Milan Chabera

* 27. 3. 1954, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, kreslíř, výtvarník, grafik, ilustrátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž
web: milanchabera.com

heslo:
Milan Chabera vystavuje pravidelně od roku 1980, měl více než 120 samostatných a společných výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou v galeriích a v soukromých sbírkách v Evropě, Americe a Austrálii. Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních přehlídek umění Art Madrid, Art Frankfurt, Art Strasbourg, Art Prague a od roku 2000 spolupracuje s architekty na projektech pro soukromé investory u nás, v Holandsku a v USA. Milan Chabera se trvale věnuje malbě, grafice, ilustraci a netradiční plastice. Svými figurálními obrazy se řadí k představitelům expresivní figurace. Jeho malba je založena na hledání nové přesnosti, odpovídající současnému pocitu moderního člověka v našem zlověstném ale i nadějeplném čase. Chaos a řád – to jsou dvě výchozí polohy Milana Chabery, uzavřeného, přemítajícího a koncentrovaného malíře. Jho malba je výsledkem bezprostředního boje – střetu nálad, reflexí proudu vědomí – který sebou přináší nejrozmanitější impulsy i protichůdné směry. Chabera v zásadě zaznamenává svou vlastní životní zkušenost, která však v jeho pracích nabývá širší platnosti. Proto nás jeho obrazy přes svou vířivou exaltovanost dojímají, přitahují a obohacují. Věříme jim, neboť jsou o nás samých.
zdroj - www.milanchabera.cz

poznámka:
Představitel české expresivní figurace. Kromě malby se věnuje také kolážím, grafice a keramice. Vystavoval v mnoha zemích světa a zúčastnil se řady mezinárodních projektů. - Žije střídavě v Praze, Brandýse nad Labem a Popovicích.
-
milanchabera.com, navštíveno 5.6.2020