Fotografie 1959: Výstava fotografické sekce SČSVU

termín: 1959/10/23 - 1959/11/15
instituce: Galerie Československý spisovatel
typ výstavy: kolektivní