zdroj: https://upload.wikimedia.org

Viktor Dobrovolný

* 2. 3. 1909, Havlíčkova Borová (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 12. 1987, Praha, Česká republika (Czech Republic)
malíř, ilustrátor, sochař, fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01022463

Viktor Dobrovolný

Viktor Dobrovolný se narodil v Borové (nyní Havlíčkova Borová) v domě čp. 73. Byl druhorozeným synem z pěti dětí Albíny a Filipa Dobrovolného. V letech 1920-24 studoval na reálce v Praze-Žižkově, 1924-28 se učil kreslení písma, ornamentu, pískování a leptání skla v závodě J. Palmeho v Praze 1. V letech 1927-34 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Drahoňovského. Za účast v komunistickém odboji byl v letech 1941-45 vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau.
Po návratu do Prahy a marném pokusu stát se pedagogem Uměleckoprůmyslové školy, byl čtyři roky zaměstnán jako technický redaktor v družstevním nakladatelství Máj. V roce 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a věnoval se převážně sochařské tvorbě.
Jeho tvorba i názory byly silně ovlivněny otcem, levicově orientovaným novinářem.
Do výtvarného života se Viktor Dobrovolný aktivně zapojil již ve dvacátých letech 20. století, kdy začal svými kresbami a karikaturami přispívat do týdeníku Kronika, Der Simpl a skautského časopisu Oheň. Vedle kresby se věnoval i malbě a práci v materiálu, která v jeho tvorbě později převážila.
Viktor Dobrovolný svými díly reagoval na dobu, kterou prožíval. Náměty čerpal z české tradice. Také se nechával inspirovat aktuální současností podle své vnitřní tvůrčí potřeby. Neustále hledal nové způsoby vyjádření svých pocitů, tužeb, záměrů a snažil se je skloubit s požadavky objednavatele. Jeho tvorbu lze rozdělit do dvou linií. Jednu tvoří řada portrétů, medailí a pomníkových prací v duchu socialistického realismu vytvořená především na politickou objednávku. Druhá zahrnuje expresivně laděné plastiky zachycující půvaby a krásy života, ale i jeho dramatické zvraty a v neposlední řadě četné lyrické postavy žen jako symbolů života. Vybraná díla z jeho celoživotní tvorby získala obec darem v roce 1994 od paní Květeny Dobrovolné, jež tak splnila přání svého muže.
Roku 1984 byl Viktor Dobrovolný jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 13. 12. 1987 v Praze. Urna s jeho popelem je uložena s ostatky autorových rodičů na hřbitově v Havlíčkově Borové.
Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brodnar. Havlíčkova Borová ?
Jeho předválečná díla jsou inspirována kubismem, elementarismem přírodních útvarů a některými aspekty surrealismu. V l. 1941-1945 byl vězněn v koncentračních táborech Mathausen a Dachau. Autor pomníků, soch, reliéfů, obrazů, kreseb a plastik. Na Kladně autorem několika pomníků, které po r. 1989 zanikly, např. pomníku A. Zápotockého, Pomníku dělnického hnutí na Kladně a Pamětní desky redakce novin Svoboda.

Viktor Dobrovolný

zdroj: https://upload.wikimedia.org
 

Viktor Dobrovolný

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1927 - 1934   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Drahoňovský Josef, *1877

Viktor Dobrovolný

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1987   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost
1947 - 1947   Anglie, studijní cesta
1947 - 1947   Francie, studijní cesta
1950 - 1950   Polsko, studijní cesta
1953 - 1953   Svaz sovětských socialistických republik, studijní cesta

Viktor Dobrovolný

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Svaz československých výtvarných umělců, *
1971 - ????   Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, *1971

