Eugen Dostál

* 23. 12. 1889, Příbor (Nový Jičín), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 1. 1943, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, právník, historik umění

 

pohlaví: muž

NK AUT: jk01022784

poznámka:
Jinak též Evžen Dostál

Eugen Dostál

Eugen Dostál (23. prosince 1889 v Příboře – 27. ledna 1943 v Brně). Historik umění. Pedagog. Odborný publicista.
Učil se do roku 1914 u Maxe Dvořáka dějiny umění na Vídeňské univerzitě (PhDr.), kde již dříve dokončil studium práva (JUDr.). Poté přišel do Brna na Masarykovu univerzitu, kde založil předmět dějiny umění. Zabýval se především miniaturou 14. století, napsal monografii o Václavu Hollarovi.

Eugen Dostál

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1908 - 1913   Univerzita, Vídeň (Wien), Právnická fakulta
1910 - 1913   Ústav pro rakouský dějezpyt, Vídeň (Wien)

Eugen Dostál

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1919 - ????   Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko, zemský konzervátor
1921 - ????   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), soukromý docent
1926 - ????   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), mimořádný profesor
1927 - 1939   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město), Arne Nováka 1, ředitel semináře
1929 - ????   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno (Brno-město), řádný profesor

Eugen Dostál

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Drobná Zoroslava, *1907, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Drobná Zoroslava, *1907, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, estetika
???? - 1932   Kopa Jaroslav, *1905, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
???? - 1930   Krejčí Karel, *1893, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1923 - 1928   Kutal Albert, *1904, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1928 - 1932   Halasová Libuše, *1908, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1928 - 1932   Hálová Jahodová Cecílie, *1899, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1935 - 1939   Kubišta František, *1897, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Eugen Dostál

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. (30. léta 20. století), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach, 56-68
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
  2000   K odchodu Vincence Kramáře ze státní sbírky starého umění v roce 1939 (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi), Umění, 78-81
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Eugen Dostál (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Eugen Dostál

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1928   Umělecké památky Brna, Jan Štenc, Praha

Eugen Dostál

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Katalog souborné výstavy akad. malíře Josefa Zamazala, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1940   Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty, Klub výtvarných umělců Aleš, Brno (Brno-město)
  1941   Výstava obrazů a kreseb Josefa Zamazala, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1965   Výstava László Moholy-Nagy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Veris Paris, Arthouse Hejtmánek, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé
  2003   Jan Zrzavý: O něm a s ním (Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2013   Brněnský Prométheus (Nad obrazem Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň), Město Brno / Statutární město Brno, Brno (Brno-město)
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1925   Brněnské výstavy (Emil Filla), Lidové noviny, 33.ročník, 127.číslo, 7-7
  1937   Giotto. (Akord 1937/3), Umění, 33-40
  1940   Několik poznámek o díle B. Kubišty, Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty
  1940   Život a umění B. Kubišty, Den
  2003   Eugen Dostál: /Rozhovor s Janem Zrzavým/, Jan Zrzavý: O něm a s ním, 155-158
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1937   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)

Eugen Dostál

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1939/01/18 - 1939/02/12   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky z majetku Františka Kubišty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1940/09/08 - 1940/09/29   Soubor obrazů a kreseb Bohumila Kubišty, Pavilon Aleš, Brno (Brno-město)

Eugen Dostál

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   šedesátiny Alberta Kutala, Výtvarná práce, 13-13
  1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach, 29-54
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72