zdroj: https://1gr.cz/fotky/idnes/13/121/cl6h/RAS4f95d2_vystava5.jpg

Ladislava Horňáková

* 9. 3. 1963, Gottwaldov (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, historička umění, publicistka

 

národnost: česká
pohlaví: ženské

NK AUT: mzk2004224865
VIAF: 54013261

poznámka:
roz. Bartošová
Historička umění, autorka prací o meziválečné architektuře, zároveň autorka katalogů výstav.

Ladislava Horňáková

Ladislava Horňáková je vedoucí odborného oddělení Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně (1982–1986). Od roku 1986 pracuje jako historička umění a kurátorka ve zlínské galerii výtvarného umění. Věnuje se odborné a výzkumné práci včetně výstav a publikační činnosti související se sbírkami zlínské galerie. Zaměřuje se na výtvarné umění a architekturu 20. století, především na meziválečné období. V roce 1988 založila v galerii sbírku architektury, která má dnes přes čtyři tisíce evidenčních čísel. Profilovala galerii jako centrum pro oblast meziválečné architektury se zaměřením na architekturu firmy Baťa. Účastnila se významných mezinárodních konferencí o meziválečné architektuře a revitalizaci průmyslových památek. Je autorkou a spoluautorkou desítek výstav, odborných studií a publikací o výtvarném umění a architektuře, např. monografické výstavy a katalogy architektů Dušana Jurkoviče, F. L. Gahury, Ivana Bergmanna, Zdeňka Plesníka, Miroslava Drofy, výstavy Satelity funkcionalistického Zlína, Jurkovičovy Luhačovice, sny a skutečnost, Slavné vily Zlínského kraje, Folklorismy v českém výtvarném umění 20. století, Exotismy ve výtvarném umění v Čechách a na Moravě, Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960 aj. Odborně se podílela na projektu a realizaci výstavy v rámci programu EU Culture 2000: Industrializace měst, životní prostředí a společnost – nové perspektivy rovnováhy v zemích severní, střední a jižní Evropy. Připravila výstavu Zlín – model industriálního města 1910–1950 pro Francii jako součást prezentací ke Dnům české kultury ve Francii – Bohemia Magica, 2002 aj. Je členkou pracovní skupiny a komory kurátorů Rady galerií ČR, komise pro regeneraci Městské památkové zóny Zlín, redakční rady periodika Prostor Zlín.

Ladislava Horňáková

zdroj: https://1gr.cz/fotky/idnes/13/121/cl6h/RAS4f95d2_vystava5.jpg
 

Ladislava Horňáková

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1982 - 1986   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Ladislava Horňáková

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1987/11/03   Dušan Jurkovič, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Ladislava Horňáková

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Sympozium: Utopie modernity: Zlín, Zipp - česko-německé kulturní projekty

Ladislava Horňáková

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Rodinné domy Jana Kotěry, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha

