Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut

obec: Praha
adresa: Rytířská 25-27
PSČ: 110 00

poznámka:
Hlavní budova, Rytířská 27/962 má název U dvou červených lvů. Dle materiálů Archivu hl. města Prahy bylo povoleno označení domu 962 i užití jména „U dvou červených lvů” jeho majiteli Gabrielu Raušovi v roce 1836 (vklad 31.XII. 1836, číslo rukopisu 4162 – strana(folio) 182). K přestavbě původního domu došlo ve 20. letech minulého století, kdy vznikla i nástavba. V té době bylo v přízemí několik samostatných obchůdků, ve vyšším podlaží se až do roku 1948 prodávaly látky. V následujících letech budova sloužila administrativním a skladovým účelům. Dochované původní domovní znamení bylo památkáři objeveno v roce 1955 při úpravě přízemní části fasády. Počátkem 70.let 20.století byly obě budovy upraveny pro potřeby Maďarského kulturního střediska a kulturním a výstavním účelům.