Vzdálená blízkost

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
termín: 2003/06/26 - 2003/09/14

poznámka:
Jednou z dlouhodobých priorit výstavní dramaturgie muzea je cílevědomé představování výtvarné kultury našich sousedů. Po výstavě slovenské fotografie od osmdesátých let minulého století až do současnosti, konfrontované s českým vývojem, nyní přichází na řadu přehlídka maďarského poválečného umění z bohatých sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru (SzIKM).
Jistě mnohého návštěvníka napadne, proč věnujeme nyní pozornost právě maďarskému umění, a proč jen z jedné tamní sbírky? Důvodů je několik. Především k naší škodě toho o maďarském moderním umění mnoho nevíme, přestože jeho hlavní protagonisté jsou ve světě o poznání známější, než jejich zdejší kolegové. Za druhé proto, že prakticky od šedesátých let minulého století se u nás obdobná přehlídka nejen co do počtu exponátů, ale hlavně z hlediska zastoupení výtvarných disciplin (od klasické malby, plastiky a kresby až po konceptuální umění a autorské knihy) neuskutečnila. Neposledním v řadě je pak fakt, že sbírka SzIKM tvoří jedinečnou kolekci, kterou od šedesátých let koncipovali a budovali dva významní maďarští historici umění – manželé Márta Kovalovszky a Péter Kovács. Vlastní příběh umění se tedy v tomto případě jedinečně snoubí s osobním příběhem dvou teoretiků, jejich vkusem, erudicí a sběratelskou prozíravostí. Další otázka, na kterou je potřeba odpovědět, pak zní: Proč jsme se rozhodli představit pouze poválečné fondy SzIKM? Vedle příčin již nastíněných sehrál rozhodující úlohu fakt, že v posledním desetiletí český dějepis umění věnuje ze všeobecně známých důvodů značnou pozornost zkoumání a prvním hodnocením vývojových peripetií poválečného umění v Čechách a na Moravě. Považujeme tedy za nutné a podnětné, podívat se na zdejší vývoj také jakoby jinýma očima a z širší perspektivy, než tomu bylo doposud. To vše jsme se snažili naznačit i názvem výstavy Vzdálená blízkost, neboť ke svému tu většímu, tu menšímu údivu jsme během přípravy výstavy byli neustále konfrontováni s faktem, že to, co považujeme za jedinečné vrcholy českého poválečného umění, vznikalo v jinak odstíněné a pozoruhodné podobě i v nám geograficky blízkém a zároveň vzhledem k naší sebestřednosti vzdáleném prostoru. Doufáme tedy, že náš projekt je první vlaštovkou, která pomůže strhnout oponu naší sebezahleděnosti a umožní nám tak prožít ještě jiný příběh umění, který se nás dotýká víc, než jsme si doposud mysleli.
Výstava představuje na 150 děl od více jak 50 významných osobností maďarského poválečného umění. Zmiňme z nich alespoň z období 50. a počátku 60. let Lajose Kassáka, klasika maďarského umění 20. století, Lajose Bartu, jednoho ze zakladatelů maďarského moderního sochařství či Dezső Kornisse a Lili Ország, čelné představitele maďarské varianty informelních tendencí. Z období 60. let pak novofigurativního malíře László Laknera a vynikající, rovněž novofigurativní sochaře Erzsébet Schaár a Györgye Jovánovicse. V 70. letech velmi silné maďarské konceptuální umění zastupují Géza Perneczky, Tibor Hajas či Károly József Halász. Geometrické a postmoderní tendence 70. a 80. let reprezentují malíři Imre Bak, Tamás Hencze, Dóra Maurer, István Nádler, Sándor Pinczehelyi, a z těch mladších, vrstevníků našich „tvrdohlavých”, například László Fehér a Gábor Roskó. Pluralitní rozvrstvení výtvarné scény od 90. let až do současnosti pak zastupují malíři András Gál, Frigyes König, Éva Köves a další. V oddílu autorské knihy jistě zaujmou András Butak, Vera Molnár, Géza Perneczky, Margit Szilvitzky a Endré Tót.
K výstavě, která je uspořádána ve spolupráci s maďarskými kolegy a Maďarským kulturním střediskem v Praze, vychází bohatě ilustrovaná publikace s texty maďarských i našich historiků umění, stručnými medailony a soupisem základní literatury.
-ld-

zaštita ministra národního kulturního dědictví Maďarské republiky Gábora Görgeyho a ministra kultury České republiky Pavla Dostála