Ladislava Horňáková

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism (Sborník příspěvků konference / The Conference Proceedings), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2009   A Utopia of Modernity: Zlín (Revisiting Baťa´s functional city), Jovis Verlag, Berlín (Berlin)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Bohuslav Fuchs, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1992   Ivo Sedláček
  1998   František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Zdeněk Plesník: Architektonické dílo
  2000   Marie Filippovová: Jde vlna za vlnou (Instalace a kresby), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2001   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2002   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky / Playfully Figurative Architecture for Beginners, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Dušan Wolf: Mezi břehy (Kresby a malby 1995-2005), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Malířův zápas s andělem (Nad tvorbou malíře a grafika Cyrila Urbana 1960-2000), Břeclav (Břeclav), Břeclav (Břeclav)
  2005   Život v umění (Malířské dílo Miroslava Šnajdra), borgis, s.r.o., _
  2006   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2007   Aleš Růžička: Obrazy / Paintings 1997 - 2007, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2009   Miroslav Šnajdr st., Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2011   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Architekt Jan Sokol, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
  2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd., Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Miroslav Šnajdr st.: Hudba a Malba / Malba a Hudba, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2000   II. Zlínský salon mladých, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2001   Prostor Zlín 2001: Kurt Gebauer a jeho škola (IV. Ročník trienále - výtvarné sympozium a výstava), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   IV. Zlínský salon mladých / Zlín Youth Salon (První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let / The first Joint Surwey of Czech and Slovak Artists under the Age of Thirty), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v letech 2001 - 2007, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2009   Zlín (Modellstadt der Moderne), Architekturmuseum der Technischen Universität, Mnichov (München)
  2010   Female Hysteria (Markéta Korečková, Alena Kupčíková, Petra Šimková, Ivana Štenclová), Šmíra - Print, s.r.o., Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Ars longa (Jiří Anderle, umělec a jeho sbírky: Kmenové umění Afriky, Dubuffet, Miró, Tapies, Chagall)
  2016   Prostor Zlín (Stálá expozice), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2011   Rodinné domy Jana Kotěry, FOIBOS BOOKS, s.r.o., Praha
  2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Odraz racionálního, tehnického a ekonomického myšlení v práci Miroslava Drofy / Reflection of Rattionalistic, Technical and Economic thought in the Work of Miroslav Drofa, Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism, 46-49
  1998   Architekt Zdeněk Plesník, Prostor Zlín, 20-23
  1998   František Lydie Gahura (Zlínský architekt, urbanista, sochař a pedagog), Prostor Zlín, 20-23
  1998   Výstava absolventů ve foyer Městského divadla Zlín, Prostor Zlín, 12-14
  2000   Jde vlna za vlnou (Výtvarný projekt Marie Filippovové), Prostor Zlín, 23-25
  2000   Zlín nepostavený (Neuskutečněné projekty 1918 - 1998), Prostor Zlín, 46-51
  2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 16-19
  2003   Jan Kotěra a jeho práce ve Zlíně (I. část), Prostor Zlín, 32-33
  2003   Z korespondence F. L. Gahury III (Jan Kotěra), Prostor Zlín, 36-39
  2004   Čestmír Šlapeta a Lubomír Šlapeta (Výstava architektonického díla), Prostor Zlín, 32-35
  2004   Jan Kotěra a jeho práce ve Zlíně (II. část), Prostor Zlín, 22-25
  2004   Konvergence (Výstava malířské rodiny Šnajdrů), Prostor Zlín, 16-18
  2007   Ivan Bergmann - zlínský architekt, Prostor Zlín, 43-45
  2008   Hugo Demartini (Na počátku tvorby se věnoval...), České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, 42-42
  2008   Jiří Balcar (Patřil k autorům, kteří svoji tvorbu...), České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, 36-36
  2010   Exotismy ve výtvarném umění XX.století v Čechách a na Moravě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2011   Žáci a pokračovatelé Jana Kotěry (Architekt Josef Gočár v Hradci Králové), Rodinné domy Jana Kotěry, 85-89
  2011   Žáci a pokračovatelé Jana Kotěry (Architekt František Lýdie Gahura ve Zlíně), Rodinné domy Jana Kotěry, 90-93
  2012   Vzpomínka na Oskara Přindiše, Prostor Zlín, 26-27
  2013   Rozloučení s Domem umění aneb Od Památníku k Památníku, Prostor Zlín, 42-47
  2013   Viktor Jandásek stavitel ve Zlíně, Prostor Zlín, 43-46
  2013   Z historie Památníku Tomáše Bati ve Zlíně 1933-1948, Prostor Zlín, 48-55
  2015   Počátky panelové výstavby ve Zlíně (První "panelák" v Československu), Prostor Zlín, 38-45
  2018   Sochařská tvorba architekta Františka L. Gahury, Prostor Zlín
  2021   Není čas na blbosti (Tvůrčí cesta architekta Pavla Šimečka), Prostor Zlín, 28, 2, 38-45
  2022   Architektura Zlínského kraje na výstavě Česká moderní architektura od secese k dnešku, Prostor Zlín, 42-47
  2022   Ideální průmyslové město firmy Baťa (Teoretické studie průmyslových měst a jejich aplikace ve firemní praxi), Prostor Zlín, 42-51
  2023   Vnitřní pravdivost stavby (Rozhovor s architektem Markem Janem Štěpánem), Prostor Zlín, 17-22
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Zlínská architektura, Statutární město Zlín, Zlín (Zlín)

