Zdeněk Krybus

* 21. 8. 1923, Kojetín (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
† 3. 1. 2007, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sochař

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000401506

poznámka:
* NK ČR v Kojetíně
zasloužilý umělec

Zdeněk Krybus

Akademický sochař Zdeněk Krybus vstoupil do výtvarného života v období druhé světové války, která ovlivnila jeho myšlení a citové vnímání života světa.Narodil se 21. srpna 1923 v Kojetíně. V raném mládí ztratil otce a brzy po něm i matku. Již jako školák projevoval velké kreslířské nadání. V roce 1942 vstoupil do Školy umění ve Zlíně s perspektivou stát se malířem. Jeho kresby se vyznačovaly jistotou linie a správným postřehem formy. Profesor Vincenc Makovský právě pro tyto vlastnosti přijal Zdeňka Krybuse za svého žáka.
V období 1944 - 1945 pracoval v sochařsko - štukatérských dílnách filmových ateliérů v Praze na Barandově. V roce 1945 byl Zdeněk Krybus přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kterou studoval ve speciální škole monumentálního sochařství profesora Karla Pokorného. Studium ukončil v roce 1949 a v letech 1951 - 1954 byl uměleckým aspirantem u profesora K. Pokorného a v letech 1954 - 1955 byl jeho asistentem.
V období 1972 - 1975 pracoval jako docent na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. V roce 1956 začíná Zdeněk Krybus v Praze samostatnou uměleckou dráhu. Postupně vyzrává v samostatného umělce. Jeho přístup k vytvoření díla je provázen odpovědností jak v přípravě koncepce tak i ve ztvárnění myšlenky.
Od roku 1976 se věnoval pouze sochařství. Tvoří v sádře, bronzu, kameni. Hlavní realizované práce: Akademický sochař Zdeněk Krybus obeslal řadu výstav a soutěží. Jeho plastika Jan Evangelista Purkyně (1962) je instalována ve vstupní hale Ministerstva zdravotnictví ČR v Praze. V roce 1967 byl v Třešti odhalen pomník Revolučním bojovníkům a v Kojetíně v roce 1970 pomník Osvobození. Myšlenku svépomocné družební bytové výstavby ztvárnil netradičním způsobem v plastice Svépomoc (1971), která je umístěna v prostoru před družstevními domy v Tyršově ulici v Kojetíně. Třetí jeho dílo v Kojetíně připomíná období hospodářské krize ve třicátých letech 20. století s názvem Hladový pochod nezaměstnaných 1931 (1972).
K období druhé světové války se Zdeněk Krybus vrátil v roce 1980 pomníkem I. S. Koněv, který byl odhalen v Praze - Dejvicích. Vnímavost ke každodennímu životu, zobrazení prožitku prchajícího okamžiku můžeme vyčíst v plastikách Sedící děvče, nemocnice v Motole (1973), Sedící chlapec (1975), plastika před školou v Rakovníku, Sedící chlapec s knihou (1976), plastika pro Milovice. Poetickou skupinu tvoří plastiky Medvídě (1986), Milenci (1986), Španělská tanečnice (1986, návrh pro bronz), poezie (1977) a jiné.Zdeněk Krybus vytvořil plastiky mnohých našich umělců, např. Antonína Dvořáka, Marie Tauberové, Jana Kubelíka, Leoše Janáčka, Vítězslava Vejražky, Jaroslava Kociana.
Zdeněk Krybus zemřel 3. ledna 2007 v Praze.
zdroj - www.kojetin.cz

Zdeněk Krybus

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Pokorný Karel, *1891
1942 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Makovský Vincenc, *1900

Zdeněk Krybus

rok od - do   student, škola, obec
1971 - 1975   Novák Miloš, *1952, Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta

