Studio 6.15

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Zlín (Zlín)
adresa: Filmová 174, Filmové ateliéry