Nespatříte hada

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
termín: 2017/01/26 - 2017/04/30
doba konání (katalog): 2017/01/27 - 2017/04/30
doba konání (pozvánka): 2017/01/26 - 2017/04/30

poznámka:
Podbazénová hala
-
Dětský svět – petit monde – je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josefa Čapek, jehož tvorba pro děti zaujímá v české kultuře jedinečné místo. Inspirovala navíc i další umělce, kteří nalezli k dětskému světu tvůrčí cestu: básníky Františka Hrubína a Jana Skácela. Jejich sbírky Modré nebe (1948) a Kam odešly laně (1985) vznikly na motivy Čapkových pastelů a tužkových kreseb s dětskou tematikou, poprvé zveřejněných na zvláštní výstavě v roce 1935. Skladatel Miloslav Kabeláč zkomponoval v roce 1950 cyklus dětských sborů Modré nebe s výmluvným podtitulem Knížka dětských zpívánek podle obrázků Josefa Čapka na slova Františka Hrubína. Výstava představí tyto vzájemné vztahy prostřednictvím multimediální instalace, obsahující Čapkovy obrazy a kresby, Hrubínovy a Skácelovy básně včetně jejich mluvené podoby i Kabeláčův notový záznam skladby a její hudební provedení.
K výstavě vyjde publikace s texty Pavla Kordíka, Pavly Machalíkové, Tomáše Wintera, Dalibora Dobiáše a Stanislavy Fedrové. Přílohou knihy bude CD s nahrávkou Kabeláčovy kompozice.

Nespatříte hada

osoba   narození
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Hrubín František   17. 9. 1910    
Kabeláč Miloslav   1. 8. 1908    
Skácel Jan   7. 2. 1922    

Nespatříte hada

instituce, obec, adresa
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec), _

Nespatříte hada

osoba   narození
Kordík Pavel   1974    
Machalíková Sadílková Pavla   28. 11. 1972    
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Nespatříte hada

osoba   narození
Machalíková Sadílková Pavla   28. 11. 1972    
Randáček Jan   20. 3. 1974    
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Nespatříte hada

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight (Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Nespatříte hada
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Pour féliciter 2017 (Oblastní galerie Liberec)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Oblastní galerie Liberec (Lázně)