Výtvarná práce

podnázev: 6-7

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 1957/04/13
ročník: 5
číslo: 6-7
výška x šířka [mm]: 470 x 310
jazyk: český

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Výtvarná práce

instituce, obec
Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

instituce, obec
Orbis, tiskářské závody, n.p., Praha

Výtvarná práce

strana od - do autor textu název, podnázev
1   Před volbami
1 - 2   Ze zasedání ústředního výboru SČSVU
2   Výzva všem učitelům...
3 Mrkvička Otakar Jak jsem ho znal
3 Hlaváček Luboš Josef Čapek, 25. března 1887 - květen 1945
4 - 5 Hlaváček Luboš F. X. Šalda o výtvarném umění
4 - 5 Šalda František F. X. Šalda o výtvarném umění
4 Čapek Josef Z výroků Josefa Čapka
4 - 6 Šmarinov Dementij Ze sjezdových dnů, Z diskusního příspěvku D. A. Šmarinova...
6 Diviš Vladimír Zemřel Viktor Stretti
7 Mašín Jiří 60 let Břetislava Bendy
7 Hofmeisterová Jana 65 let arch. Otto Rothmayera
7 Javůrková Jaroslava J. T. Fischer zemřel
7 Pečírka Jaromír Za Josefem Wagnerem
8 Svrček Jaroslav K pětašedesátce Fr. Foltýna
8 Svrček Jaroslav K výročí Jaroslava Krále
8 Rouček Rudolf Obrazy Jaroslava Mejstříka
8 Svrček Jaroslav Z brněnských výstav
9 Mrkvička Otakar Kresby Oty Janečka
9 Heptner Otakar Malíř Jan Prousek
9 Mrkvička Otakar Pohádkové vidiny Ludmily Jiřincové
10 - 10 Mrkvička Otakar Malíř Karel Černý
10 Mrkvička Otakar Obrazy Roberta Piesena
10 - 10 Mrkvička Otakar Skupina mladých umělců...
11 - 12 Hartmann Antonín Československé umění v boji proti fašismu
11 - 12 Hartmann Antonín Koncerty a divadla v kresbách Karla Svolinského
11 - 11 Šetlík Jiří Ze sochařů vystavovali...
12 Novák Luděk Kresby, litografie a pastely M. Holého
12 Mrkvička Otakar Obrazy Martina Salcmana
13 - 14 Hejzlar Josef Tun-chuang klenotice umění
13 Svrček Jaroslav Vladimír Hroch padesátníkem
13 Holý Miloslav Za akademickým malířem Maxmiliánem Boháčem
14 Šmíd Jiří Dva čtyrlístky věnované Františku Dvořákovi
14 Medková Jiřina Karikatury Viléma Reichmanna
14 Mrkvička Otakar Keramika a obrazy R. Mostafy
14 Mrkvička Otakar Veduty Jaromíra Jindry
14 - 15   Zpráva o činnosti výboru sekce MSGR
15 Konečný Dušan Výstava Michaila Vrubela a problémy československo-sovětských styků ve výtvarném umění
15 Čapek Josef Z veselých autokarikatur Josefa Čapka
15   Zprávy z presidia svazu
16 Nový Otakar Zeď nářků

Výtvarná práce

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 104065