Miroslava Hajek

* 26. 3. 1947, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
historička umění, kurátorka

 

národnost: česká
pohlaví: žena
web: www.miroslavahajek.org

heslo:
V letech 1966–1969 studovala dějiny umění na filozofické fakultě v Brně (dnes Masarykova univerzita), státní zkouška 1969. Na konci šedesátých let patřila k tak zvanému „tvrdému jádru“ Brněnské bohémy (viz. Pavel Řezníček v rozhovoru s Miroslavem Balaštíkem, Host 2007, č. 9).
V roce 1969 byla v nepřítomnosti odsouzena jako zakladatelka organizace na páchání protestních sebevražd (viz. Arnošt Goldflam: Několik historek ze života AG, s. 181). Shodou okolností v té době pobývala v Itálii, kde získala soukromé stipendium k ročnímu studijnímu pobytu a do Československa se nevrátila. O dvacet let později byla rehabilitována.
Na pozvání mezinárodních manifestací se zúčastnila setkání mezinárodní umělecké avantgardy (L'incontro delle avanguardie), poprvé v roce 1968 ve Fiumalbo (Modena) pod názvem Parole sui muri (Slova na zdi), podruhé v roce 1969 v Peju (Trento) - 11 Giorni d'Arte Collettiva.
Ve městě Novara založila a v letech 1970-2000 řídila kulturní centrum – UXA studio d’arte contemporanea. V prostorách UXA, i v jiných institucích, zorganizovala množství výstav a akcí. Systematicky se zajímala o tvorbu umělců používajících nové technologie a nová média (Bruno Munari, Franco Vaccari, Gianni Colombo, Jean Tinguely, François Morellet, Walter Giers, Josef Beyus), sledovala uměleckou dráhu mnoha žen (Carol Rama, Běla Kolářová, Uta Peyrer, Meret Oppenheim, Dadamaino, Grazia Varisco), zajímala se o problematiku barvy v abstraktním a konkrétním umění (Romolo Romani, Antonio Calderara, Jorrit Tornquist, Mario Ballocco), o novou figuraci (Andrea Granchi), vizuální poezii (Sarenco, Eugenio Miccini, Arrigo Lora Totino, Franco Ravedone), sochařství (Karl Prantl, Jiří Seifert, Nanni Valentini, Marco Bagnoli, Vladimír Škoda). Na samostatných a společných výstavách v Itálii představila řadu českých a slovenských umělců (Jiří Kolář, Milan Knížák, Václav Boštík, Rudolf Fila, Miloslav Moucha, Jan Mladovský, Pavol Binder, Dalibor Chatrný, Jiří Hynek Kocman, Adriena Šimotová, Běla Kolářová). Pořádala přehlídky uměleckých filmů (Marco Bagnoli, Remo Salvadori, Renato Ranaldi, Andrea Granchi, Franco Vaccari), zvlášť ji zaujala abstraktní filmová tvorba (Bruno Munari). Realizovala projekty představující umění jako prostředí, multimediální instalace a koncerty. Hledá souvislosti v evropském umění 20. stoleti, příbuznosti a vztahy mezi východní a západní Evropou, zejména ve futurismu, kinetickém uměni a v tvorbě používající nové technologie. Sestavila sbírku nejdůležitějších děl Bruno Munariho, přibližující jeho uměleckou aktivitu a estetickou filosofii. Munariho kolekce je základem souboru uměleckých děl dokumentujících souvislosti evropského uměni a myšlení. Do tohoto kontextu vřazuje české a slovenské umění. V devadesátých letech zajistila dary pro české a slovenské galerie, se kterými spolupracovala. Galerie Klatovy/Klenové - Bruno Munari: Fontána pro pět kapek vody, Franco Vaccari: Hmat (instalace), zničeno.
zdroj - Miroslava Hajek

poznámka:
Odkaz. forma
Hájková, Miroslava, 1947-
Hajek, Miroslava, 1947-
* 26.3.1947 - sdělení MH
NK ČR uvádí chybně * 26.8.1947
PhDr.

vybraná bibliografie:
Arte contemporanea Ceca e Slovacca 1950-1992, Cantini1992
INTERAZIONI, JM Press1997
Bruno Munari: Instalace, Galerie Klatovy–Klenová 1997
Bruno Munari, Revue Svetovej Literatury, 1997, č. 1, s. 145
Rezonancie 98 Zuzany Bartošové, s.47-48 Olga Karol Rama
Franco Vaccari: Eposizioni in tempo reale / Výstavy v reálném čase, Galerie Klatovy–Klenové 1999
Arte contemporanea Ceca dalla collezione della Galleria Klatovy-Klenové / České moderní umění ze sbirek Galerie Klatovy–Klenová, Galerie Klatovy – Klenova 1999
Arte contemporanea italiana dalla Civica raccolta del disegno di Salo / Italské moderní umění se sbírky kreseb mesta Salo, Mestska Galerie Salo 2000
Romolo Romani, Česke Muzeum výtvarných umění 2000
Jiri Seifert: Sochy / Sculpture, České muzeum výtvarných uměni 2001
Guglielmo Achille Cavellini Italie 1965 – 1990, Nuovi Strumenti 2001
Objekt / Objekt, Česke muzeum výtvarných umění 2001
Rezonancie 2001 Zuzany Bartošové str.36-38 Franco Vaccari
Karl Prantl: Kameny / Steine, České muzeum výtvarných umění 2001
Preghiera alla terra, Idea Vita 2001
Vladimir Skoda: Distorsion-Vision, 19 Centre Régional d’art Contemporain di Montbéliard 2002
Preghiera al sole, Idea Vita 2002
“Interni Italiani”, arte200.net a Italsky kulturní intitut Praha 2002
“Le meccaniche della meraviglia” Franco Mazzucchelli, provincie Brescia nakladatelstvi Massetti Rodella 2003
Tinguely e Munari – Opere in azione”, Mazzotta 2004
Franco Vaccari Trilogia delle coincidenze / Trilogie náhodnych shod, Linea di Confine. 2004
Franco Vaccari INCUBAZIONE I, „La chaufferie de descartes ”, La Chaufferie Strasbourg.2005
Vladimir Škoda: „Riflessi celesti e meccaniche galileiane”, Mazzotta 2005.
INTERSEZIONI I Anna Saba e Oona Hyland, Domus De Maria Sardinie 2005
“Specchio del tempo” Vladimir Skoda, Mazzotta 2006
Uta Peyrer, České muzeum výtvarných umění Praha 2006
Franco Vaccari INCUBAZIONE II, Chaufferie Strasbourg 2007
Quartieme dimension Vladimír Škoda, Francouzsky Institut a Národní galerie v Praze 2008
Bruno Munari exact fantasy (s Marco Tagliafierro Mousse) magazin (?), č, 12 2008, s. 40
zdroj – Miroslava Hajek 2008