Co je tu, co tu není…

termín: 2011/12/17 - 2012/02/12
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
---
Co je tu, co tu není…

Malba, instalace a objekty umělců z Wrocławi

Poprvé v historii Oblastní galerie v Liberci se zde představí současní výtvarní umělci Wrocławi, města, jež bylo v uplynulých dnech vybráno za Evropské hlavní město kultury 2016. Výstava se koná pod záštitou J. E. Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky.

Na výstavě prezentují svá díla přední wrocławští umělci, převážně pedagogové a absolventi Akademie výtvarných umění a designu Eugenia Gepperta ve Wrocławi. Akademie Eugenia Gepperta ve Wrocławi vznikla v roce 1946 symbolicky i fakticky z ruin bývalé Akademie umění a uměleckého průmyslu založené v roce 1932. Počátky tradice akademického školství ve Wrocławi však spadají už do roku 1791. Dnes má Akademie čtyři fakulty, Fakultu malířství a sochařství, Fakultu grafiky a nových médií, Fakultu keramiky a skla a Fakultu interiérové architektury a designu, a v rámci nich sedm oborů, které zahrnují volné i užité umění. Do dnešního dne registruje několik tisíc absolventů, mezi nimiž jsou rovněž čeští i liberečtí umělci. Akademie se pokouší vtisknout uměleckému studiu individuální charakter, který vychází nejenom z uměleckých tradic wrocławského okruhu, ale otevírá se i novým médiím. Kromě výuky základních uměleckořemeslných dovedností se snaží - dle vyjádření jejího rektora prof. Jacka Szewczyka - klást důraz na rozvoj imaginace, stavět na emotivních hodnotách a inspirovat u studentů individuální přístup k řešení tvůrčích problémů. Zcela určitě patří k nejuznávanějším uměleckým školám v Polsku. V současné době zde studuje na 1100 studentů.

Na výstavě - rozsahem největší výstavě polských výtvarníků v České republice za uplynulá dvě desetiletí - jsou vedle umělců zaujímajících významnou pozici v rámci celé Polské republiky zastoupeni i mladí, začínající umělci. 54 generačně rozvrstvených autorů představuje současné umění wrocławského okruhu, zejména jeho silnou strukturální a konstruktivistickou tradici započatou v polovině 20. století, ale i moderní krajinomalbu stavějící například na tradici malířské kolonie ve Sklářské Porebě, dále figurální malbu, fotografii, tvorbu instalací, prostorových objektů a další žánry. V širším slova smyslu může výstava reprezentovat i současné polské umění vznikající v průsečíku klasických a moderních výtvarných postupů. Wrocław lze totiž chápat nejenom jako centrum polského strukturalismu a konstruktivismu, ale i konceptualismu, happeningu a nových médií.

Kurátoři výstavy za polskou stranu jsou Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki a Piotr Kielan, k výstavě vyšel česko-polsko-anglicko-německý katalog.

Komentované prohlídky: 12. 1. 2012, 9. 2. 2012 v 17.00 hodin

Název výstavy je převzat z knihy Věry Jirousové Co je tu, co tu není, nakladatelství Torst 1995.

Vernisáž výstavy se uskutečnila 17. prosince 2011 v 17.00 hodin.

zdroj: http://www.ogl.cz/vystavy-archiv-vystav.php?vid=898