Emil Filla: Archiv umělce

typ výstavy: autorská
místo konání: Galerie Středočeského kraje (GASK)
termín: 2010/05/08 - 2010/09/19
doba konání (katalog): 2010/05/08 - 2010/09/19

poznámka:
Prodlouženo do 10. 10. 2010

http://gask.cz/gask-kutna-hora/kh-vystavy/kh-vystavy-archiv/6-emil-filla-archiv-umelce
Výstava představuje zvláštní složku archivu malíře Emila Filly (1882–1953), která byla zakládána a zpracovávána především jako vizuální informace.
Přibližně od poloviny dvacátých let si Filla lepil na kartony jednotného formátu A3 fotografie, reprodukce a výstřižky tisků. Zaměřil se výhradně na reprodukce a snímky uměleckých děl od starověku až po jeho současnost. K nejzajímavějším a pro Fillu nejspíše nejdůležitějším patří soubor s pracemi Pabla Picassa. Adjustované snímky Picassových obrazů, zhotovené Kahnweilerovou galerií, se mohly stát podnětem pro Fillovu širší archivaci výtvarného umění, a to nejen Picassa. Filla ve své stati „Cesta tvořivosti“ rozvedl myšlenku o přítomnosti jako chaosu, v němž je třeba nalézt „ohniska“ a „východiska“ nových drah. Právě takovým, i když subjektivně strukturovaným chaosem dějin umění je Fillův vizuální archiv, v němž je možné objevovat „ohniska“ malířových zájmů a „východiska“ jeho teoretických, ale i výtvarných snah. Z této skutečnosti vychází celková koncepce výstavy. Fillův zájem o vybraná témata je zpřítomněn prostřednictvím vizuálního materiálu a textů s citacemi a parafrázemi umělcových výroků.

Emil Filla: Archiv umělce

 

Emil Filla: Archiv umělce

osoba   narození
Filla Emil   4. 4. 1882    

Emil Filla: Archiv umělce

instituce, obec, adresa
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora), Barborská 53/24

Emil Filla: Archiv umělce

osoba   narození
Baladrán Zbyněk   16. 4. 1973    
Lahoda Vojtěch   30. 7. 1955    
Winter Tomáš   16. 8. 1974    

Emil Filla: Archiv umělce

osoba   narození
Baladrán Zbyněk   16. 4. 1973    

Emil Filla: Archiv umělce

informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Emil Filla, Collection 1/2/3, Illumination, Contact
  2010   Emil Filla, Sbírka 1/2/3, Iluminace, Kontakt
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Emil Filla: Archiv umělce
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Monument transformace v praxi (Otevření GASKu v Kutné Hoře)
  2010   Posedlost archivem (První sezona GASK v Kutné Hoře)