Střední průmyslová škola grafická

rok vzniku: 1961
rok zániku: 1996
obec: Praha
adresa: Hellichova 22
PSČ: 118 00
tel.: 257 312 390
fax: 257 312 391
e-mail: info@graficka-praha.cz
www: www.graficka-praha.cz

poznámka:
-
1920-1922 Státní odborná škola grafická
1922-1924 Ústřední státní ústav grafický
1924-1931 Státní grafická škola
1931-1932 Státní československá grafická škola
1932-1940 Státní grafická škola
1940-1944 Grafická škola
1945-1949 Státní grafická škola
od r.1949 Vyšší škola uměleckého průmyslu
od r.1950 Průmyslová škola grafická
1953-1954 Vyšší průmyslová škola (čtyřleté studium)
1953-1954 Průmyslová škola grafická (dvouleté studium)
1954-1960 Průmyslová škola grafická
1961-1996 Střední průmyslová škola grafická
1996- Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická