/2005 - Výtvarné umění, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukční katalog 1/2007, Meissner - Neumann, aukční dům, s.r.o., Praha
  2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century), Galerie Arcimboldo, Praha
  2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 180. aukce (Vánoční aukce: Mince a výtvarné umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Mikoláš Aleš (Výběrová bibliografie), Okresní knihovna, Písek (Písek)
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Osud talentu v Čechách
  1880   Rudohoří (cyklus Vlast)
  1880   Severní průsmyky (cyklus Vlast)
  1880   Stráž na pomezí (cyklus Vlast)
  1880   Žalov (cyklus Vlast)
  1881   Obálka revue Osvěta
  1886   Jan Čapek ze Sán prchá od Lipan
  1894   Jan Žižka z Trocnova
  1897   Kuneš z Bělovic, hejtman Táborský
  1899   Ondráš
  1901   Janko Vlk Kozic
  1911   Josef Mánes
diplomová (disertační) práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Monumentální tvorba Mikoláše Alše, plzeňská sgrafita a kartóny, Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
divadelní program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Psohlavci, Národní divadlo, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš), Orbis, Praha
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš), Orbis, Praha
  nedat.   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš), Orbis, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš: Husar, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Radostné vánoce ! (Kreslil M. Aleš), Orbis, Praha
historická studie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Neznámý Aleš v Mikulči, Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Mikoláš Aleš v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Plzeň / Pilsen (Sgrafita Mikoláše Alše / Sgraffiti by Mikoláš Aleš / Sgraffiti von Mikoláš Aleš), Magistrát města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Sen o říši krásy / Dream of the Empire of Beauty (Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic / The Collection of Jiří Karásek of Lvovice), Obecní dům, a.s., Praha
  2019   Generace 1887 2019, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha
  nedatováno   Městské muzeum a galerie Vodňany, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
inzerát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Important collection of Czech Art, periodikum
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Mikoláš Aleš a kniha
  2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 71), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
  nedat.   Tschechische Kinderbücher / Czech Children's Books (Catalogue 80), Buchantiquariat am Rhein, Basilej (Basel)
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1877   Skica k Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem
  1878   Břetislav a Jitka
  1878   Májový triptych - Hudba
  1878   Májový triptych - Malířství
  1878   Májový triptych - Poesie
  1878   Setkání Jiřího z Poděbrad z Matyášem Korvínem
  1878   Živly: Země, Oheň, Voda, Vzduch (Zástěna pro Alexandra Brandeise)
  1880   Studie pro Žalov, z cyklu lunet pro foyer Národního divadla v Praze
  1881   Čardáš
  1895   Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923/12   Život (Výtvarný sborník), 3-36, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941/06/20   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII., 9-10, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28, 7
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1956   Vánoce u Alšů (p.f. 1957), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Mikoláš Aleš a Suchdol, Národní galerie v Praze, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   SČB Mikoláši Alšovi, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1985   Ladislav Švantner: Keramika; Zapomenuté dopisy našich malířů; Generace ohně, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově), Správa národní kulturní památky Vyšehrad, Praha
  2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  nedat   České malířství 19. století (Průvodce expozicí v Anežském areálu), Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   České malířství 19. století, Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Alšova příroda, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1979   Mikoláš Aleš a Suchdol (1877 - 1879) (K 100. výročí pobytu Mikoláše Alše v Suchdole v letech 1877 - 1879), Obvodní národní výbor Praha 6, Praha
