Škola umění (1939-1947)

rok vzniku: 1939
rok zániku: 1947
obec: Zlín (Zlín)
adresa: Dřevnická 1788
PSČ: 760 01

poznámka:
Škola umění (od r. 1939) byla pod patronací firmy Baťa. Z absolventů Školy umění se mnozí později výrazně zapsali v kontextu našeho výtvarného umění, např. Václav Chad, Čestmír Kafka, Vladimír Vašíček ad.
V souvislosti s "přeměnou" Zlína na Gottwaldov byla Škola umění (Střední uměleckopůmyslová škola) přemístěna v roce 1952 do Uherského Hradiště.
Po roce 1989 však sílil tlak části kulturní veřejnosti a představitelů města Zlína k obnovení této tradice a vyústil v založení Vyšši odborné školy umění v roce 1994.
-
1939-1947 Škola umění, Zlín
1947-1952 Střední uměleckoprůmyslová škola (1947-1952), Zlín
1952-1960 Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960), Uherské Hradiště
1961 Střední uměleckoprůmyslová škola Zdeňka Nejedlého (1961), Uherské Hradiště
1962-1960 Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960), Uherské Hradiště