Viktor Dobrovolný

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1960/04/15 - 1960/05/15   Viktor Dobrovolný: Plastiky, obrazy, kresby 1959 - 1960, Galerie Václava Špály, Praha
1971/04/20 - 1971/06/13   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Obecní dům, Praha
1971/10/28 - 1971/11/28   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1981/05/14 - 1981/05/25   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby, Závodní klub ROH Tesla Karlín, Praha
1982/12/09 - 1983/02/06   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1983/02/10 - 1983/03/13   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1983/02/18 - 1983/03/20   Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1985/09/03 - 1985/11/24   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1988/03/17 - 1988/04/14   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
2007/06/12 -   Viktor Dobrovolný, Památník Karla Havlíčka Borovského, _
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1951/05 - 1951/09   I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/11/07 - 1952/12/12   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Slovanský ostrov, Praha
1952/11/28 - 1952/12/21   Členská výstava 1952, Obecní dům, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/01/26 -   Výstava současného československého umění, Akademie umění SSSR, Moskva (Moscow)
1955   Výstava československého umění, Peking, Peking (Beijing)
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/12   Výsledky sochařských soutěží, Mánes, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1965/05 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (malířská, sochařská, grafická tvorba), Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1972/03/16 - 1972/04/23   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha
1973/05/01 - 1973/09/30   Boje a zápasy: České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Malá pevnost, Terezín (Litoměřice)
1977/05   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha
1983/04/07 - 1983/05/09   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/08 - 1988/10/23   Kladno a výtvarné umění, Kladno (Kladno), Kladno (Kladno)
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2015/09/21 - 2015/10/04   Klasická malba a krajina: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2004/09/12   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2015/05/31   Výtvarné umění: Aukce, Prague Marriott Hotel, Praha
2015/10/04 13:00   Klasická malba a krajina: Aukce, Obecní dům, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
1955   V. Světový festival mládeže a studentstva, Varšava (Warszawa), Varšava (Warszawa)
nevýtvarná
termín   název výstavy, místo konání
1954   Dějiny revolučních bojů, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2004/09/01 - 2004/09/11   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností - výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2015/05/18 - 2015/05/31   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha 1
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha

Viktor Dobrovolný

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Viktor Dobrovolný: Plastiky, obrazy, kresby
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1982   Viktor Dobrovolný: Výběr z díla 1932 - 1982, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství (Výstava k 35. výročí vítězného února), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Zasloužilý umělec Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1951   I. přehlídka československého výtvarného umění 1949-1951, Orbis, Praha
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   Členská výstava 1952, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1954   Členská výstava 1954, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba), Středočeská galerie, Praha
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1969   2. pražský salón
  1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Boje a zápasy (České umění v boji proti fašismu a válce 1930–1945), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris
  1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1975   České výtvarné umění v boji proti fašismu a válce, Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
  1977   Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1988   Kladno a výtvarné umění
  2006   V okovech smíchu: Karikatura a české umění 1900-1950, Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Významné osobnosti uměleckého života ve Středočeském kraji, Krajské osvětové středisko Středočeského KNV, _
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1
  1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 7
  1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 9
  1955   Naší umělci do Varšavy, Výtvarná práce, 9
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Výtvarná výzdoba Musea Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 4
  1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 8-10
  1959   Viktor Dobrovolný, Výtvarná práce, 6
  1960   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 13
  1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Nové plastiky Viktora Dobrovolného (Je tomu více než rok…), Výtvarné umění, 411-416
  1979   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura
  1982   Umění v koncentračních táborech, Výtvarná kultura, 10-14
  1983   Galérie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 12-12
  1983   Pokrokové tradice české politické satiry a karikatury, Výtvarná kultura, 2-10
  1988   Autor emotivních forem, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 3-3
  1988   Česká sochařská kresba 19. a 20. století (Jiřímu Mašínovi k 65. narozeninám), Umění, 36.ročník, 3.číslo, 260-284
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1982   Viktor Dobrovolný: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1983   Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství (sochařská díla z 30. až 70.let), Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
  1988   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby - výběr z tvorby, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
  2007   Viktor Dobrovolný, Památník Karla Havlíčka Borovského, _
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog), Galerie Peron, Praha
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha 1
  2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina, European Arts Investments, Praha 1
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Viktor Dobrovolný: Plastiky a kresby
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Viktor Dobrovolný (zasloužilý umělec, akademický sochař, nositel Řádu práce), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)

Viktor Dobrovolný

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Klement Gottwald 1896 - 1953, Výtvarná práce, 8
  1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 1-2

Viktor Dobrovolný

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Umění jednati s lidmi, Grafické závody Pour a spol., Praha

Viktor Dobrovolný

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Umění jednati s lidmi, Grafické závody Pour a spol., Praha

Viktor Dobrovolný

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962/01/20   Výtvarné umění, 11.ročník, 9.číslo, 385-432, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Viktor Dobrovolný

instituce, obec  
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Viktor Dobrovolný

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1969   Řád práce
1984   Zasloužilý umělec