  1980   Alšova Vlast, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  nedatováno   Alšova mosaika v Staroměstské radnici
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Paměť umění vodňanské městské galerie, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše
  1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše v Praze Na Příkopě (1. díl), Myslbek, sdružení výtvarných umělců a přátel československého umění, Praha
  1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše
  1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše (Díl II.), Myslbek, sdružení výtvarných umělců a přátel československého umění, Praha
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1947   Monumentální Mikoláš Aleš (Seznam vystavených prací), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Čeští klasikové 19. století, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Národní galerie v Praze, Praha
  1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   M. Aleš Písně pijácké a vojenské, Vladimír Sainer, Praha
  nedat.   Vlast, Mikuláš Lehmann, Praha
  nedatováno   České malířství 19. století I., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   České malířství 19. století II., Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Malá galerie, Melantrich, a.s., Praha
  1952   Boj našeho lidu za svobodu, Orbis, Praha
  1952   Písně a říkadla Mikoláše Alše, Orbis, Praha
  1953   Vlastenecký příklad české kresby XIX. století, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1974   Dílo a osobnost II. (Album reprodukcí k televiznímu cyklu), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Česká kresba (Sešit 3. Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Grafická škola (1940-1944), Praha
  nedatováno   Česká kresba (Sešit 4. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Státní grafická škola (1945-1949), Praha
  nedatováno   České malířství (19. století I.), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   České malířství (19. století II.), Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  nedatováno   Ex libris ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (Aleš, Braunerová, Dillinger, Kobliha, Lada, Švabinský, Váchal), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Mikoláš Aleš, jeho život a dílo, František Topič, nakladatelství, Praha
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Knižní ilustrace Mikoláše Alše, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
  1937   Exlibris Mikoláše Alše, Václav Rytíř, Praha
  1989   Soupis maleb, kreseb, studií a náčrtů Mikoláše Alše (ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v Praze), Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
soupis pnp/edice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Soupis korespondence přijaté Mikolášem Alšem od jednotlivců (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše), Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
  1974   Soupis korespondence přijaté Mikolášem Alšem od institucí, spolků a kolektivních odesilatelů (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše), Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
  1979   Soupis osobních a rodinných dokumentů Mikoláše Alše a rodinné korespondence (Ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše), Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Monumentální Mikoláš Aleš
  1968   Moderní česká kresba, Armádní výtvarné studio, Praha

Mikoláš Aleš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1881   Živly (Cyklus o 7 obrazech), Bohuslav Kočí, Praha
  1913   Mládeži
  1913   Mládeži, Anna Hlavatá, Praha
  1920   Mikuláš Aleš: Život starých Chodů, Rudolf Březina, Praha
  1920   Milkoláš Aleš mládeži, Bohuslav Kočí, Praha
  1933   Špalíček národních písní a říkadel, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1939   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1942   Akty, František Topič, nakladatelství, Praha
  1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1950   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1950   Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha
  1951   Humor a satira, Orbis, Praha
  1951   Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
  1951   Věnec národních písní, Orbis, Praha
