zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=581&thmb&id=804

Jan Marius Tomeš

* 20. 9. 1913, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
† 11. 8. 2010, Praha, Česká republika (Czech Republic)
překladatel, pedagog, básník, teoretik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01132715
VIAF: 92738278

poznámka:
Odkazová forma
Tomeš, Jan, 1913-2010
PhDr., pracovník Národní galerie, básně, výtvarné monografie, překlady z francouzštiny
autor katalogů, monografií o českých malířích 19. a 20. století, editorem
Uváděl výstavy mj. A. Krejči, J. Součka
Psal básně Klubko Ariadnino
Čestný občan Kunštátu

Jan Marius Tomeš

zdroj: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/getImage.jsp?docid=581&thmb&id=804
 

Jan Marius Tomeš

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Jan Marius Tomeš

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Ministerstvo informací ČSR, Praha
1950 - 1958   Národní galerie v Praze, Praha
1959 - 1973   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, pedagog

Jan Marius Tomeš

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jan Marius Tomeš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2013/09/20 - 2013/10/27   Jan M. Tomeš: 1913 - 2010, Muzeum Boskovicka (Muzeum regionu Boskovicka), Boskovice (Blansko)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Jan Marius Tomeš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Slovník českých spisovatelů beletristů 1945 - 1956, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII. Tik – U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Porota III. přehlídky československého výtvarného umění 1955, Výtvarná práce, 8
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1964   Jaroslav Grus, Výtvarné umění, 89-89
  1988   Debut (Jan M. Tomeš: Klubko Adrianino), Obhajoba umění, 433-435
  1991   Debut (Jan M. Tomeš: Klubko Adrianino), Obhajoba umění, 241-242
  1997   Z díla básníků, Prostor Zlín, 28-29
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Jan M. Tomeš (1913 - 2010), Muzeum Boskovicka (Muzeum regionu Boskovicka), Boskovice (Blansko)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Jan Marius Tomeš
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jan Marius Tomeš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Jan Lauda, Orbis, Praha
  1956   Alois Bubák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1957   Jan Slavíček, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Bohumír Dvorský, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Josef Brož, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Jaroslav Grus, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Paul Gauguin, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1967   Pier Luigi Nervi, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1973   Antonín Slavíček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1976   František Tichý (Malířské dílo), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Antonín Chittussi, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Sochař Josef Wagner, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Jindřich Prucha, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1988   Oskar Kokoschka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Jan Souček, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Staré zahrady, Torst, Praha

