Václav Černý

* 26. 3. 1905, Jizbice, Náchod (Náchod), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 1. 1987, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, pedagog, literární kritik, literární historik, bohemista

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01021636

poznámka:
V r. 1945 vězněn za účast v protifašistickém odboji. V l. 1952-1953 zatčen a souzen. Později pracovník Kabinetu pro moderní filologii Československé akademie věd a archivu Československé akademie věd v Praze.

Václav Černý

 

Václav Černý

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Lyceum, Dijon
???? - ????   Reálné gymnázium, Náchod (Náchod)
1924 - 1929   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, český jazyk
1924 - 1929   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, francouzský jazyk

Václav Černý

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), profesor
???? - ????   Dijon, Dijon
???? - ????   Náchod (Náchod), Náchod (Náchod)
???? - ????   Praha, Praha, profesor
1929 - 1930   Střední škola, Brno (Brno-město), pedagog
1931 - ????   Ženeva, Ženeva (Genève), docent
1936 - 1939   Univerzita Karlova, Praha, doc. románské literatury
1938 - 1939   Kladno (Kladno), Kladno (Kladno), profesor
1938 - ????   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Žerotínovo nám. 617/9, mimořádný profesor
1938 - 1939   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), mimořádný profesor
1939 - 1944   Reálné gymnázium, Praha, pedagog
1945 - 1952   Univerzita Karlova, Praha, profesor obecné a srovnávací literatury Filozofické fakulty
1953 - 1961   Československá akademie věd, Kabinet pro moderní filologii, pracovník
1961 - 1968   Československá akademie věd, Komise pro soupis a studium rukopisů, Praha, pracovník
1968 - 1970   Univerzita Karlova, Praha, profesor Filozofické fakulty

Václav Černý

rok od - do   student, škola, obec
???? - 1969   Vladislav Jan, *1923, Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta
1945 - 1949   Petiška Eduard, *1924, srovnávací literatura (literární komparatistika)

Václav Černý

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Charta 77, *1977/11/01
???? - ????   Skupina Kvart, *1935
1946 - ????   Česká akademie věd a umění, *, řádný člen IV. třídy

Václav Černý

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín), Aukční síň Vltavín, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/22 - 2023/05/25   202. aukce: Bibliofilie a grafika (Aukční síň Vltavín) - výstava, Aukční síň Vltavín, Praha

Václav Černý

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1995   Valivý čas proměn, Český spisovatel, a.s., Praha
  1998   Rozmluvy s Václavem Černým, Nakladatelství Primus, Praha
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Václav Černý: Essai sur le Titanisme dans le Poesie (Akord 1935/3), O knihách, 26-27
  1937   Sedmihradská zem., Brána, 64
  1937   Václav Černý: O básnickém baroku. (Akord 1937/5), Poesie, 105-108
  1937   Václav Renč: "Sedmihradská zem"., Brána, 59-60
  1946   Básník a svět aneb postavení umělce specialisty, Akord, 149-166
  1966   Novotní v Dobrušce (Na okraj knížky o Babičce od Václava Černého), Literární archív, 260-266
  1990   V. Č. po dvaadvaceti letech, List pro literaturu, 31-32
  2009   Cid v zrcadle českých překladů a adaptací (1885 - 2001), Svět literatury, 94-112
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Václav Černý (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   Aukční síň Vltavín: 202. aukce - Bibliofilie a grafika, Aukční síň Vltavín, Praha
bibliografický katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 5.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1937/04   Brána, 4.číslo, Ladislav Kuncíř, Praha

Václav Černý

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
  1936   Karel Čapek, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   O básnickém baroku, Orbis, Praha
  1945   Pozdrav mrtvým..., František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Boje a směry socialistické kultury, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Zpěv duše, Václav Petr, Praha
  1947   Osobnost, tvorba a boj, Václav Petr, Praha
  1948   První sešit o existencialismu, Václav Petr, Praha
  1955   Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1963   Knížka o Babičce, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1969   Studie a eseje z moderní světové literatury, Československý spisovatel, Praha
  1969   Studie ze starší světové literatury, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1977   Pláč Koruny české, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1982   Knížka o Babičce a její autorce, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1982   Paměti [2], Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1983   Paměti IV, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1992   Paměti II (1938-1945), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1992   Paměti III (1945-1972), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1992   První a druhý sešit o existencialismu, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1992   Tvorba a osobnost I, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Tvorba a osobnost II, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Paměti 1921 - 1938, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  1994   V zúženém prostoru (Publicistika z let 1957-1981), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1995   Skutečnost Svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
  1996   Až do předsíně nebes (Čtrnáct studií o baroku našem i cizím), Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  2008   Studie o španělské literatuře, Nakladatelství Cherm, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha

