Max Švabinský: Známková tvorba

termín: 1963/12
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
Výstavní síň ČFVU Hollar
Tvůrčí skupina Hollar