Jan Marius Tomeš

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Bohdan Lacina 1948
  1948   František Tichý
  1951   Otakar Novák
  1956   Jaroslav Grus: Z díla, Český fond výtvarných umění, Praha
  1956   Krajiny Jaroslava Otčenáška, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin, Národní galerie v Praze, Praha
  1957   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1932 - 1957, Obrazy z Číny 1956, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   František Zikmund (výbor z díla), Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Jarmila Zábranská: Nové obrazy 1955 - 1956, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Vladimír Sychra: Ilustrace k Maupassantovi a obrazy z let 1956 - 1957, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Jaroslav Grus
  1958   Vilém Nowak: Barevné litografie 1910-1923, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Alois Wachsman: Z díla (K nedožitým šedesátinám umělcovým), Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1957 - 59, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Antonín V. Procházka
  1962   Jaroslav Grus, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1962   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Výstava Karel Svolinský a kniha, Národní muzeum, Praha
  1963   Český rok Karla Svolinského, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1964   Bohdan Lacina: Obrazy 1945-1964, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Karel Svolinský: Pohádky Boženy Němcové
  1969   Jenny Hladíková, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Jan Hladík: Grafika
  1970   Jan Měšťan
  1976   Ota Janeček: Slabikář, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1977   Eva Míčková: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Martin Strnadel: Grafika a kresby, Okresní vlastivědné muzeum, Nový Jičín (Nový Jičín)
  1984   Bohumil J. Jerie: Plastiky / Plastiken (Výběr z let 1941 - 1983 / Auswahl aus den Jahren 1941 - 1983)
  1986   Oskar Kokoschka: Städteportraits, Löcker Verlag, Vídeň (Wien)
  1990   Jan Měšťan: Jubileum, Unie výtvarných umělců, Praha
  1990   Rytec Karel Zeman
  1991   Bohumil J. Jerie
  1991   Eva Vlasáková: Ráj světa a labyrint srdce, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1991   Jan Souček: Grafika
  2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika z let 1989-1999, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely, Kulturní zařízení města Boskovice, Boskovice (Blansko)
  2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  nedatováno   Helena Konstantinová: Kresby, grafika 1980-1985 / Zeichnungen, Graphik 1980-1985
  nedatováno   Karel Demel, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1947   Sochařství Francie od Rodina k dnešku, Blok výtvarných umělců země Moravskoslezské, Brno (Brno-město)
  1949   Sculptura cehoslovaca, Orbis, Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
  1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Orbis, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1957   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1959   Skupina 7, Český fond výtvarných umění, Praha
  1968   UMPRUM 1968
  1973   Grafika mladých (Atelier prof. Z. Sklenáře, Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1973   Jan Hladík a Jenny Hladíková: Tapiserie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1975   Lisbeth Bartošová, Antonín Bartoš: Keramika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Setkání
  2000   Skupina 42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, Orbis, Praha
  1956   Alois Bubák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Květy zla, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Chiméry, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1972   Osm sonetů, Československý spisovatel, Praha
  1974   Československo, Orbis, Praha
  1976   Československo, Orbis, Praha
  1977   Souhlas noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
  1987   Marc Chagall, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Jaroslav Šerých (Monografická studie), Pele Video Public, Praha
  2006   Helena Konstantinová (Obrazy–kresby–grafika–ilustrace), Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
  2008   Josef Sudek: Still Lifes, Torst, Praha
  2008   Josef Sudek: Zátiší, Torst, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1972   Vyprávění o Josefu Ladovi (K 85. nedožitým narozeninám a k 15. výročí smrti národního umělce Josefy Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1987   Vyprávění o Josefu Ladovi (U příležítosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1945   Konfrontace 2
  1948   Kouř z Ithaky (Josefu Šímovi), Život, 97-97
  1953   Podobizna Arnošta Kajetána Pechmanna od Karla Purkyně, Výtvarné umění, 3.ročník, 2.číslo, 158-161
  1953   Чешская скульптура, Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, 44-58
  1954   Figurální obrazy Aloise Fišárka (1945 - 1954), Výtvarné umění, 4.ročník, 8.číslo, 360-365
  1954   Jindřich Prucha (29.IX.1886 - 1.IX.1914), Výtvarná práce, 4
  1954   K výstavě brazilské grafiky, 1
  1954   Malíř Jan Slavíček, Výtvarné umění, 4.ročník, 4.číslo, 161-167
  1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 1-2
  1954   Výstava francouzského umění, Výtvarná práce, 5-6
  1955   Jana Laudy podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého, Výtvarné umění, 5.ročník, 2.číslo, 49-51
  1955   Medailony z Jízdárny (Bohumír Dvorský), Výtvarná práce, 11
  1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 10
  1956   Bude třeba, aby nový vedoucí orgán Svazu..., Výtvarná práce, 6
  1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 3-4
  1956   Jubilejní výstava Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 5
  1956   K ateliéru Oskara Kokoschky, Výtvarná práce, 9
  1956   Malá studie o Oskaru Kokoschkovi, Výtvarné umění, 6.ročník, 7.číslo, 305-312
  1956   Musea v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 12
  1956   Výstava Oskara Kokoschky, Výtvarná práce, 5
  1957   Dílo Bohumíra Dvorského, Výtvarná práce, 7
  1957   Francouzský plakát, Výtvarná práce, 12
  1957   Giacomo Manzù, Výtvarné umění, 7.ročník, 2.číslo, 70-73
  1957   Miroslav Lamač: Hanuš Schwaiger, Výtvarné umění, 7.ročník, 9.číslo, 430-431
  1957   Setkání s Josefem Šímou, Výtvarná práce, 12-12
  1957   Staré umění z Československa v pařížském Louvru, Výtvarná práce, 12
  1958   50 let moderního umění v Bruselu, Výtvarná práce, 12
  1958   Člověk a umění (Druhá z výtvarných výstav v Bruselu), Výtvarná práce, 12
  1958   K diskusi o výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce, 3
  1959   Alois Fišárek, Výtvarná práce, 7
  1959   S delegací kulturních pracovníků na Spiši, Výtvarná práce, 6
  1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 2
  1960   XII. Trienále v Miláně, Výtvarná práce, 1-2
  1960   Zdeněk Sklenář, Výtvarné umění, 315-320
  1961   Životní dílo Jana Laudy, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Poznámky k výstavě životního díla Jana Laudy, Výtvarné umění, 49-55
  1963   Kafkovské dokumenty a Jiří Balcar, Literární noviny, 12.ročník, 23.číslo, 13
  1964   Nad kresbami Josefa Wagnera, Výtvarné umění, 16-23
  1964   Paul Gauguin, Výtvarné umění, 464-465
  1965   Chudá přadlena ilustrovaná Antonínem Strnadelem, Výtvarné umění, 16-18
  1969   Kdo píší o umění..., Jenny Hladíková
  1970   Je lákavým thematem ten neobyčejně intensivní..., Jan Hladík: Grafika
  1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 374-390
  1997   Antonín Chittussi, Umění, 223-225
  1997   Z díla básníků, Prostor Zlín, 28-29
  2000   Z času Nočních chodců, Skupina 42
  2001   'Soud' s Emilem Fillou, České umění 1938-1989, 172-181
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno (1968)   Květa Hamsíková: Tapisserie Artprotis (La collection de M. Henry Rotschild), Galerie Rond-Point Elysées, Paříž (Paris)
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Tušený úsvit / L'Aurore invisible, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Jaroslav Šerých, Pele Video Public, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Jan Souček: Z Apokalypsy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Bohumil J. Jerie: Sochy, plastiky 1942 - 1993, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/02/10   Výtvarné umění, 15.ročník, 1.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Jan M. Tomeš: Knihvazač Jindřich Svoboda
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Sbírka moderního umění (Díl I.), Národní galerie v Praze, Praha

