Vratislav Karel Novák: Identifikace

typ výstavy: autorská
místo konání: Oblastní galerie Liberec
termín: 2007/12/13 - 2008/03/09

poznámka:
hudební program: džezový soubor Růže mezi trním
-
V den šedesátých pátých narozenin význačného sochaře, šperkaře, designéra a pedagoga Prof. Vratislava Karla Nováka, akad. soch. se uskutečnilo slavnostní zahájení obsáhlé retrospektivní výstavy Identifikace V. K. N. Ve výstavních sálech Oblastní galerie v Liberci je představena bohatá a nevšední tvorba této mezinárodně uznávané osobnosti v časovém rozpětí od šedesátých let až do současnosti. Rozsáhlá výstava Vratislava Karla Nováka v prostorách Oblastní galerie představuje důležitý výstavní počin a skýtá nejen Liberci možnost seznámit se s vynikající a mnohavrstevnou tvorbou této silné individuality. Autorovy plastiky a šperky představují noblesu kovového materiálu, tvarovou čistotu a dokonalost, nepostrádají chlapeckou hravost a Da Vinciho vynalézavost. V samotných dílech však lze nalézt závažná témata směřující k hlubším významům.
Vratislav Karel Novák se narodil v Praze, žije a tvoří v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou. Středoškolská léta strávená na jablonecké průmyslové škole mu zajistila základní průpravu v sochařské práci s kovem. Tu dále rozvíjel v 60. letech studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po jejím absolvování se vrací do Jablonce nad Nisou, kde začíná ve vlastním ateliéru tvořit ve svobodném povolání. Věnuje se monumentálním zakázkám pro architekturu a veřejný prostor severočeských měst, do nichž umisťuje své kinetické a světelné plastiky, stejně jako svérázným drobným objektům-vozíkům, takzvaným cyklotům. Od 80. let si nalézá vlastní cestu k osobitému autorskému šperku. Přibývá výstav jak v Čechách, tak i v zahraničí. S nástupem svobodných poměrů v zemi začíná intenzivně cestovat a pracovat rovněž v cizině. Přijímá nabídku své někdejší alma mater a 33 semestry vyučuje v sochařském ateliéru specializovaném na kov a šperk (1990 docentura, 1993 profesura). V roce 1994 se ujímá jeho vedení a zajišťuje mladým adeptům svobodné a inspirativní prostředí. Svojí otevřeností a pracovitostí je dobrým příkladem pro ostatní, zve hosty ze zahraničí, studentům organizuje tvůrčí prázdninové pobyty a dílny. Dostává se mu reprezentativních zakázek, mj. vytváří Metronom na pražské Letné, je pověřen vedením autorského kolektivu československé expozice na Světové výstavě Expo 92 v Seville či navrhuje Crystalline Tower, kterou spolu se Susan Rae Ewing nedávno realizoval ve Spojených státech amerických. V letech 1990–2007 Prof. Novák působil v sochařském ateliéru specializovaném na kov a šperk na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Výstava Identifikace 33 semestry – Kov a šperk, která v měsíci únoru 2008 naváže na libereckou výstavu a bude k vidění v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v Galerii N v Jablonci nad Nisou, zhodnotí plodnou pedagogickou činnost Prof. Nováka tím, že představí díla pedagogů, absolventů a studentů jeho ateliéru. Při jejím zahájení bude rovněž představen výpravný katalog mapující tvorbu Prof. Nováka a jeho ateliéru.
zdroj - www.ogl.cz

Vratislav Karel Novák: Identifikace

osoba narození
Novák Vratislav 13. 12. 1942

Vratislav Karel Novák: Identifikace

instituce, obec, adresa
Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou), Jehlářská 14
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou), Jiráskova 4 (dnes U Muzea 398/4)
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec), _

Vratislav Karel Novák: Identifikace

osoba narození
Červinka Jan 18. 8. 1978

Vratislav Karel Novák: Identifikace

osoba narození
Kříž Jan 15. 6. 1935

Vratislav Karel Novák: Identifikace

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Vratislav Karel Novák: Identifikace / Identification (33 semestry / 33 semesters)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Vratislav Karel Novák: Identifikace

Vratislav Karel Novák: Identifikace

klíčové slovo
mobil
objekt
šperk