František (Fraňo) Gibala

* 5. 4. 1912, Krajná Polana, Slovensko (Slovakia)
8. 9. 1987, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
sochař

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

heslo:
Narodil sa 5. apríla 1912 v Krajnej Poľane, okr. Svidník ako tretie dieťa robotníka na píle. Detstvo prežíval v ťažkých rodinných podmienkach striedavo v Krajnej Poľane, Prešove a v Klatovskej Vsi. V Prešove absolvoval meštianku, kde sa v roku 1924 konala prvá výstavba jeho prác. V roku 1928 dostal sa na Státní průmyslovou školu sochářskou a kamerářskou v Hořiciach, ktorú absolvoval v roku 1933. V rokoch 1933-1937 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesorov B. Kafku, Plichtu a Vávru na oddelení monumentálneho sochárstva. Počas štúdia na Akadoémii vytvoril niekoľko pozoruhodných diel, z ktorých za Samovraždu na koľajniciach získal v roku 1938 I. cenu AVU. V tom istom roku sa stal členom Spolku slovenských umelcov. V roku 1937 absolvoval AVU a na jar roku 1938 odišiel na 2-týždňový študijný pobyt do Paríža. Prvé obdobie G i b a l o v e j tvorby bolo zamerané na portréty. Koncom päťdesiatych rokov vytvoril F. Gibala výrazné portréty a podobizne – napr. Nevesta z východného Slovenska, Autoportrét, J. Záborský. Portrét Ľuda Ondrejova patrí medzi najlepšie sochárske portréty vôbec. Ťažiskom Gibalovej tvorby po oslobodení boli však pamätníky SNP, obetiam vojny. Vrcholom Gibalovej tvorby v tejto oblasti sú pamätníky Útek z horiacej obce pre Zlatú Baňu a Návrat do vyvraždenej obce pre Tokajík. Je autorom súsošia pred budovou Obvodného úradu vo Svidníku, je spoluautorom pamätníka Alexandra Pavloviča (autor sochy), ktorý je umiestnený pred Domom kultúry vo Svidníku, spolupodieľal sa na Pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku a na riešení pamätnej tabule V. Nejedlého v Ladomírovej. Pomerne málo známym okruhom Gibalovej tvorby bolo medailérstvo. František Gibala sa svojimi prácami zúčastnil na stovkách výstav v celej našej republike aj v zahraničí. V roku 1972 bol mu udelený titul Zaslužilý umelec. Zomrel 8.9.1987 v Bratislave.
www.svidnik.sk