Přírůstky z let 1970-1972

termín: 1972/10
instituce: Galerie moderního umění
typ výstavy: kolektivní