Z deníků Kamila Lhotáka

termín: 1958/04/04 - 1958/04/23
instituce: Galerie Hollar
typ výstavy: autorská

poznámka:
Recenze: Bohumír Mráz (rec.), Deník Kamila Lhotáka, Výtvarná práce VI, 1958, č. 8, 8. 5., s. 8–9