Ada Novák

* 12. 2. 1912, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
26. 12. 1990, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
grafik, malíř, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
1930-1945 žil a pracoval v Praze a na Sedlecku, do 1946 působil trvale v Českých Budějovicích. 1934 navštívil Německo, 1954 Polsko, 1957 NDR a Maďarsko, 1961 SSSR, 1962 baltské republiky SSSR, 1963 NDR, 1966 Francii a Rakousko, 1967 Itálii a Maďarsko, 1968 Belgii a Holandsko, 1969 Itálii. 1932-40 člen avantgardní skupiny Linie, 1934-37 činný ve skupině kolem časopisu Jih, 1941-49 člen Sdružení jihočeských výtvarníků (SJV). - V době studií na AVU přejal Novák pro způsob malířského vyjádření cézannovskou metodu budování prostoru a objemů z barevných ploch. Ovlivněn dobovým názorem nové věcnosti ozřejmil ve 30. letech v řadě svých zátiší, figurální tvorbě i krajinách zážitky všedního dne. Kolem poloviny 60. let orientoval pozornost téměř výhradně ke krajinomalbé, motivicky čerpající z prostředí jižních Čech. Převládající vertikální formát, v němž je zachycena krajina s nízkým horizontem a do výšky se tyčícím nebem, se stává pro následující tvůrčí období autora příznačným. Významná, i když rozsahem nevelká část jeho díla náleží fotografii. Od 1932 vystavoval s Jiřím Bartuškou, Karlem Fleischmannem, Karlem Valterem ad. v českobudějovické Foto-linii. Kompozice prováděl s nezvyklým úhlem pohledu a v neobvyklých kreacích světla a stínu. Novákův zájem o uměleckou fotografii pozvolna doznívá kolem roku 1936, kdy se v Českých Budějovicích konala výstava Mezinárodni fotografie. Mezi účastníky se nacházeli i přední představitelé avantgardního hnutí, např. László Moholy-Nagy, k němuž měl Novák ostatně umělecky velmi blízko.
RM (Roman Musil), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 571

Spoluiniciátor první výstavy Linie (1932), věnované nové fotografii, na níž mimo jiné vystavil soubor fotografií moderní architektury v Českých Budějovicích. Vytvořil osobitý fotografický styl, který pracoval s malou hloubkou ostrosti.

poznámka:
Skutečné jméno
Novák, Adolf, 1912-1990