Volné seskupení 12/15 ve sbírce GAVU Cheb

termín: 2018/06/14 - 2018/11/04
instituce: Galerie výtvarného umění v Chebu
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Skupina, jejíž celé jméno zní „Volné seskupení 12.15. Pozdě, ale přece", sdružila v roce 1987 umělce, kteří vstoupili na výtvarnou scénu na konci šedesátých a v první půli sedmdesátých let. Klíčová léta, která jsou pro každého umělce nejdůležitější, tak prožili v nejhorším období normalizace. I proto patřili k první generaci, která začala bojovat o svobodnou prezentaci své umělecké tvorby a pořádat výstavy v neoficiálních výstavních prostorech. Pět z nich - Jiří Načeradský, Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Petr Pavlík a Tomáš Švéda - je zastoupeno i ve sbírkách GAVU Cheb.
Jak výstava dokládá, většina členů skupiny pěstovala v 70. a 80. letech nejrůznější formy expresivní a groteskní figurace (Načeradský, Pavlík, Rittstein). Zčásti to platí i pro Ivana Ouhela, ve skupině jediného krajináře, který se figurace dotkl jen letmo ve svých prostorových objektech. Jakési prehistorické krajiny, zaplněné podivnými konstrukcemi, se objevují i v t vorbě Petra Pavlíka.