Středočeské nakladatelství a knihkupectví

rok vzniku: 1968
rok zániku: 1992
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
1968-1992