Jiří Zahrádka

* 16. 5. 1970, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
hudební teoretik, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Těžištěm jeho muzikologické práce se stal bohatý a všestranný pramenný výzkum života a díla Leoše Janáčka a jeho současníků. Je autorem řady kritických edic Janáčkových oper a dalších děl pro vydavatelství Universal Edition Wien, Edition Bärenreiter Praha a Editio Janáček Brno.
Po maturitě na brněnské konzervatoři (1995, obor flétna) studoval hudební vědu a estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (1995–2000), tamtéž v roce 2005 získal doktorát s disertací na téma Výlety páně Broučkovy - kapitoly ke genezi a recepci Janáčkovy opery. Již během studií hudební vědy se stal kurátorem janáčkovských sbírek Moravského zemského muzea v Brně (1996). V letech 1999–2005 externě vyučoval na JAMU, v letech 2000–05 na Ústavu hudební vědy FF MU, kde od roku 2005 pracuje jako odborný asistent, nyní jako docent.
Jeho pedagogická činnost na Ústavu hudební vědy FF MU zahrnuje specializované semináře zaměřené na janáčkovskou problematiku, hudební heuristiku, kritiku a publicistiku, dějiny české a světové hudby 19. a 20. století, dějiny opery a operní dramaturgii. Od roku 2007 je řešitelem rozsáhlého dlouhodobého grantového projektu zaměřeného na kompletní zpracování Janáčkovy korespondence. Zpracovává také kompletní katalog díla malíře Dalibora Chatrného a dalších výtvarně činných příslušníků rodiny Chatrných. Od roku 2004 je dramaturgem mezinárodního hudebního festivalu Janáček Brno. Byl také vedoucím (1999–2002) a dramaturgem (2004–07) Komorní opery JAMU. Je autorem desítek kritik a recenzí operních představení a koncertů především pro MF Dnes, v současnosti nejvíce publikuje v Opus musicum.
ceskyhudebnoslovnik.cz, 9.11.2019

poznámka:
hudební teoretik, zaměřený na dílo Leoše Janáčka