Ladislava Horňáková

informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Utopie moderny: Zlín

Ladislava Horňáková

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2020   Fotografování Plečnikovy architektury, Prostor Zlín, 10-15

Ladislava Horňáková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1987/10/06 - 1987/11/15   Vincent Hložník: Z Apokalypsy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1992/11/24 - 1993/01/24   Bohuslav Fuchs, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1998/09/15 - 1998/11/22   František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1998/12/01 - 1999/02/28   Zdeněk Plesník: Architektonické dílo, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2000/12/05 - 2001/02/18   Marie Filippovová: Jde vlna za vlnou, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/10/02 - 2001/11/25   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/01/10   Zdeněk Macháček: Grafiky 1981-1982/2000-2001, Nakladatelství Archa, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/02/04   Zdeněk Macháček: Malby a kresby / 1983-2001, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/11/27 - 2002/02/28   Zdeněk Macháček: Bílá Opava / 16.8.2000, Fotogalerie Dios, Zlín (Zlín)
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/05/04 - 2004/06/13   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/12/02 - 2005/02/06   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/02/03 - 2005/02/27   Život v umění: Malířské dílo Miroslava Šnajdra, Galerie Václava Špály, Praha
2005/03/15 - 2005/05/08   Život v umění: Malířské dílo Miroslava Šnajdra, Dům umění, Zlín (Zlín)
2005/04/05 - 2005/05/08   Dušan Wolf: Mezi břehy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/04/25 - 2007/06/10   Aleš Růžička: Obrazy 1997 - 2007, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/14 - 2008/09/28   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2009/03/20 - 2009/05/31   Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960, Veletržní palác, Praha
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/07/16 - 2013/10/06   Viktor Jandásek: Stavitel ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2015/01/29 - 2015/03/15   Architekt Jan Sokol, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/02/24 - 2015/05/03   Zdeněk Macháček: Makulatury atd., Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2016/07/19 - 2016/10/23   Pavel Novák: Zlínský architekt, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2017/03/21 - 2017/04/30   Jan Sokol: Architekt, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/07/21 - 2021/09/26   Architekt Pavel Šimeček, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2022/01/26 - 2022/05/01   Francisco Goya: Caprichos - Rozmary (1793–1799), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991/09/12 - 1991/11/10   Baťa: Architektura a urbanismus 1910–1950, Dům umění, Zlín (Zlín)
2003/05/29 - 2003/08/31   III. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Z umělecké tvorby východní Moravy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/01/20 - 2004/02/15   Zlín na počátku 20. století a jeho rozvoj v průmyslové město: Stavitelé a architekti v pozadí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/14 - 2004/03/14   Výstavy průmyslového designu v galerii ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/17 - 2004/03/14   Z umělecké tvorby východní Moravy II, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Mimoevropské satelity firmy Baťa, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Slovenské moderní umění, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2007/12/12 - 2008/02/17   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/11/03 - 2010/01/24   Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2009/11/31 - 2010/01/24   Exotismy ve výtvarném umění XX.století v Čechách a na Moravě, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2012/10/11 - 2012/12/09   Věra a Vladimír Machoninovi: 60'/70', Dům umění, Zlín (Zlín)
2014/01/29 - 2014/04/20   Sakrální architektura pro firmu Baťa – realizace a návrhy, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2017/04/12 - 2017/06/18   Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském Jadranu, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/08/21 - 2018/10/28   Náměstí Práce ve Zlíně a jeho proměny, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/09/19 - 2018/11/25   Nová doba, nový život: Meziválečná architektura v lázních Luhačovice 1918–1948, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/04/02 - 2019/06/09   Mezinárodní Bytová soutěž firmy Baťa v roce 1935, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/09/03 - 2019/11/10   Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989-2019, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2021/07/14 - 2021/08/22   Irena a Nikos Armutidisovi, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2013/05/01 - stálá expozice   Prostor Zlín, Řády vidění, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)

