Albert Kutal

* 9. 1. 1904, Hranice (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 12. 1976, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, kurátor, historik umění

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01071076

poznámka:
prof., PhDr., DrSc.

Albert Kutal

Po maturitě studoval Albert Kutal v semináři prof. Eugena Dostála dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho prvním pracovištěm se stalo Moravské zemské muzeum v Brně. Tam byl za významné éry Helfertovy od počátku 30. let zaměstnán v obrazárně (po 2. světové válce jako přednosta). Po jeho nástupu do obrazárny nastal rozkvět tohoto oddělení jak v oblasti sbírkotvorné, tak výstavní. Přes skrovné finanční prostředky promyšlenými akvizicemi podstatně rozšířil fond obrazárny, který se později stal základem rozsáhlého souboru českého moderního umění. V brněnské obrazárně vzniklo také první Kutalovo velké dílo, objevná Výstava gotického umění na Moravě a ve Slezsku (1935). Byla mu pak podkladem k řadě dílčích studií a využil ji i ve své první knižní publikaci Gotické sochařství v Čechách a na Moravě (1941). Ze sbírkových fondů muzea uspořádal Kutal více než dvacítku dalších méně rozsáhlých výstav. V přímém styku s uměním vyzrával Kutalův badatelský talent, neboť každé expozici předcházela soustavná mravenčí badatelská práce, a to jak se sbírkovým fondem, tak v terénu, při soupisové práci ve veřejném i soukromém majetku na Moravě a ve Slezsku. V roce 1937 se A. Kutal habilitoval na brněnské Filozofické fakultě, tématem jeho práce bylo umění doby lucemburské. Období tzv. krásného slohu bylo pak jedním z jeho životních témat. Přednášel na Škole umění ve Zlíně, která i jeho zásluhou vyrostla ve 40. letech v ústav vynikající úrovně. Sám Kutal byl na začátku války totálně nasazen do továrny. Obával se o osud sbírek Moravského zemského muzea, jejich zmizení v Říši. Díky pomoci restaurátorky Heleny Böhmové a dalších kolegů se Kutalovi podařilo brněnské, ale také kroměřížské a vizovické obrazové poklady odvézt a ukrýt na bezpečných místech. Po válce se mohly vrátit na své místo. Kutal pak také z pověření ministerstva školství a kultury podnikal rozsáhlé cesty po Moravě k evidenci a zajištění zámeckých sbírek. Od června roku 1945 začal současně jako soukromý docent svou pedagogickou dráhu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Po předčasně zesnulém prof. Dostálovi vedl seminář dějin umění. V roce 1948 byl jmenován řádným profesorem a s tím byl spojen jeho odchod z obrazárny. Pracoviště v něm ztratilo významného galerijního pracovníka evropského formátu. Dění v muzeu a později v Moravské galerii však prof. Kutal stále sledoval a rád se tam vracel.

Na fakultě se tehdy sešla šťastná konstelace historiků umění - Albert Kutal, Antonín Friedl a Václav Richter – která v této epoše určovala badatelský a pedagogický profil brněnské školy. V pečlivě koncipovaných přednáškách a seminářích učil Kutal své posluchače analytickému přístupu ke struktuře výtvarného díla. Jeho semináře byly proslulé. Stal se uznávanou autoritou v otázkách středoevropského umění kolem roku 1400. V době, kdy jedině uznávanou teorií umění byla teorie soc. realismu, prof. Kutal přednášel a psal o krásných madonách a krucifixech, což vyžadovalo i dávku občanské odvahy. Svým studentům věnoval i volný čas na poznávacích výletech, přibíral je k vyhledávací a soupisové činnosti na severní Moravě, sledoval jejich profesní osudy i po skončení studií. Byl jedním z mála českých historiků umění, který se těšil jek respektu, tak oblibě. Publikace České umění gotické (1949), České gotické sochařství 1350 – 1450 (1962) a České gotické umění (1972) vyvrcholily statí o gotickém sochařství (1976) pro Dějiny výtvarného umění v Čechách a na Moravě (ČSAV). Ta však za jeho života nebyla otištěna. Velká souborná díla doplňovala řada monografií, statí a článků v odborném tisku, předmluvy ke katalogům, úvody k výstavám. Vedle gotiky se Albert Kutal obracel k umění 20. století. Nejbližší mu byli jeho osobní přátelé Antonín Procházka a Jaroslav Král (viz A. Procházka, J.Král), jimž věnoval obsáhlé monografie. Soudobé umění sledoval kriticky, jako teoretik Skupiny výtvarných umělců v Brně usiloval o podporu progresivní moderní tvorby v regionu, spolupracoval s Václavkovým Indexem. Prostřednictvím časopisu i osobně se zasazoval také o vytvoření důstojného prostředí a zázemí pro kulturní hodnoty, soustředěné v muzeích a galeriích, i pro odborníky, kteří s nimi pracují. Jeho koncepční pojetí galerie nejen jako výstavního prostoru, ale hlavně jako ústavu s odborným posláním dodnes nezastaralo.

