České malířství a sochařství 1905-1925 ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

termín: 2001/03/20 - 2001/06/10
instituce: Dům U Jonáše
typ výstavy: kolektivní