Vzdálená blízkost

osoba narození
Anna Margit 23. 12. 1913
Bachmann Gábor 24. 6. 1952
Bak Imre 5. 7. 1939
Bálint Endre 27. 10. 1914
Barabás Márton 28. 2. 1952
Baranyay András 23. 4. 1938
Barta Lajos 3. 3. 1889
Böröcz András 5. 1. 1956
Borsos Miklós 13. 8. 1906
Butak András 3. 9. 1948
Deim Pál 29. 6. 1932
Dorosz Károly 17. 1. 1948
Fehér Lászlo 17. 3. 1953
Gyarmathy Tihamér 8. 3. 1915
Hajas Tibor 3. 8. 1946
Hencze Tamás 6. 3. 1938
Hopp-Halász Károly 28. 1. 1946
Jovánovics György 3. 4. 1939
Károlyi Zsigmond 4. 4. 1952
Kassák Lajos 21. 3. 1887
Keserü Ilona 29. 11. 1933
Kicsiny Balázs 24. 11. 1958
Kocsis Imre 4. 2. 1940
Kondor Béla 17. 2. 1931
König Frigyes 30. 3. 1955
Korniss Dezsó 1. 12. 1908
Köves Éva 1. 10. 1965
Kuchta Klára 8. 11. 1941
Lakner László 15. 4. 1936
László Bandy 8. 10. 1941
Lugossy László 25. 6. 1947
Lugossy Mária 9. 5. 1950
Mauer Dóra 11. 6. 1937
Mengyán András 26. 3. 1945
Molnár Vera 5. 1. 1924
Nádler István 29. 11. 1938
Nyári István 25. 2. 1952
Ország Lili 3. 8. 1926
Perneczky Géza 21. 5. 1936
Pinczehelyi Sándor 8. 7. 1946
Révész László 27. 5. 1957
Roskó Gábor 3. 3. 1958
Schaár Erzsébet 27. 7. 1908
Schubert Ernö 17. 12. 1903
Sóváradi Valéria 16. 3. 1950
Szilvitzky Margit 8. 1. 1931
Szotyory László 8. 1. 1957
Szücs Attila 29. 4. 1967
Tot Endre 5. 11. 1937
Türk Péter 6. 5. 1943
Ujházi Péter 28. 10. 1940
Vajda Júlia 10. 9. 1913
Varga Farkas 5. 11. 1976
Várnai Gyula 17. 10. 1956

Vzdálená blízkost

instituce, obec, adresa
Maďarské kulturní středisko, Maďarský institut, Praha, Rytířská 25-27
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Fő út 6

Vzdálená blízkost

osoba narození
Daněk Ladislav 9. 1. 1958
Musilová Helena 10. 2. 1974
Szücs Attila 29. 4. 1967
Šimková Anežka 28. 2. 1946

Vzdálená blízkost

osoba narození
Kovalovszky Márta 2. 7. 1939
Zatloukal Pavel 27. 10. 1948

Vzdálená blízkost

osoba narození
Bureš Lukáš  
Müller Jaroslav  

Vzdálená blízkost

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Vzdálená blízkost / Távoli közelség (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru / A háboru utáni magyar képzömüvészet a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyüjteményéböl)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Francouzi východu (Umění dvou středoevropských zemí je plné nečekaných paralel)
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Kiraly Múzeum v Székesfehérváru)
  2003   Vzdálená blízkost (Maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István)

Vzdálená blízkost

klíčové slovo
kresba
malba
objekt
plastika