Vlastimil Fiala

* 28. 4. 1920, Zábřeh (Šumperk), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 4. 1993, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, básník, malíř, historik umění, výtvarný kritik

 

šifra: ast
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01031031
VIAF: 49219566

poznámka:
ast (Kulturní tvorba, Výtvarná práce)

Vlastimil Fiala

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1939 - 1948   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Kubala Petr
1939 - 1948   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, Richter Václav, *1900
1939 - 1942   Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)

Vlastimil Fiala

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)

Vlastimil Fiala

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Radar (Tvůrčí skupina Radar), *1960
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Aleš, *
1952 - ????   Redakční rada čas. Výtvarná práce, *1952

Vlastimil Fiala

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1948/09/04 - 1948/10/03   Umění a kýč: Podobizna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1952/11/28 - 1952/12/21   Členská výstava 1952, Obecní dům, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Vlastimil Fiala

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1948   Umění a kýč (2. podobizna), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1952   Členská výstava 1952, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1971   Radar (Anatomie tvůrčí skupiny), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1960   Vlastimil Fiala: Henri de Toulouse-Lautrec..., Výtvarná práce, 4
  1961   Vlastimil Fiala: Edgar Degas..., Výtvarná práce, 4
  1970   Kmet Fiala, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 2
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Vlastimil Fiala (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Vlastimil Fiala
  1993   Vlastimil Fiala (historik umění a výtvarný kritik)
seznam úmrtí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Seznam úmrtí
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Vlastimil Fiala

