Chvála sběratelství. Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách

termín: 1994/01/20 - 1994/03/13
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: kolektivní