Muzeum Architektury we Wrocławiu

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Vratislav (Wrocław, Breslau)
adresa: Bernardyńska 5
PSČ: 50-156
www: www.ma.wroc.pl