Oblastní galerie výtvarného umění

obec: Litoměřice (Litoměřice)
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

Oblastní galerie výtvarného umění

termín   název výstavy, místo konání
1961/01/12 - 1961/02/26   Jiří Bradáček: Plastiky a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1961/04 - 1961/05   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1964   Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1967/05/18 - 1967/07/02   Josef Jíra: Obrazy a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1970/09/24 - 1970/10/08   František Doležal: Obrazy z Máchovského cyklu (1963 - 1970), Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)

Oblastní galerie výtvarného umění

termín   název výstavy
1960/11 - 1960/12   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění
1961/01/12 - 1961/02/26   Jiří Bradáček: Plastiky a kresby
1961/03/16 - 1961/04/23   Adolf Hoffmeister
1961/04 - 1961/05   Výstava obrazů a plastik ke 40. výročí založení KSČ
1964   Obrazy a plastiky
1964/05/08 - 1964/06/28   Umění restaurátorské
1967/05/18 - 1967/07/02   Josef Jíra: Obrazy a grafika
1970/09/24 - 1970/10/08   František Doležal: Obrazy z Máchovského cyklu (1963 - 1970)
1978/04/11   William Hogarth a jeho současníci

Oblastní galerie výtvarného umění

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Adolf Hoffmeister
  1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry
  1961   Jiří Bradáček: Plastiky a kresby
  1962   Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu
  1963   Z díla zasloužilého umělce Otakara Nejedlého
  1965   Přemysl Straka
  1970   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963 - 1970) (Litoměřice)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Josef Jíra: Obrazy a grafika
  1974   Oskar Brázda: Výběr z životního díla (Obrazy z let 1915-1973)
  1998   Karel Hlaváček: 1874 - 1898

Oblastní galerie výtvarného umění

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964/04/30   Bilance litoměřické galerie

Oblastní galerie výtvarného umění

osoba   narození
Černý Karel   19. 2. 1910    
Jíra Josef   11. 10. 1929    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Šimák Lev   3. 3. 1896