Václav Černý

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Proti zdi (Výstava Proti zdi…)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Marná laskání, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
  1937   Země Alvargonzálezova, J. Kohoutek, Praha
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Dílo Jiřího Ortena (Poesie), Václav Petr, Praha
  1947   Verlaine, Symposion, Praha
  1955   Otvírání studánek, Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1958   Cyrano de Bergerac (Heroická komedie o pěti aktech), Orbis, Praha
  1959   Deset francouzských novel, Československý spisovatel, Praha
  1966   R.U.R. (Rossum's Universal Robots: Kolektivní drama o vstupní komedii a třech dějstvích), Československý spisovatel, Praha
  1969   Podobizny a eseje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Motáky nezvěstnému, Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1996   Alkoholy, Nakladatelství Odeon, s.r.o., Praha
  2004   Malíř - básník (Vzpomínání na Josefa Čapka), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
  1967   Strahovská knihovna (Sborník Památníku národního písemnictví), 2.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
  1969   Sborník pětadvacíti, Československý spisovatel, Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Náčrt k studii o Rubému Daríovi, Kvart, 199-212
  1935   O Františku Halasovi, Život, 157-170
  1935   Psychoanalytické extempore, Kvart, 36-46
  1937   Dva básníci barokní: Tasso a Milton, Kvart, 196-201
  1937   K. H. Mácha a západoevropský titanismus romantický, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, 9-16
  1937   Několik indicií k otázce vlivu Hugova na Dostojevského, Kvart, 48-58
  1937   O barokním výrazu, Kvart, 266-269
  1945   Bedřich Václavek (In memoriam), Kvart, 21-22
  1968   Pozdrav mrtvým..., Sešity pro mladou literaturu, 48-48
  1968   Protimluvy svobody-substance / Emil Filla: O svobodě (diskuse, vyznání, polemika), Sešity pro mladou literaturu, 50-50
  1969   Tvorba jako míra humanismu! (anketa / tvorba jako míra humanismu), Sešity pro literaturu a diskusi, 13-13
  2018   Nástin básnické osobnosti Jiřího Koláře (Pokus o genetiku básníka abstraktního), Čtení o Jiřím Kolářovi, 121-147
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1932   Almanach Kmene (1932-33), Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1980   Hodina naděje (Almanach české literatury 1968–1978), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 4.číslo, Purkyně, spolek pracovníků ve vědě a umění, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 4.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 1.číslo
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Za Jiřím Ortenem, Václav Petr, Praha

Václav Černý

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Dějiny zblízka (Soubor satirických kreseb), František Borový, nakladatelství, Praha
  1959   Deset francouzských novel, Československý spisovatel, Praha
  1969   Podobizny a eseje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Eseje, Nakladatelství Erm, Praha

Václav Černý

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1968/12/03 - 1969/01   Karel Čapek: Výstava k 30. výročí úmrtí, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha

Václav Černý

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  2011   Knižní a plakátové ilustrace 1999 - 2011 (Jana Majcherová), Nakladatelství Cherm, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Pierre Seghers návštěvou v Praze, Lidová kultura, 2-2
  1948   Paznámka o spolupráci mladých Čapků, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 353-358
  1982   O Sešitech Václava Černého, Možnost
  1995   Les Echos de l´Existencialisme à Prague, Revue K, 57-64
  1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 750-751
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154
  2012   Český historický román v protektorátě: Možnosti a úskalí, Český historický román v období protektorátu, 25-41
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, 143-146
  2012   Eduard Bass (Románové dějiny cirkusu), 107-124
  2012   František Kožík (Úspěšná lidová četba), Český historický román v období protektorátu, 43-63
  2012   Obrysy společenské a kulturní situace v Protektotátě Čechy a Morava, Český historický román v období protektorátu, 5-23
  2014   Stavovská myšlenka, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 37-45
  2017   Ohlasy katolické publicistiky v samizdatu, Historie nejen literární, 81-82