Oheň / Fire

autor: Michael Rittstein
strana: 0-0
rok: 2005
typ dokumentu: obraz
rozměry: 30 x 45 cm