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby
  1956   Arnošt Paderlík: Drobné oleje a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1927 - 1957, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   František Jiroudek: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   František Jiroudek: Obrazy 1956-59, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1964   Jaroslav Šámal: Obrazy - kresby, 1961 - 64, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  nedatováno   Zdeněk Mézl: Dřevoryty, Galerie Fronta, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Členská výstava 1952, Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1968   František Hudeček, Otto Sukup
  1971   25 malířů, sochařů a grafiků z Prahy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1983   Dagmar Berková: Ilustrace, Oldřiška Keithová: Lité sklo, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Dělníci moře, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Umění rovnováhy, Československý spisovatel, Praha
  1962   Život Toulouse-Lautreca, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Život Toulouse-Lautreca, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Život Édouarda Maneta, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1969   Život Toulouse-Lautreca, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1982   Arnošt Paderlík, Nebe s.r.o., České Budějovice (České Budějovice)
  2006   Bohumír Matal, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1991   Bohumír Matal 13. 1. 1922 - 7. 7. 1988 (Hrst vzpomínek z připravovaného sborníku), Evropský literární klub (ELK), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1953   Dílo Aloise Jiráska v české ilustraci, Výtvarné umění, 3.ročník, 3.číslo, 330-331
  1953   Dvě výtvarné publikace, Výtvarná práce, 5
  1953   Chvála edičního programu, Výtvarná práce, 2
  1953   Ilustrované publikace pro děti, Výtvarná práce, 6
  1953   Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby, Výtvarná práce, 3
  1953   Nová kniha o malířském materiálu a technikách, Výtvarné umění, 3.ročník, 4.číslo, 425-426
  1953   President republiky Antonín Zapotocký na výstavě národního umělce Václava Rabase, Výtvarná práce, 2
  1953   Repinovi burlaci na Volze, Výtvarné umění, 3.ročník, 5-6.číslo, 550-551
  1954   Grafické dílo Karla Vika (Několik poznámek k výstavě v Grafické sbírce NG), Výtvarná práce, 4
  1954   Přínos vědy našemu umění, Výtvarné umění, 4.ročník, 5.číslo, 256-256
  1955   182. výstava členů a hostů Hollara, Výtvarná práce, 5-5
  1955   Alois Jirásek: Proti všem..., Výtvarná práce, 4
  1955   Brněnští výtvarní umělci k desátému výročí osvobození, Výtvarná práce, 7
  1955   Camille Corot ((K osmdesátému výročí úmrtí)), Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 276-276
  1955   Cesta Václava Rabasa ((Essay)), Výtvarné umění, 5.ročník, 6.číslo, 281-283
  1955   František Dvořák - Antonín Chittussi, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 95-95
  1955   Glosy k výstavě Josefa Lieslera, Výtvarná práce, 5
  1955   Honoré Balzac: Sestřenice Běta, Výtvarné umění, 4.ročník, 9-10.číslo, 476-477
  1955   K jubileu Václava Špály, Výtvarná práce, 7
  1955   K pražským výstavám, Výtvarná práce, 3
  1955   K výstavě národního umělce Antonína Procházky v brněnském Domě umění, Výtvarná práce, 5
  1955   Krajinářství na III. přehlídce, Výtvarná práce, 1-2
  1955   Ludvík Kuba: Zaschlá paleta. Paměti, Výtvarné umění, 238-238
  1955   Medailony z Jízdárny (Martin Sladký), Výtvarná práce, 4-5
  1955   Nad ilustracemi Václava Junka, Výtvarná práce, 6
  1955   Národní umělec Václav Špála, Výtvarná práce, 5
  1955   Obrázky z SSSR (Leningrad), Výtvarná práce, 12
  1955   Poslední knihy ze SNDK, Výtvarné umění, 5.ročník, 5.číslo, 239-239
  1955   Rudolf Žebrok, Výtvarná práce, 4-5
  1955   Z nových knih, Výtvarná práce, 4-4
  1958   Milenci z Vallauris, Výtvarná práce, 4
  1958   Nad obrazy basníka, Výtvarná práce, 4-5
  1958   Rozhovor s Arnoštem Paderlíkem, Výtvarné umění, 8.ročník, 3.číslo, 110-115
  1959   A. Čegodajev: Puti razvitija russkoj..., Výtvarná práce, 4
  1959   Z mého života (Poznámky k posmrtné výstavě díla Vítězslava Nezvala), Výtvarná práce, 4-5
  1960   André Derain (10. 6. 1880 - 10. 9. 1954), Výtvarné umění, 408-414
  1960   Bohumil Řiha: Dětská encyklopedie..., Výtvarná práce, 5
  1960   Docela jinou výtvarnou problematiku..., Výtvarná práce, 8
  1960   Dvakrát Gauguin v SNKLHU, Výtvarná práce, 4
  1960   František Emler dal široce nahlédnout..., Výtvarná práce, 8
  1960   Odkaz Bohumila Kubišty, Literární noviny, 6
  1960   Průměrněji působí soubor kreseb a temper Františka Volfa..., Výtvarná práce, 8
  1960   Před rokem podnikl malíř Josef Říha cestu..., Výtvarná práce, 8-9
  1960   Tři novinky v SNDK, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Tvorba Marie Vořechové-Vejvodové z posledního..., Výtvarná práce, 8
  1960   Vincent van Gogh, Výtvarná práce, 4-5
  1960   Výstava Aloise Vitíka je pohledem na výsledky..., Výtvarná práce, 8
  1960   Z figurální tvorby Frant. Jiroudka, Výtvarná práce, 12-13
  1961   Colette Vivierová: Dům drobných radostí..., Výtvarná práce, 4-5
  1961   Mužské podobizny Toulouse-Lautreca, Výtvarné umění, 321-327
  1961   Pablo Picasso osmdesátiletý, Výtvarná práce, 12
  1962   Paříž novoroční, Výtvarná práce, 4-4
  1963   Itálie uprostrřed Října, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 4-5
  1963   Who is Who in graphic art, Výtvarná práce, 12-12
  1964   Dvě švýcarské novinky, Výtvarná práce, 5
  1965   80 let Oldřicha Lasáka, Výtvarná práce, 9-9
  1966   K článku To Klee, Výtvarná práce, 2
  1966   Surrealismus, Dějiny a současnost
  1967   Heitere und Ernste Scherze - Neue Gëmalde von Zdenek Seydl, Výtvarné umění
  1967   Výtvarný kompas, Kulturní tvorba, 5.ročník, 8.číslo, 13-13
  1967   Žerty hravé i dravé, Výtvarné umění, 261-267
  1967   Žerty hravé i dravé, Kulturní tvorba, 5.ročník, 12.číslo, 12
  1970   Bouře ve sklenici vody, Výtvarná práce, 7
  1970   Ostrov pokladů (Reportaž z jedné cesty), Výtvarná práce, 2
  1970   Podzimní hodinka v Kameničkách, Výtvarná práce, 7
  1971   Poznámky k české ilustraci let dvacátých a třicátých, Výtvarné umění
  1971   Záhada z Lascaux, Výtvarná práce, 2
  1991   Na počátku byla škola, Bohumír Matal 13. 1. 1922 - 7. 7. 1988, 12-16
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ze života I. střediska
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Básnický almanach 1957, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Básnický almanach 1959, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
dopis
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/06/10   Vážený pane, žádám Vás...
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967/08/21   Výtvarné umění, 17.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Vlastimil Fiala

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Z mého života, Československý spisovatel, Praha
  1969   Pětka z kreslení, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha

Vlastimil Fiala

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Život Toulouse-Lautreca, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1963   Život Toulouse-Lautreca, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Život Toulouse-Lautreca, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha

Vlastimil Fiala

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1953/06/23 - 1953/09/13   Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby, Mánes, Praha
1957/11/01 - 1957/12/01   Arnošt Folprecht: Obrazy z let 1927 - 1957, Staroměstská radnice, Praha
1958/11/12 - 1958/12/08   Jaroslav Otčenášek, Galerie Dílo, Gottwaldov (Zlín)
1958/11/18 - 1958/12/17   Arnošt Paderlík: Práce z let 1957 - 1958, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1969/02/11 -   Carl Unger: Obrazy a kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1968/04/07 - stalá expozice   Ruské malířství, Okresní galerie výtvarného umění, Náchod (Náchod)