Svárov (Výtvarná skupina Svárov)

poznámka:
Zformována v první pol. 80. let 20. stol

heslo:
Skupina se zformovala po polovině 80. let, její členové iniciovali a organizovali neoficiální výstavy generace 80. let, které proběhly 1986, 1987, 1989 na statku rodiny Peričových v obci Svárov u Prahy. Členstvo: sochař Michal Bouzek (1961), sochař Petr Fidrich (1964), malíř Vladimír Kafka (1963), malíř Milan Perič (1957), grafička Šárka Trčková (1965), sochař Jan Vágner (1963) a od roku 1991 sochař Vojtěch Míča (1966) mají společné zázemí ze studia na pražské Akademii výtvarných umění a jejich práce charakterizují alternativní umělecké přístupy ve výtvarném vyjádřeních vztahů mezi prostorem a člověkem, mezi současnou civilizací a individualitou bytostí, mezi planetou a konkrétním místem tvorby. Převaha sochařských realizací a práce ve volném prostoru určuje orientaci skupiny na setrvalou linii českého umění, formovaného vztahem ke krajině, přírodě a Zemi, rozvíjející pozornost k současné etické i ekologické devastaci postkomunistického sociálního organismu i teritoria. Práce členů skupiny Svárov reagují na nové duchovní proudy New Age, konceptuální myšlení 70. a 80. let a výtvarný jazyk zpřesňují porozuměním planetárnímu celku. Alternativní tvorbu s intermediálními impulsy chápou jako dílnu pro rozvíjející se ekologickou citlivost a pro vytvoření komunikativní sféry rodícího se planetárního vědomí.

VJ (Věra Jirousová), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 804