Zdeněk Krybus

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1954/07   Výstava soutěžních prací na výzdobu muzea, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1956/12   Výsledky sochařských soutěží, Mánes, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1967/05   Obrazy, plastiky, grafika, Kulturní dům, Příbram (Příbram)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968/01/04 - 1968/02/04   Kresba, grafika, drobná plastika, Galerie U Řečických, Praha
1971/12/17 - 1972/02/27   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1973/02 - 1973/03   Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha, Praha
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1976/03 - 1976/04   Žena v současné tvorbě: Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha, Praha
1976/06 - 1976/07   Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji. Návrhy a realizace výtvarných děl pro architekturu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1976/08 - 1976/09   Středočeští výtvarníci: Obrazy, sochy, grafika, užité umění, Středočeská galerie, Praha
1977/03 - 1977/04   Zdeněk Krybus: Plastiky, Jiřina Adamcová: Grafika, Středočeská galerie, Praha
1977/06/07 - 1977/07/25   Zdeněk Krybus, Jiřina Adamcová, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1977/11/02 - 1977/12/11   Der Gemeinsame Weg: Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Soziali, Středočeská galerie, Praha
1977/11/28 - 1978/01/15   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/05/22 - 1979/06/30   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/02/22 - 1983/03/15   Život a práce lidu socialistického Československa, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
1983/02 - 1983/03   Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února, Praha, Praha
1983/07/12 - 1983/08/26   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/12/21 - 1984/02/26   Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972-1983, Středočeská galerie, Praha
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/05 - 1984/06   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/10/04 - 1984/11/25   Výtvarné umění a hudba, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/03/05 - 1987/04/12   Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1987/04/29 - 1987/06/28   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
1987/10/28 - 1988/01/24   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha
1988/02/24 - 1988/04/03   Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února, Středočeská galerie, Praha
1988/07/08 - 1988/08/07   Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/23   Mladé umění 1998 - 2005. Oficiální umění 1960 - 1989, Mánes, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
1984/12/21   Slavnostní odhalení pamětní desky českému hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, Praha, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2005/10/13 - 2005/10/23   Aukce Oficiální umění 1960-1989, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)
1986 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)

Zdeněk Krybus

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1955   III. přehlídka československého výtvarného umění, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Obrazy, plastiky, grafika, Kulturní dům, Příbram (Příbram)
  1968   Kresba, grafika, drobná plastika (JUV), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1976   Angažovaná monumentální tvorba v severomoravském kraji, Galerie Dílo, Ostrava (Ostrava-město)
  1976   Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
  1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo)
  1977   Jiřina Adamcová: Grafika a mozaiky, Zdeněk Krybus: Plastiky, Středočeská galerie, Praha
  1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1979   Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Čas bojů a vítězství (České výtvarné umění let 1938 - 1950)
  1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   České výtvarné umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1983   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1983   Karel Pokorný a jeho škola, Národní galerie v Praze, Praha
  1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha
  1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   České výtvarné umění 20. století, Středočeská galerie, Praha
  1984   Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Výtvarné umění a hudba (výstava k Roku české hudby), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika), Středočeská galerie, Praha
  1987   Český portrét 1877–1987, Středočeská galerie, Praha
  1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   VŘSR a české výtvarné umění, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
  1988   1948 - 1988 (Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí Února), Středočeská galerie, Praha
  1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Salón pražských výtvarných umělců ’88, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Umění, kterému nikdo nerozumí, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 8-10
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1987   Myšlenky vyjádřit slovy umění (Přehlídka prací pražských členů SČVU v Mánesu)
  2007   Zdeněk Krybus (Úmrtí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2021   Jó, to byly časy...jeden radostný den za druhým....., Sochařský zpravodaj 176, 1
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Aukce (Mladé umění 1998 - 2005, Oficiální umění 1960 - 1989)
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Zdeněk Krybus (akademický sochař)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Slavnostní odhalení pamětní desky českému hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1988   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Zdeněk Krybus

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1976/05/20 - 1976/06   Otis Novák: Výběr z obrazů a kreseb, Galerie Václava Špály, Praha

Zdeněk Krybus

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   K soutěži na pomník Klementa Gottwalda, Výtvarná práce, 5
  1954   K výsledkům soutěže na pomník Klementa Gottwalda v Gottwaldově, Výtvarná práce, 1-2
  1954   Významný krok našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 1
  1956   Upozornění návštěvníkům gottwaldovské výstavy, Výtvarná práce, 15
  1956   Výsledek soutěže na pomník Kl. Gottwalda v Gottwaldově, Výtvarná práce, 11
  1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 2
  1971   Stanovisko umělců a kulturních pracovníků, Výtvarná práce, 1
  1977   Impulsy (60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce), Výtvarná kultura, 1-4
  1977   Podzim 1976: přehled výstav, soutěží a úkolových akcí v Praze (Kronika), Výtvarná kultura
  1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie
  1977   Z jednání grafiků (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Beseda pražských sochařů (Kronika), Výtvarná kultura
  1978   Sochařský portrét, Výtvarná kultura, 21-24
  1979   Přehled významných realizací za rok 1975 (Kronika), Výtvarná kultura
  1979   Přehled významných výtvarných realizací v architektuře (Rok 1972 a 1973), Výtvarná kultura
  1980   Výstavní bilance monumentální a komorní plastiky, Výtvarná kultura, 26-34
  1982   Naše umění slouží zájmům lidu a socialismu, Výtvarná kultura, 4-17
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988/08/16   Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 11.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Zdeněk Krybus

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
1974   Zasloužilý umělec
1983   Vyznamenání Za zásluhy o výstavbu