Profesor Kutal byl přední osobností moderní české uměnovědy. Jako první zhodnotil v širokých souvislostech naši sochařskou školu 14. a 15. století. Jestliže je dnes ve světě naše gotika chápána jako svébytný a v nejednom ohledu vývojově podnětný celek, zasloužil se o to značnou měrou právě Albert Kutal. Dokládá to i udělení proslulé Herderovy ceny z roku 1976, kterou však laureát už ve Vídni nemohl osobně převzít.

zdroj: www.brno.cz


zaměstanec Zemského muzea v Brně
profesor katedry dějin umění a výtvarné výchovy na UJEP (48 - ?)

Albert Kutal

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1923 - 1928   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Dostál Eugen, *1889

Albert Kutal

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), Dřevnická 1788
1923 - 1976   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), pobyt, tvůrčí činnost. Od r. 1931 činný v obrazárně Zemského muzea. V l. 1948-1971 pedagogem dějin umění na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
1945 - 1952   Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, Brno (Brno-město), Arne Nováka 1, vedoucí semináře dějin umění
1952 - 1961   Katedra dějin umění, Brno (Brno-město), vedoucí semináře dějin umění

Albert Kutal

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Podzemná Alena, *1941, dějiny umění
???? - ????   Slavíček Lubomír, *1949
???? - 1951   Jandová Sýkorová Libuše, *1925, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
???? - 1955   Jeřábek Richard, *1931, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, národopis
???? - ????   Stehlík Miloš, *1923, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - 1951   Zeminová Milena, *1927, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Knozová Kusáková Helena, *1922, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
???? - ????   Bakoš Ján, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika
???? - 1969   Sedlák Jan, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Gabrielová Bronislava, *1930, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
???? - ????   Schenková Marie, *1938, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1937 - 1944   Rajlich Jan, *1920, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1939 - 1945   Štolfa Vojtěch, *1921, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1939 - 1943   Habarta Jan, *1919, Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín)
1945 - 1949   Dresler Jaroslav, *1925, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Drkal František, *1901, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1945 - 1949   Kudělka Zdeněk, *1926, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1945 - 1949   Krsek Ivo, *1922, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1951 - 1956   Konečná Alena, *1933, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1951 - 1956   Ptáčková Věra, *1933, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1952 - 1957   Spielmann Petr , *1932, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1954 - 1959   Grůza Antonín, *1931, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1955 - 1960   Machytka Lubor, *1918, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1956 - 1960   Sedlář Jaroslav, *1936, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1962 - 1967   Drlík Vojen, *1944, FF UJEP, Brno (Brno-město)
1962 - 1967   Trnková Eva, *1937, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1963 - 1968   Jirka Antonín, *1943, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
1964 - 1968   Zhoř Igor, *1925, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta
1966 - 1969   Hajek Miroslava, *1947, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1967 - 1972   Vránová Jana, *1948, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, lékařská fakulta, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění
1968 - 1970   Benešovská Klára, *1950, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění, klasická archeologie
1970 - 1975   Stanislavová Riháková Irena, *1949, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
1971 - ????   Havlíček Jiří, *1946, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění

Albert Kutal

přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1958/02/28   Antonín Procházka (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Albert Kutal

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1977   Žili a pracovali v Brně, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Albert Kutal: Antonín Procházka..., Výtvarná práce
  1959   Kutalův Andrea Mantegna, Výtvarné umění, 9, 8, 377-377
  1960   Albert Kutal: Antonín Procházka (Recenze), Výtvarné umění, 465-466
  1963   3 x Nové prameny (Albert Kutal: Jaroslav Král, Zdeněk Hlaváček: L'udovít Fulla, Václav Zykmund: Alfréd Justitz (Recenze)), Výtvarné umění, 79-82
  1963   Albert Kutal: České gotické sochařství 1350 - 1450 (Recenze), Výtvarné umění, 129-132
  1965   Kutalův sborník, Výtvarná práce
  1984   Albert Kutal (k nedožitým osmdesátinám), Sborník památce Alberta Kutala
  1997   Ohlédnutí za Albertem Kutalem, Literární noviny, 15
  1997   Profily profesorů a docentů Semináře dějin umění, Almanach, 56-68
  1997   Učitelé a pracovníci Semináře dějiny umění, Almanach, 89
  2000   K odchodu Vincence Kramáře ze státní sbírky starého umění v roce 1939 (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi), Umění, 78-81
  2014   Albert Kutal and Otto Pächt (Methodological Parallels), Umění / Art, 62, 5, 406-422
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Univ. prof. PhDr. Albert Kutal, DrSc., (český historik umění)
  1976   Univ. prof. PhDr. Albert Kutal, DrSc.,
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Česká výtvarná moderna (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního českého výtvarného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Albert Kutal