  1969   Malý Alšův Špalíček, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1971   Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1974   Malý Alšův Špalíček národních písní a říkadel, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Mikoláš Aleš (Lví stopou), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1985   Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Malý Alšův Špalíček národních písní a říkadel, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Obrázky ze slabikáře, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze / Schulverlagsanstalt fürm Böhmen und Mähren in Prag, Praha

Mikoláš Aleš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   Mikoláš Aleš: Kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1913   Mládeži
  1920   Milkoláš Aleš mládeži, Bohuslav Kočí, Praha
  1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1947   Aleš a Jirásek (Listy dvou přátel), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1952   Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923   Mé zbožňované, zlaté Děťátko !, Život
  1923   Z milostné korrespondence Alšovy, Život
  1928   Svatováclavský malíř., Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, 95
  1938   Nemohu na tebe zapomenout, 40. Archy
  1953   Co řekli o umění, Výtvarná práce
  1953   Z výroků Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 15-20
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923/12   Život (Výtvarný sborník), 3-36, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1938   40. Archy, 1, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1952   Národní divadlo (Mikoláš Aleš a Národní divadlo), 28, 7
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše

Mikoláš Aleš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Československé dějiny, Ladislav Kuncíř, Praha
písnička
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   U studánky bledá dívka stála. (oblíbená píseň, skoro znárodněná), 15, Majitel a vydavatel J Heřman - Zefi, Praha
  nedatováno   Útěcha aneb za chaloupkou na zahrádce spolu sedali (lidová píseň), 10, Majitel a vydavatel J Heřman - Zefi, Praha

Mikoláš Aleš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Mikoláš Aleš: Život starých Chodů, Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1881   Živly (Cyklus o 7 obrazech), Bohuslav Kočí, Praha
  1886   Máj (Spisy Karla Hynka Máchy Dalekáť cesta má! Marné wolánj!!), Vydavatelství Veraikon, Praha
  1907   Rok na vsi (Dvacetčtyři kresby M. Alše. Slovy z lidového básnictva provází Vojta Beneš), Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1913   Mládeži
  1913   Mládeži, Anna Hlavatá, Praha
  1920   Mikuláš Aleš: Život starých Chodů, Rudolf Březina, Praha
  1920   Milkoláš Aleš mládeži, Bohuslav Kočí, Praha
  1931   Staré pověsti pražské, Josef Hokr, nakladatel, Praha
  1933   Špalíček národních písní a říkadel, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1933   Z Čech až na konec světa, Šolc a Šimáček, spol. s.r.o., Praha
  1934   Vrabec v hrsti (Veselá kniha o kumštech a pakumštech s obrazy starých i nových malířů), Jednota umělců výtvarných (1898-1952), Praha
  1936   Máj (Ve vydání Alberta Vyskočila s reprodukcemi ilustrací k Máji a obrazů se vztahem k dílu Máchovu od Mikoláše Alše, které v celek sebral a slovem doprovodil dr. Emanuel Svoboda), Evropský literární klub (ELK), Praha
  1937   Prostonárodní české písně a říkadla, Evropský literární klub (ELK), Praha
  1938   Kniha veršů, Družstevní práce, Praha 1
  1939   Kázání na pouti u sv. Vavřinečka
  1939   Špalíček národních písní a říkadel, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Italská cesta Mikoláše Alše, Melantrich, a.s., Praha
  1940   Psohlavci (Historický obraz), Šolc a Šimáček, spol. s.r.o., Praha
  1940   Vlast a národ (Obrazy z dějin), Melantrich, nakladatelství, Praha
  1941   Pranostiky, Nakladatelství Josef Richard Vilímek, Praha
  1945   Z Čech až na konec světa, Šolc a Šimáček, spol. s.r.o., Praha
  1946   Obrazy z dějin národa českého (Díl 1. Od dávnověku po dobu královskou), Družstevní práce, Praha 1
  1948   Československé dějiny, Ladislav Kuncíř, Praha
  1948   Lví stopou, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1948   Pod Zvičinou (Verše i povídky), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1949   Obrazy z dějin národa českého (Díl 1. Od dávnověku po dobu královskou), Družstevní práce, Praha 1
  1951   Naše děti, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1951   Psohlavci (Historický obraz), Družstevní práce, Praha 1
  1951   Slovenské humoresky ilustrované Mikulášom Alešom, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1952   Domov (Obrázky Mikoláše Alše se slovy lidové poesie), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1952   Máj, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1952   Marina Alšová, Československý spisovatel, Praha
