Oblastné podunajské muzeum

obec: Komárno (Komárno)