Ladislava Horňáková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1988/05/12 - 1988/07/17   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1992/03/03 - 1993/05/10   Ivo Sedláček: Malba, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1996/12/17 - 1997/03/30   Cyril Urban: Krajina, Městské divadlo, Zlín (Zlín)
1997/08/19 - 1997/11/02   Miroslav Drofa: Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1998/09/15 - 1998/11/22   František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2000/03/28 - 2000/05/14   René Hábl: Linolea Ty, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2000/12/05 - 2001/02/18   Marie Filippovová: Jde vlna za vlnou, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2001/10/02 - 2001/11/25   Oskar Přindiš: Krajní mez únosnosti, Dům umění, Zlín (Zlín)
2002/11/12 - 2003/02/09   Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/05/04 - 2004/06/13   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/12/02 - 2005/02/06   Svatopluk Sládeček: Figurkativní architektura pro začátečníky, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2005/03/15 - 2005/05/08   Život v umění: Malířské dílo Miroslava Šnajdra, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/02/14 - 2006/04/02   Josef Polášek (1899 - 1946): Architektonické dílo, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/11/21 - 2007/02/04   Ivan Bergmann: Architektonické dílo 1974 - 2006, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2006/12/12 - 2007/02/18   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
2007/04/25 - 2007/06/10   Aleš Růžička: Obrazy 1997 - 2007, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/14 - 2008/09/28   František Lýdie Gahura: Projekty, realizace a sochařské dílo, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2011/02/24 - 2011/03/27   Dušan Jurkovič: Architektonické dílo, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2013/11/06 - 2013/11/28   Miroslav Šnajdr: Neznámé obrazy a podobizny, Galerie města Olomouce, Olomouc (Olomouc)
2014/09/30 - 2014/11/09   Jiří Čančík: Nakonec je to obraz práce s lidmi, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2015/01/29 - 2015/03/15   Architekt Jan Sokol, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/07/19 - 2016/10/23   Pavel Novák: Zlínský architekt, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2017/03/21 - 2017/04/30   Jan Sokol: Architekt, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/10/31 - 2018/11/24   Miroslav Šnajdr st.: Hudba a malba / Malba a hudba, Galerie města Olomouce, Olomouc (Olomouc)
2021/07/21 - 2021/09/26   Architekt Pavel Šimeček, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2004/01/20 - 2004/02/15   Zlín na počátku 20. století a jeho rozvoj v průmyslové město: Stavitelé a architekti v pozadí, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/02/14 - 2004/03/14   Výstavy průmyslového designu v galerii ve Zlíně, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   Mimoevropské satelity firmy Baťa, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/09/18 - 2008/11/30   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/03/03 - 2009/04/19   Laureáti cen Zlínských salonů mladých, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/11/03 - 2010/01/24   Exotismy v architektuře XX. století v Čechách a na Moravě, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2018/08/21 - 2018/10/28   Náměstí Práce ve Zlíně a jeho proměny, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2018/09/19 - 2018/11/25   Nová doba, nový život: Meziválečná architektura v lázních Luhačovice 1918–1948, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/04/02 - 2019/06/09   Mezinárodní Bytová soutěž firmy Baťa v roce 1935, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2019/09/03 - 2019/11/10   Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989-2019, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2023/06/20 - 2023/10/08   Nový začátek - pohledy do sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)

Ladislava Horňáková

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2010/09/14 - 2010/11/14   Jan Vaněk 1891-1962: Civilizované bydlení pro každého, Dům umění, Zlín (Zlín)