  1952   Mikoláš Aleš (Knížka a jeho životě a díle), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1953   Psohlavci (Historický obraz), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1953   V lidu jsi (Verše pod kresby Mikoláše Alše), Československý spisovatel, Praha
  1954   Mikoláš Aleš, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Z Čech až na konec světa, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1956   Mikoláš Aleš a kniha, Kniha, n.p., Antikvariát, Praha
  1956   Průvan stoletím (Satirické čtení. Výbor z české satiry), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1956   Šel malíř chudě do světa (Verše k obrázkům Mikoláše Alše), Československý spisovatel, Praha
  1959   Dětem, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1960   Obrazy z dějin národa českého I (Věrná vyprávění o životě a skutcích válečných i duchu vzdělanosti), Československý spisovatel, Praha
  1963   Živá voda, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1968   Slánské knížky Svazek první (Rodné město V.V. Štechovi), Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1969   Čtveráci, Československý spisovatel, Praha
  1974   Ječmínkův návrat (Romance o Ječmínkovi II), Československý spisovatel, Praha
  1974   Říkali mu Ječmínek, Československý spisovatel, Praha
  1976   Z Čech až na konec světa, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1983   Mikoláš Aleš (Lví stopou), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1987   Písecký regionalista Jaromír Malý, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1987   Šel malíř chudě do světa (Výbor z veršů k obrázkům Mikoláše Alše), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Malý Alšův Špalíček národních písní a říkadel, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1997   Svatý Petr seno seče, svatá Anna buchty peče aneb Česká pranostika, Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  nedatováno   Alšovo mládí, Dorostový odbor Československého červeného kříže, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Kde domov můj? (Památník věnovaný naší vlasti a hymně národa českého), Čin, tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, Praha
  1954   Rok české hudby (Materiály pro osvětová zařízení a soubory LUT), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Písecká čítanka 1, Okresní knihovna, Písek (Písek)
  1981   Písecká čítanka 2, Městská knihovna Písek, Písek (Písek)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1896   Ztracený ráj, Volné směry, 79-90
  1897   Kronika, Volné směry, 475-481
  1897   Novými proudy (Studie k románu), Volné směry, 497-518
  1897   Zjevení (dramatická scéna), Volné směry, 293-304
  1947   Zblízka i zdáli... (z knihy "Psohlavci"), Radostné mládí, 30-32
  1949   Zimní besedy, Svatováclavský kalendář pro katolické čtenáře na rok 1950, 42-44
  2008   Obrazy minula jako vzory budoucnosti, Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha
  1949   Kalendář matice cyrilometodějské, Matice cyrilometodějská, Olomouc (Olomouc)
  1953   Lidový kalendář (1954), Lidová demokracie, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   Eliška Hlubinková (dcera Mistra Mikoláše Alše), Kruh přátel umění Mikoláše Alše, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1896   Volné směry, 1, 2, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1897   Volné směry, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1897/05   Volné směry, I., 7, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1897/08   Volné směry, I., 10, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1938/10/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20, 2, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1939/02/01   Jitro (Časopis katolických studentů), 20, 6, Ústředí katolického studentstva v Praze, Praha
  1955/03/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), 5, 2, 49-96, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Otevírá se starý slabikář, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Mikoláš Aleš a Suchdol (1877 - 1879) (K 100. výročí pobytu Mikoláše Alše v Suchdole v letech 1877 - 1879), Obvodní národní výbor Praha 6, Praha
  1980   Alšova Vlast, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Ročenka Okresní záložny hospodářské v Kostelci nad Černými lesy (1936), Okresní záložna hospodářská, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
