Eva Hašková

* 4. 1. 1946, Kladno (Kladno), Česká republika (Czech Republic)
malířka, ilustrátorka, grafička

 

národnost: česká
pohlaví: žena

heslo:
Grafička a ilustrátorka Eva Hašková se narodila 4. ledna 1946 v Kladně. Eva Hašková je absolventkou školy prof. Zdenka Sklenáře. Už její absolventská práce z roku 1974 - ilustrace k Nezvalové Valerii a týdnu divů, které vytvořila barevnou kombinovanou technikou - vzbudila pozornost editorů grafik a bibliofilských tisků v Lyře pragensis, a tak r. 1976 se právě těmito kouzelnými ilustracemi představila Hašková širšímu okruhu sběratelů a bibliofilů. Ostatně, její spolupráce s Lyrou pragensis se zdá být trvalá. Už rok předtím se autorsky podílela na vydání cyklu grafických listů Pražský hrad, vytvořila řadu poetických větších i drobných listů pro literární večery Lyry a také cyklus deseti listů Apollon a múzy. Dnes má Eva Hašková na svém kontě desítky grafických listů velkých i malých a ilustrace k několika desítkám knih. O tom, že její práce jsou přijímány se zájmem i obdivem, svědčí i to, že její ilustrace byly poctěny cenami na výstavách; v soutěži o nejkrásnější knihu roku dostala r. 1976 cenu Arno Sáňky a r. 1979 cenu ministerstva kultury a na IX. bienále užité grafiky v Brně r. 1980 (mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky) obdržela cenu nakladatelství Vyšehrad za vystavený cyklus ilustrací a IBA Lipsko uznání za volné grafiky na literární téma. V roce 1996, 1999 a 2002 obdržela Cenu na VIII. a IX. Trienále českého Ex libris v Chrudimi. Spolu s Karlem Zemanem dostala Cenu na pražské přehlídce exlibris Praha 2000. Hašková členkou SČUG Hollar. Přitažlivost exlibris akademické malířky Evy Haškové spočívá v pestrosti námětů a jejich dokonalém ztvárnění. Jsou výpovědí o tom jak ona sama vnímá svět a jak si jej vykládá. Její exlibris mají křehký, lyrický půvab. Přímo cítíme, že jsou tvořeny srdcem a citem a máme pocit, že tak krásnou a dokonalou grafiku bychom rádi vlastnili a těšili se z ní. Svá exlibris tvoří převážně kombinovanou technikou z hloubky, leptem a akvatintou. Používá tlumené barevnosti, která jako výrazný výtvarný prostředek slouží k dosažení působivého estetického dojmu. Také typografie, technicky dokonalých tisků je řešena nesmírně čistě a působivě. Tvorbě exlibris se Eva Hašková věnuje již od roku 1974. Do roku 2003 udělala radost svými exlibris skoro stovce sběratelů ale i nesběratelů. Dokáže v nich dokonale vystihnout osobnost objednavatele či jeho zájmy a koníčky, které transformuje do krásy Prahy, historických motivů ale i zátiší a alegorií. Mezi sběrateli patří její knižní značky mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější. Charakteristickým rysem ilustrací Evy Haškové je kromě toho imaginace, kterou autorka realizuje precizní, ale přitom poetizující kresbou, případně i barevnou vytříbeností. Její ilustrace jsou oporou pro rozvoj fantazie, protože snivost, schopnost poetizace patří k nejtypičtějším vnitřním vlastnostem umění této umělkyně. Její listy překvapují bohatstvím tónů, mnohdy i barevné škály, ale vždy zajímavou a neotřelou kompozicí. Jejími oblíbenými barvami jsou hnědá a zelená, někdy užije i kombinace modré s fialovou. Mnohé její práce navazují na dekorativní bohatství secese jak celkovou kompozicí, tak i řadou motivů rostlinných. Její listy a ilustrace působí někdy až hravě, ale jsou vnitřně ukázněné, každý detail je podřízen řádu výtvarných hodnot. Na některých pracích bychom mohli vysledovat i příbuznost s japonskou grafikou, přičemž nemáme na mysli jen barevné dřevoryty s jejich zvláštním rozmístěním barevných a bílých ploch, ale mnohdy i kompozice, především figurální. Každá výstava Evy Haškové je nejen pohledem do autorčiny tvořivé aktivity, ale je i osvěžením, obohacením pro každého, kdo má rád výtvarné umění a hledá v něm hodnoty nepomíjející a povznášející.
zdroj - www.galerie-dolmen.cz

poznámka:
Autorka grafických listů, v nichž se přiklání k odkazu secese a japonským dřevořezům. Dále se věnuje ilustraci knih. - Účastnice řady samostaných i kolektivních výstav doma i v zahraničí.