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1944   Max Švabinský: Kresby a grafika, ALEŠ - Spolek výtvarných umělců moravskoslezských, Brno (Brno-město)
  1945   Jaroslav Král
  1946   Životní dílo národního umělce Antonína Procházky, Britská invase
  1947   Karel Jílek: Jubilejní souborná výstava
  1956   Eduard Milén: Výstava akvarelů, litografií a kreseb
  1956   František Kaláb: Podobizny
  1956   Karel Jílek: Výstava k 60. narozeninám
  1962   Jaroslav Král: Výběr z životního díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Karel Jílek: Soubor díla
  1964   Jaroslav Král: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Antonín Procházka: Obrazy z let 1910 - 1925, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Bohdan Lacina: Knižní a volná grafika, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1934   Český poimpresionismus do války (Výstava obrazů ze soukromého majetku brněnského), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1966   Brněnská bilance, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1970   České umění gotické 1350 - 1420, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/1) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1984   Dějiny českého výtvarného umění (I/2) (Od počátků do konce středověku), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  2018   Sto obrazů 1918–2018, Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1938   Sborník k šedesátinám Václava Jelínka, Sdružení úředníků a zřízenců sociálněpojišťovacích ústavů v republice Československé
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2013   Brněnský Prométheus (Nad obrazem Antonína Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň), Město Brno / Statutární město Brno, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Vidlicovitý kříž kostela sv. Ignáce v Jihlavě (Akord 1935/4), Umění, 49-52
  1936   Madona krajinského musea v Bojkovicích. (Akord 1936/3), Umění, 33-38
  1936   Poznámky k výstavě gotického umění na Moravě a ve Slezku v obrazárně zemského muzea v Brně. (Akord 1936/1), Umění-10
  1953   Krucifix z kláštera barnabitek na Hradčanech, Umění, 115-133
  1956   Dvě nové práce Antonína Pilgrama, Umění, 93-106
  1957   České sochařství v době kolem r. 1400, Věda a život, 9, 474-481
  1957   Monografie o sochařské rodině Platzerů, Výtvarné umění, 7, 7, 330-331
  1959   Vojtěch Volavka šedesádiletý, Výtvarná práce
  1960   70 let Antonína Friedla, Výtvarná práce
  1960   Šedesátiny Václava Richtra, Výtvarná práce, 10
  1960   Vojtěch Volavka: O soše - úvod do historické technologie a teorie sochařství (Recenze), Výtvarné umění, 323-325
  1962   Pešinovo německé malířství, Výtvarná práce
  1967   Antonín Procházka, Výtvarná práce
  1967   Antonín Procházka, Výtvarná práce
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1935   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 4, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 1, Moravan S.K.A., Brno (Brno-město)
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3

Albert Kutal

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1967/05/07 - 1967/06/04   Antonín Procházka: Obrazy z let 1910 - 1925, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Albert Kutal

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1946/11/01 - 1946/11/24   Antonín Procházka: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956/03/09 - 1956/04/08   Eduard Milén: Akvarely, litografie a kresby, Galerie Hollar, Praha
1964/05/06 - 1964/06/28   Jaroslav Král: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1970/04/23 - 1970/05   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1941/05/11 -   Šestý zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1948/06/26 - 1948/08/26   100 let výtvarné Moravy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1958/02/28   Antonín Procházka (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Albert Kutal

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1957/06/11 - 1957/08   Výstava československého umění, Museé du Louvre, Paříž (Paris)

Albert Kutal

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Internáty (Kresby Čestmíra Kafky z let 1943-45), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Staré umění z Československa v pařížském Louvru, Výtvarná práce, 12
  1959   Albert Kutal: Andrea Mantegna..., Výtvarná práce
  1962   Jaroslav Král v Národní galerii, Výtvarná práce
  1964   šedesátiny Alberta Kutala, Výtvarná práce, 13-13
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce
  1968   Aktiv teoretiků, Výtvarná práce
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce
  1979   Výstava Parléřové a krásný sloh v Kolíně nad Rýnem (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
  1983   Malířské poselství Jaroslava Krále (K stému výročí umělcova narození), Výtvarná kultura, 21-24
  1997   Dialog Brno - Praha. (Z korespondence brněnských a pražských historiků umění), Almanach, 29-54
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2010   Učitelé a spolužáci, Via artis, via vitae-33