Chrudoš Valoušek v Liberci. Grafika

termín: 2008/02/14 - 2008/03/30
instituce: Oblastní galerie Liberec
typ výstavy: autorská

poznámka:
-
Chrudoš Valoušek (nar. 1960) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a ve své tvorbě se věnuje především linorytu a dřevořezu. Valoušek patří mezi střední generaci autorů, kteří se již na grafickém poli dávno etablovali a svoji práci představují na tradičních grafických přehlídkách v Čechách i zahraničí. Svět pozoruje s vtipem a nadhledem a to se odráží i v jeho práci. Za pomoci hravé barevnosti a jednoduchých linií vytváří na papíře svůj svět inspirovaný drobnostmi všedního života, jeho radostnými i pochmurnými stránkami. S větší či menší mírou abstrahující zkratky v jeho grafických listech znovu ožívají vzpomínky, prožitky, konkrétní osoby… Průřez jeho tvorbou posledních let bude v grafickém kabinetu k vidění do 30. března 2008. K výstavě vychází skládanka
Chrudoš Valoušek se narodil 27. března 1960 v Olomouci. Roku 1979 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a byl v témže roce úspěšně přijat na pražskou VŠUP do ateliéru užité malby v architektuře Quido Fojtíka. Záhy se jeho doménou staly techniky linorytu, dřevořezu a jim podobné grafické techniky. Příležitost vystavovat dostal po ukončení studia v roce 1986, kdy se zúčastnil polooficiální Konfrontace IV v Mozartově ulici na pražském Smíchově. V letech 1984 až 1987 se uskutečnilo celkem šest takovýchto výstav, většinou jen několikadenních akcí, obvykle pořádaných v ateliérech studentů AVU nebo VŠUP. Iniciátory studentských setkání byli např. Jiří David, Petr Nikl nebo Milan Perič. V té době Konfrontace pro mladé výtvarníky znamenaly jednu z mála možností vystavovat a svým charakterem navazovaly na Konfrontace z roku 1960, které významným způsobem přispěly k vývoji českého výtvarného umění, protože jejich účastníci přinesli do českého prostředí informel. Od té doby se Chrudoš Valoušek účastní skupinových výstav v Čechách i zahraničí a zároveň pořádá výstavy samostatné. Za svoji práci obdržel několik ocenění. Na konci 90. let na sebe dvakrát upozornil v soutěži Grafika roku, obdržel čestná uznání na Trienále ex libris v Chrudimi a roku 2003 získal cenu za 1. místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku v kategorii Literatura pro děti a mládež za ilustrace knihy Renaty Bellingerové O zlaté mrkvi. V jeho tvorbě dominuje grafická práce, ale vedle ní se rovněž věnuje malbě a sochařství. Chrudoš Valoušek patří mezi autory střední generace, kteří se již ve své tvorbě plně vyhranili. Až na několik experimentů s hlubotiskovými technikami, se intenzivně věnuje linorytu, dřevorytu a dřevořezu. Ve své volné tvorbě se nechává inspirovat drobnostmi všedních dnů, které hravě a s nadhledem zpracovává do sytě barevných tisků. S větší či menší mírou abstrahující zkratky zvěčňuje konkrétní předměty, postavy, zážitky… Vedle volné tvorby se rovněž věnuje autorským knihám a ex libris, které plně korespondují s jeho ostatní prací - jsou plné vtipu, někdy na hranici černého humoru, a ironie. Nadsázka je cítit i z ilustrací knihy pro děti Renaty Bellingerové O zlaté mrkvi, díky níž se dostal do povědomí širší veřejnosti. Oblastní galerie v Liberci ve svém grafickém kabinetu představuje především jeho volnou tvorbu z posledních let. Vedle ní je ale dán prostor i ukázkám z ilustrační práce a ex libris.
zdroj - www.ogl.cz