Jiří Škoch

* 24. 4. 1938, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
fotograf, grafik, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

poznámka:
1944 - 1953 obecná škola a měštanka v Písku
1953 - 1957 studium fotografie na Průmyslové
škole grafické v Praze u profesora
Rudolfa Skopce
1957 - 1959 vojenská prezenční služba ve Zvolenu
1959 zaměstnán jako fotograf v Archeologickém
ústavu Československé akademie věd v Praze
1959 spolupracuje s Československým spisovatelem a s edicí Klub přátel poesie
1962 první autorská souborná výstava v Písku
1963 setkává se s českým básníkem Bohuslavem
Reynkem, začátek dlouholetého přátelství
1964 kandidát Svazu československých výtvarných umělců, pracuje jako nezávislý výtvarný fotograf, první fotomontáže a začátek cyklu „Pohádky“
1965 první cesta do západního Německa na pozvání archeologa profesora Wolfganga Dehna seznamuje se s Otto Steinertem
ve Volkwangschule Essen
1967 Otto Steinert zařizuje měsíční studijní
pobyt v BRD
1967 - 1973 vyučuje fotografii na Střední filmové
škole v Čimelicích, studuje sociologii kultury
na Filosofické fakultě UK v Praze
1967 - 1975 cyklus fotomontáží Petrkov
Bohuslava Reynka
1970 se žení
1970 odsouzen za urážku socialismu na čtyři
měsíce podmínečně
1971 - 1973 obhajuje diplomovou práci na téma
„Výzkum fotografických autorů“
1973 - 1991 vyučuje fotografii na Učňovské škole,
později na Středním odborném učilišti v Praze
1991 pracuje jako sociolog v Československé
(České) televizi
2001 implantace kardiostimulátoru
2003 výměna kardiostimulátoru a zavedena další
elektroda do levé srdeční komory
2004 odchod do důchodu a pobyt v Písku v domě
U Škochů
2005 – 2008 externí práce jako odborný konzultant sociologického výzkumu
v České televizi
2006 předmětem natáčení krátkého filmu Diagnóza – Srdeční resynchronizační léčba
2008 natáčen krátký film o životě a díle J. Škocha
2008 a nadále šťastný a spokojený důchodce
prachenskemuzeum.cz, 19.8.2019