učebnice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Obrázky ze slabikáře, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze / Schulverlagsanstalt fürm Böhmen und Mähren in Prag, Praha

Mikoláš Aleš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Hlavy známe i neznáme (Padesát portrétů se studií Arna Nováka), Grafický kabinet Jan Štenc, Praha
  1937   Vzpomínky z dětství, Společnost Československého Červeného kříže, Praha
  1941   Vodňanské vzpomínky, Nakladatelství J. Otto, Praha
  1945   Krása země bojuje, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1955   Josef Mánes (Vyzdobeno iniciálami a reprodukcemi z díla Josefa Mánesa, Frontispice Miloláše Alše), Československý spisovatel, Praha
  1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1988   Formani, vandrovníci, voraři (Josef Jahoda: Slunce, Josef Štefan Kubín: Podařený párek, Jan Morávek: Plavci na Sázavě), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Alfons Mucha: Das Slawische Epos, Kunsthalle Krems, Krems an der Donau
  2005   Písecká literatura a její autoři ((od nejstarších dob až do současnosti))
  2007   Emil Filla, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1897   K vyobrazením, Volné směry, 481-482
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1920   Waldesova galerie, Topičův sborník, 89-90
  1923   Pražské umělecké výstavy v roce 1922, Věstník hlavního města Prahy, 30, 6, 65-67
  1935   Předchozí generace, Sborník Kruhu výtvarných umělkyň, 20-34
  1940   Odraz života kraje v písemnictví, v umění výtvarném, v hudebních skladbách a písních, Před branami Prahy, 73-82
  1946   Národní umění těžce ohroženo, Lidová kultura
  1946   Tradice, kopací míček demagogie, Lidová kultura
  1947   Aleš contra Letná, čili kultura a sport, Národní osvobození
  1947   Čtení o Mikoláši Alšovi, Národní osvobození
  1948   Kultura národu, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 193-195
  1948   Zaniklé zpěvy Františka Alše, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 89-92
  1950   Hospodářské zabezpečení tvůrčí práce (Podle referátu na I. celostátní konferenci), Výtvarné umění, 5, 214-220
  1950   Josef Mánes, klasik českého malířství, Výtvarné umění, 3, 97-107
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3, 108-132
  1950   O nové výtvarnictví, Výtvarné umění, 1, 6, 241-251
  1950   Rozhodný krok dopředu (Poznámky k zasedání I. celostátní konference delegátů Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v březnu 1950), Výtvarné umění, 4, 146-156
  1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu, Výtvarné umění, 1, 9-10, 399-426
  1952   Malíř českého lidu, Mladá fronta, 8, 298
  1952   Nové publikace o výtvarném umění (Zprávy, informace, aktuality), Výtvarné umění, 2, 5-6, 264-264
  1953   Ač zemřeli - ještě mluví, Křesťanská žena
  1953   Celostátní výstava lidové tvořivosti, Výtvarná práce
  1953   Česká krajina v zrcadle umění, Křesťanská žena
  1953   Ilustrované publikace pro děti, Výtvarná práce
  1953   Iskusstvo o Mikoláši Alšovi, Výtvarná práce
  1953   K osudu jednoho dioramata, Výtvarná práce
  1953   Karel Purkyně, živý příklad pro naše umění (K 85. výročí úmrtí našeho velikého malíře XIX. století), Mladá fronta, 9, 83
  1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena
  1953   Knižní ilustrace 1953, Křesťanská žena
  1953   Krasná kniha, Výtvarná práce
  1953   Naše umění očima maďarského odborníka, Výtvarná práce
  1953   O soutěži na úpravu v Národním divadle, Výtvarná práce
  1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce
  1953   Veliké výročí II., Výtvarná práce
  1953   Výstava o Alšovi putuje do Albánii, Výtvarná práce
  1954   Jaro v českém umění výtvarném, Výtvarná práce
  1954   Láska ke třem břízkám, Výtvarná práce
  1954   Mikoláš Aleš: Vlast..., Výtvarná práce
  1954   Sovětský tisk o naší výstavě, Výtvarná práce
  1955   Filmy o umění a umělcích, Výtvarná práce
  1955   Pod názvem "Moravský lid a kraj ve výtvarném umění" byla..., Výtvarná práce
  1955   Poznámky z výtvarného života na Plzeňsku, Výtvarná práce
  1956   Další článek řetězu, Výtvarná práce
  1956   Miroslav Míčko a Emanuel Svoboda: Mikoláš Aleš - Nástěnné malby..., Výtvarná práce
  1956   O české knižní obálce, Výtvarná práce
  1956   Poznámky k malířské komposici, Výtvarné umění, 6, 4, 149-161
  1956   Úvaha o krajinářství, Výtvarné umění, 6, 2, 58-68
  1956   V dubnu a květnu pořádala..., Výtvarná práce, 11
  1957   F. X. Šalda o výtvarném umění, Výtvarná práce
  1957   Malíři Ústeckého kraje - Antonín Hudeček (1872-1941) (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj, Ústí nad Labem
  1958   Emil Filla, malíř nového pohledu na České středohoří (Poznávejme Ústecký kraj), Průboj
  1960   Antonín Strnadel, Výtvarné umění-10
  1960   Hluboká 1960, Výtvarná práce
  1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce
  1962   Strašidla v pražských ulicích, Výtvarná práce
  1963   Ještě o srozumitelnosti umění, Výtvarná práce
  1966/09   O malířích a výtvarnících Českobrodska, Českobrodský zpravodaj
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24, 55
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1970   Bilance, Výtvarná práce, 10
  1971   Barevné pohlednice českého a světového umění, Výtvarná práce
  1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura
  1977   Publikace o výtvarném umění (Z nových publikací), Výtvarná kultura
  1978   Pokrokové tradice českého umění 19. století, Výtvarná kultura-18
  1978   Výstava Národní divadlo - výtvarné umění a hudba (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1979   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1979   Symbolismus a secese v tvorbě českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 13-22
  1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura-10
  1983   Pražské výstavy září, říjen (Kronika), Výtvarná kultura
  1983   Richard Lauda (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 62-63
  1983   Svolinský aneb mládí (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1987   Počátek dvacátého století znamenal..., Krajináři Umělecké besedy
  1987   Šalda a výtvarná estetika (K dvojímu výročí F. X. Š.: 1867 - 1937), Estetika, 172-183
  1988   Kladno žije uměním, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14
  1989   Český slabikář a jeho ilustrace (Kritické marginálie), Proměny, 146-148
  1989   Obecní dům poprvé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17
  1992   S. V. U. Mánes, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Expozice Kulturní tradice Písecka, Zpráva o činnosti za rok 1997, 61-71
  1998   Západočeská galerie v Plzni, Státní galerie České republiky: Průvodce, 73-76
  2001   Příběh zapomenuté sbírky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2002   4. Ponurá léta přeměn (1948-1949), Náhledy na kolínskou literaturu
  2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 369-378
  2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, 35-50
  2005   20. století, Pohádkové bytosti
  2005   Když mám vyjádřit svůj vztah k Václavu Rabasovi..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, 41-41
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2007   Ukazují práce význačných sochařů, Mladá fronta Dnes
  2008   Obhájce českého snu Josef Lada 17 prosince1887 - 14.prosince 1957 (The Advocate of the Czech Dream), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 53-54
  2010   Umění ponurých let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 16-17, 12-16
  2018   Malíř, přítel a poustevník, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 74-75
  2019   Film Nikdo se nebude smát, 220 míst AVU, 47
  2019   Kytice nevadnoucí, MY z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 46-47
  2019   Suchardova vila od Jana Kouly, 220 míst AVU, 208
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39
  2022   Aukční trh v prvním pololetí: rekordy, rekordy a zase rekordy..., Art Antiques, 8-9, 16-19
  2022   Moje "setkávání" se sochařem Bohumilem Vlčkem, Světelský zpravodaj, 23
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1908   Portrét Mikoláše Alše
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Historická paměť: 110let vodňanského muzea, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1923/12   Život (Výtvarný sborník), 3-36, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1941/04   Život (Sborník pro výtvarnou práci a uměleckou kulturu), 17, 1, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1950/01/15   Výtvarné umění (Měsíčník Svazu československých výtvarných umělců), 1, 1, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   The Lands of the Czech Crown, Orbis, Praha

Mikoláš Aleš

instituce, obec  
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
Česká pojišťovna, Praha
Národní galerie v Praze, Praha
Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Mikoláš Aleš

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1896   Umělecká beseda, čestný člen
1902   Cena České akademie věd a umění, 1. cena
1912   Cena České akademie věd a umění, 1. cena, za souhrn umělecké činnosti