Šárka Trčková

* 28. 9. 1965, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
4. 8. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
grafička, malířka, pedagožka, typografka

 

národnost: česká
pohlaví: žena
web: www.sarkatrckova.cz

Šárka Trčková
V kruhu
2011
hlubotisk
papír
190 x 220
Šárka Trčková
Tři
2002
hlubotisk
papír
860 x 140

heslo:
Studovala na Střední odborné škole výtvarné (Hollarovo nám.) a Akademii výtvarných umění v Praze (malba, grafika). Zde v současnosti pedagogicky působí jako asistentka v grafickém ateliéru Vladimíra Kokolii. Zabývá se kresbou a malbou (zejm. akvarel), těžištěm její práce je však grafická tvorba (lept, akvatinta, linoryt a další techniky, často experimentálně kombinované). Žije a pracuje v Praze, v Plzni a Rasochách.
Tematicky se tvorba Šárky Trčkové obrací k tajemství lidského života, jeho vzniku a konce. Koncentrovanou podobu lidské existence pak nalézá ve světě dětí, který se stal jejím nejvýznamnějším inspiračním zdrojem. Šárka Trčková uchopila toto téma zcela osobitě – obvyklou naivně radostnou poetiku dětství nahrazuje mlčenlivé tajemství této sugestivní zkratky celého lidského vztahu já a světa, namísto pohodlné něhy a sentimentu se tu klade spíš jakási těžko zodpověditelná otázka zjitřená zranitelností, něžností a nevypověditelností dítěte. Dítě je často konfrontováno s přírodou - zde je pak patrná otázka lidské integrace v bytí, lze tu vycítit určité ambivalentní napětí spojitosti a nespojitosti lidské existence s existencí vnějšího světa přírody, byť je mu, jakožto harmonickému celku, lidské vědomí pozitivně otevřeno. V tomto smyslu se Šárka Trčková opakovaně zaměřila na fenomén lesa konfrontovaného s dětským světem, pro který je charakteristická neotřelost prvotního vidění všech jevů v jejich magické působnosti. V křehkých lyrických obrazech (drobné olejomalby, akvarely) se snaží prostřednictvím reálného příběhu vyslovit určitý metafyzický obsah, při výstavbě obrazového sdělení přitom pracuje s určitými postmoderními strategiemi. Definitivní podobu dostávají tyto motivy v rozměrných grafikách vytvářených náročnými postupy soutisků desek v technice leptu či akvatinty.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018