Jan Marius Tomeš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   A co básník, Československý spisovatel, Praha

Jan Marius Tomeš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966   Chiméry, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Magnetická pole, 7..ročník, 4.číslo, Československý spisovatel, Praha
  1972   Osm sonetů, Československý spisovatel, Praha
  1977   Souhlas noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Tušený úsvit / L'Aurore invisible, Památník národního písemnictví, Praha

Jan Marius Tomeš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1956/04/04 - 1956/05/20   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin, Městská knihovna Praha, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/03 - 1958/05   Zakladatelé českého moderního umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/02 - 1958/05   Zakladatelé moderního českého umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Jan Marius Tomeš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1951/03/06 - 1951/04/04   Otakar Novák: Akvarely, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/04/04 - 1956/05/20   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin, Městská knihovna Praha, Praha
1956/05/11 - 1956/06/24   Vilém Nowak: Souborná výstava k sedmdesátinám, Mánes, Praha
1956/11/15 - 1956/12/09   Jaroslav Otčenášek: Krajiny, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1957/09/04 - 1957/09/29   František Zikmund, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1958/04/04 - 1958/04/28   Vilém Nowak: Barevné litografie 1910-1923, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1959/04/24 - 1959/05/18   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1957 - 1959, Galerie Václava Špály, Praha
1959/12/15 -   Jaroslav Grus, Pražský filmový klub, Praha
1962/01/14 - 1962/02   Jaroslav Grus: Souborná výstava k sedmdesátým narozeninám, Mánes, Praha
1962/03/25 -   Jaroslav Grus: Malířské dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1962/06/09 - 1962/07/15   Adolf Hoffmeister: Souborná výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1964/05/31 - 1964/06/28   Jaroslav Grus: Obrazy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1970/10/08 - 1970/11/15   Jan Měšťan: Tapiserie, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1978/06/27 - 1978/07   Jan Souček: Grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/05/06 - 1980/05/23   Antonín Strnadel: Z kraje chudé přadleny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1980/07/03 - 1980/07/27   Jan Souček: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Fronta, Praha
1985/10/09 - 1985/10/25   Karel Zeman: Grafika, medaile, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1987/06/014 - 1987/08/16   Antonín Strnadel a krásná kniha, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1988/03/29 - 1988/04/15   Helena Konstantinová: Kresby, grafika, ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1988/06/09 - 1988/06/23   Jan Souček: Obrazy a grafika, Galerie Platýz, Praha
1996/12/19 - 1997/01/14   Colin Gray: Rodiče, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
2000/02/02 - 2000/02/27   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika, Galerie Hollar, Praha
2002/07/05 - 2002/07/31   Jiří Štourač: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1954/05/20 - 1954/06   Francouzské výtvarné umění 19. a 20. století, Šternberský palác, Praha
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/06/29 - 1969/07/31   Boháňka, Městské muzeum, Hořice (Jičín)
1970/03/10 -   Nejkrásnější knihy roku 1969, Památník národního písemnictví, Praha

Jan Marius Tomeš

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1956/05/11 - 1956/06/24   Vilém Nowak: Souborná výstava k sedmdesátinám, Mánes, Praha
1964/12/11 - 1965/01/17   Bohdan Lacina: Obrazy 1945 - 1964, Galerie Václava Špály, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1955/07/01 - 1955/09   Výstava československého výtvarného umění, Palác krásných umění v Nanjingu, Nanjing
1957/10/06 - 1957/11/03   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Jan Marius Tomeš

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Konference theoretiků a historiků umění v Liblicích, Výtvarná práce, 4
  1954   Na okraj naší výstavy v Budapešti, Výtvarná práce, 4-5
  1954   Resoluce ze zasedání výboru ÚSČSVU, Výtvarná práce, 1
  1954   Výstava francouzského výtvarného umění, Výtvarná práce, 7
  1955   Nová redakční rada Výtvarné práce, Výtvarná práce, 9
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 7
  1955   Z činnosti předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 9
  1955   Zprávy z předsednictva Svazu, Výtvarná práce, 4
  1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 2
  1956   Jan Tomeš: Alois Bubák..., Výtvarná práce, 5
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1956   Zpráva o činnosti přípravného výboru, Výtvarná práce, 11
  1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 9-10
  1958   Jan Tomeš zahájil 4. dubna v galerii Fondu..., Výtvarná práce, 11
  1958   Jan Tomeš: Jan Slavíček..., Výtvarná práce, 4
  1959   IV. celostátní přehlídka československého výtvarného umění, Výtvarná práce, 1-2
  1959   Jaroslav Grus vystavoval ve Filmovém klubu..., Výtvarná práce, 15
  1968   Magnetická pole, Výtvarná práce, 6
  1968   Poetismus, Výtvarná práce, 10
  1978   Publikace o výtvarném umění, Výtvarná kultura
  1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 5
  1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, 58-61