Lajos Kassák

* 21. 3. 1887, Nové Zámky (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
22. 6. 1967, Budapešť (Budapest), Maďarsko (Hungary)
malíř, grafik, básník, esejista

 

národnost: maďarská
pohlaví: muž

Lajos Kassák
Hlava chlapca
1953-1956
malba
deska, olej
32 x 25 cm
Lajos Kassák
Žena so šatkou na hlave
1953
kresba
papír, tuš
360 x 250
Lajos Kassák
Mužská hlava
1953-1956
malba
karton, olej
35 x 25 cm
Lajos Kassák
Zátišie III.
1951
kombinovaná technika
akvarel, deska, tuš
39 x 50 cm
Lajos Kassák
Ulica v Békásmegyeri
1954
kresba
papír, tuš
190 x 250
Lajos Kassák
Obrazová architektúra
1923-1926
serigrafie (S)
papír
665 x 495

heslo:
Autodidakt - Lajos Kassák sa svojou básnickou tvorbou zaradil medzi najvýznamnejších maďarských básnikov, svojou umeleckou tvorbou k popredným moderným umelcom v Európe, svojím pokrokovým myslením a postojom k životu, človeku a jeho práci medzi popredných revolucionárov svojej doby. Lajos Kassák sa prostredníctvom svojej tvorby stal priekopníkom umeleckého hnutia celoeurópskeho významu.
Lajos Kassák úzko spolupracoval s výtvarníkmi Bauhausu, predovšetkým s László Moholy-Nagyom. Toto obdobie je významnou kapitolou vo vývoji Kassákových estetických názorov. V roku 1921 vytvoril svoje prvé konštruktivistické obrazy. Jeho spoločenský postoj a umelecké presvedčenie sa formovalo na základe zákonov architektúry. Preto svoje obrazy nazval obrazovou architektúrou. Potom nasledoval automatizmus snov a surrealizmus, tvoril dadaistické obrazy, robil som typografické kombinácie a koláže. V roku 1922 sa zaoberal aj divadelným výtvarníctvom. Doma je známejší ako básnik, v zahraničí ako výtvarník. V zahraničí mal veľa výstav, jeho obrazy sú inštalované v mnohých svetových múzeách.
novezamky.sk, 25.8.2017

poznámka:
* Nové Zámky (Érsekújvár), SK