Zdeněk Helfert

* 19. 5. 1946, Praha, Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

pohlaví: muž

NK AUT: jn19990216059

Zdeněk Helfert

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, fotografie
???? - 1965   Střední průmyslová škola grafická, Praha

Zdeněk Helfert

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Zdeněk Helfert

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1992/08/17 - 1992/08/28   Zdeněk Helfert, Galerie knihkupectví Paseka, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Praha, Praha
2002/05/30 - 2002/08/18   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/10/30 - 2002/11/22   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2008/01/15 - 2008/02/17   Fotogenie identity Paměť české fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2009/03/13 - 2009/04/26   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)

Zdeněk Helfert

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1999   Reklama 90 / 99 (Česká fotografie v reklamě a propagaci), Asociace profesionálních fotografů ČR, Praha
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Zdeněk Helfert (fotografie), Galerie knihkupectví Paseka, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Zdeněk Helfert

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Kolínsko, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  2015   Mezi nebem a zemí, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)

Zdeněk Helfert

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Kolínsko, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1992   Co složím, to mám, Torst, Praha
  1996   Pátým pádem, Triáda, Praha
  2001   Tvář naší země: Krajina domova, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2015   Mezi nebem a zemí, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Pravěk, Kolínsko, 34-54
  1990   Přírodní poměry, Kolínsko, 7-33

Zdeněk Helfert

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738: Výběr řezeb, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Joseph Kosuth: Podobenství (ex libris, Kafka) / Parable (ex libris, Kafka), Kancelář prezidenta republiky, Praha
  2003   Malíř na frontě (Josef Váchal na bojišti 1. světové války), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Josef Váchal 1884–1969, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2008   Jan Antonín Pacák
  2013   Zdeněk Dvořák 1897-1943 (Sochař abstrakcionista), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2014   Josef Váchal: Magie hledání, Památník národního písemnictví, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Jaroslava Pešicová: Obrazy, František Štorek: Sochy, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno   Víra v hloubi naší paměti (Sochařský park Kejřův park)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1985   Památky středních Čech, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1992   Dějiny zemí Koruny české I. (Od příchodu Slovanů do roku 1740), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1992   Dějiny zemí Koruny české II. (Od nástupu osvícenství po naši dobu), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1993   Portmoneum: Josef Váchal Museum Litomyšl, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1993   Portmoneum: Muzeum Josefa Váchala Litomyšl, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1994   Litomyšl (Starobylé město), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1995   Dějiny zemí Koruny české (Od nástupu osvícenství po naši dobu), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Das kubistische Prag 1909-1925 (Ein Stadtführer), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Pátým pádem, Triáda, Praha
  1996   Praga cubista 1909-1925 (Guida), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1999   Braunův Betlém (Drama krajiny a umění v proměnách času), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Unangenehme Geschichte (zwei erzählungen), CAMBRIA Verlag
  2003   Portmoneum (Museum Josefa Váchala v Litomyšli), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2004   Václav Vokolek: Krajinomalby, nakladatelství OMEN, _
  2014   Jiří Střítecký: Atelier 8000, Atelier 8000, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2022   Jitka Svobodová (Obrazy, kresby, objekty 1965–2021), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Okupace, odboj a revoluce, Kolínsko, 232-271
  1970   MAT Malé Straně? (Malostranský automobilový tunel), Výtvarná práce, 1-3
  1983   Tisíc nahých andělíčků buclatých a okřídlených (Výstavy), Výtvarná kultura, 63-63
  1990   Do vzniku samostatného státu, Kolínsko, 183-210
  1990   Husitská revoluce, Kolínsko, 90
  1990   Mezi dvěma válkami, Kolínsko, 211-231
  1990   Od války třicetileté do revoluce 1848, 142-182
  1990   Pravěk, Kolínsko, 34-54
  1990   Raný a vrcholný feudalismus (Kouřim, Český Brod, Kolín), 55
  1990   Umění, věda a kultura, Kolínsko, 273-302
  1990   Znovuupevňování feudálních vztahů a rozkvět měst, Kolínsko, 108-141
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl, Prostor - architektura, interiér, design, Praha